Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

LOGICZNE


Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
[1] [2] [3]  >   >>
Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
DR EUREKA
Polecamy!

Dr. Eureka to zr?czno?ciowa gra logiczna dla ca?ej rodziny! Ka?dy z graczy za pomoc? fiolek musi tworzy? odpowiednie formu?y z kolorowych cz?steczek – oczywi?cie szybciej od innych. Sprawd?cie kto z Was jest najbystrzejszym naukowcem w laboratorium…

Dużo
24 godziny
-
89,90 PLN
Do koszyka
GENIUSZ EXTREME PL
Polecamy! Nowość

Światowej sławy gra strategiczna – teraz jeszcze lepsza!

Dużo
24 godziny
-
119,90 PLN
Do koszyka
GENIUSZ GO!
Polecamy!

Nowy wariant znanej i lubianej gry Geniusz.

Niedostępny -
37,90 PLN
GENIUSZ WERSJA FAMILIJNA
Polecamy!
Gr? poleca MENSA - POLSKA

Czy jeste?cie genialni? Z pewno?ci?, zw?aszcza graj?c w t? wyj?tkow? gr?. Genialnie was uzale?ni, poniewa? ??czy w jedno: ?wietn? rozgrywk?, doskonale wykonane elementy oraz prawdziw? strategi?. Proste regu?y, wartki przebieg gry oraz dobrze przemy?lany system sprawiaj? ?e Geniusz jest po prosty GENIALNY.

Dużo
24 godziny
-
64,90 PLN
Do koszyka
ABALONE CLASSIC PL
Nowość

Abalone to fascynuj?ca gra, w której proste zasady ??cz? si? z niezliczon? mnogo?ci? mo?liwo?ci.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
96,90 PLN
Do koszyka
EKO PL
Nowość

Na owianej tajemnic? pustyni Eko, do ?ycia budz? si? targane wiatrem piasek i ska?y. Formuj? si? w s?u?ebne zast?py czekaj?c na rozkaz.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
99,90 PLN
Do koszyka
ABALONE TRAVEL PL

Podró?na wersja uznanej gry logicznej Abalone.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
39,90 PLN
Do koszyka
ASTRO JAM

Astro Jam  to pasjonuj?ca gra logiczna dla 2-4 osób, której akcja osadzona jest w przestrzeni kosmicznej. Emocje towarzysz?ce rozgrywce ??cz? si? z konieczno?ci? analitycznego my?lenia. Ogrom mo?liwo?ci usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagaj?cych i na bardzo d?ugo zapewni ?wietn? zabaw?.

Na zamówienie
do 14 dni
-
70,90 PLN
Do koszyka
BĄBELSY

B?belsy to ma?e, okr?g?e i kolorowe stworzenia o niespotykanych zdolno?ciach. Twoim zadaniem jest ustawienie B?belsów w odpowiedniej konfiguracji kolorystycznej i upewnienie si?, ?e wi?kszo?? z nich wyl?duje na powierzchni Twojej planety.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
77,90 PLN
Do koszyka
BLOCKERS - FAMILIJNA LOGICZNA GRA PLANSZOWA

Gra swoj? mechanik? nawi?zuj?ca do s?ynnej gry Blockus TM .Celem gry jest tworzenie po??czonych grup w?asnych p?ytek na planszy, jednocze?nie unikaj?c schwytania zbyt wielu p?ytek tego samego koloru. Zwyci?zc? zostaje ten, kto posiada najmniejsz? ilo?? grup oraz p?ytek podebranych przeciwnikowi.

Dużo
24 godziny
6
61,90 PLN
Do koszyka
BRAINS: MAPA SKARBÓW

Brains: Mapa skarbów to 50 ?amig?ówek, dzi?ki którym poczujesz si? jak prawdziwy poszukiwacz. Aby rozwi?za? zagadki musisz wykaza? si? logicznym my?leniem i sprytem.

Na zamówienie
do 14 dni
-
54,90 PLN
Do koszyka
BRAINS: OGRÓD JAPOŃSKI

50 ?amig?ówek w formie puzzli.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
54,90 PLN
Do koszyka
BRAINS: UŚMIECH PROSZĘ!

50 ?amig?ówek od Reinera Knizii

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
54,90 PLN
Do koszyka
CAPPUCCINO

Prosta, szybka i sprytna!

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
85,90 PLN
Do koszyka
CATHEDRAL CLASSIC

Graj?c mi?dzy obszarami ?redniowiecznych murów miasta, dwoje posiadaczy ziemskich rywalizuj? uk?adaj?c budynki mi?dzy otaczaj?cymi murami. Strategiczne my?lenie jest atutem kiedy kreujesz swoje terytorium które mo?e blokowa? mo?liwo?ci przeciwnika.

Na wyczerpaniu
24 godziny
6
139,90 PLN
Do koszyka
COLORIO
Wyprzedaż

Wielkie skupienie graczy i cisza nad sto?em zak?ócana co chwila wybuchami rado?ci lub rozpaczy graczy – oto Colorio!

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
59,90 PLN
Do koszyka
CZEKOLADKI

S?odka gra logiczna.

Na wyczerpaniu
24 godziny
5
64,50 PLN
Do koszyka
FLIPSIDE PUZZLE

Gra zawiera ró?nej wielko?ci kulki, które za pomoc? manualnych ruchów nale?y umieszcza? w odpowiednich otworach.

Dużo
24 godziny
-
8,90 PLN
Do koszyka
HEXX

Hexx to logiczna gra rodzinna, b?d?ca kompromisem pomi?dzy gr? na refleks, a gr? logiczn?. Gracze wyk?adaj? swoje sze?ciok?tne karty, dopasowuj?c kolorami do kart le??cych ju? na stole. Wygra ten gracz, który pierwszy pozb?dzie si? wszystkich swoich kart.

Dużo
24 godziny
-
39,90 PLN
Do koszyka
HOP! HOP! (EGMONT)

Skoczna gra logiczna.

Na zamówienie
do 14 dni
-
51,50 PLN
Do koszyka
[1] [2] [3]  >