Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

PANDEMIC: LEGACY PL - SEZON II (EDYCJA ŻÓŁTA)

Nowość
Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
320,00 PLN
Cena internetowa:
294,90 PLN
Oszczędzasz: 25,10 PLN
+ 117 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Daj si? wci?gn?? w niezwyk?? przygod? i spróbuj ocali? ?wiat od zag?ady graj?c w Pandemic Legacy: Sezon 2. Jest to samodzielna gra, nie jest wymagane posiadanie Pandemic Legacy: Sezon 1. Edycja ta ma dwa warianty pude?ka: czarny lub ?ó?ty, jednak zawarto?? jest taka sama w obu przypadkach.

Pandemic Legacy: Sezon 2 to dynamiczna gra, która wci?ga graczy w desperack? walk? o przysz?o?? ?wiata. Historia jest odkrywana w trakcie ca?ego roku, w którym toczy si? gra. Zwroty akcji i szokuj?ce odkrycia sk?adaj? si? na epick? podró?, w któr? zabierani s? gracze. Pocz?tkowo twoim zadaniem jest utrzymanie ?a?cucha zaopatrzenia dla miast na l?dzie, aby mog?y walczy? z plag?. Jednak ju? po chwili musisz wyruszy? w nieznane. W ten sposób odkrywasz nowe, nieznane dot?d miejsca, które przybli?aj? ci? do odkrycia prawdy o zarazie, ale te? skrywaj? nowe niebezpiecze?stwa. W miar? up?ywu miesi?cy musisz adaptowa? si? do nowych nieprzewidzianych okoliczno?ci i zagro?e?.

?wiat prawie si? sko?czy? 71 lat temu...
Zaraza pojawi?a si? znik?d i spustoszy?a ?wiat. Wi?kszo?? zara?onych umiera?a w ci?gu tygodnia. Nic nie by?o w stanie powstrzyma? szerzenia si? chorób. ?wiat zrobi? wszystko, co móg?.

To niestety nie wystarczy?o
Od trzech pokole?, my, ostatni przedstawiciele ludzko?ci, ?yjemy na morzu, na dryfuj?cych stacjach. Nazywamy je „przystaniami”. Z daleka od zarazy, wci?? jeste?my w stanie dostarcza? zaopatrzenie na sta?y l?d. W ten sposób chronimy ich (i nas) przed zupe?n? zag?ad?. Udaje nam si? utrzyma? w jako takim stanie sie? znanych du?ych miast. Ostatnie lata by?y jednak trudne. Miasta le??ce daleko od przystani wypad?y z sieci...
Jutro nasza ma?a grupka wyrusza zobaczy? co zosta?o ze starego ?wiata. Obawiamy si? jednak tego, co mo?emy tam znale??...
 
Nowa misja
Spad?o na Was trudne zadanie. Musicie przywróci? dostawy zaopatrzenia i spróbowa? uratowa? to co pozosta?o z naszego ?wiata. Decyzje, które podejmujecie podczas rozgrywki b?d? wp?ywa? na kolejne partie. W trakcie gry b?dziecie odkrywa? nowe komponenty, natkniecie si? na tajemnice mog?ce zmieni? bieg historii a tak?e odkryjecie to co do tej pory by?o schowane przed ludzkim okiem.


Producent: Lacerta
Wiek: 13+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Rob Daviau
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Matt Leacock
Na zamówienie
Cena:
159,90 PLN
DOMINION - ZŁOTY WIEK
Termin wysyłki:
do 14 dni
Dodatek Z?oty Wiek przynosi karty Skarbu i Posiad?o?ci, które raz zagrane dzia?aj? w w trakcie ca?ej rozgrywki – z tym dodatkiem naprawd? ka?da dobrana karta od razu wzmacnia wasze królestwo!
Dużo
Cena:
34,90 PLN
KÓŁKA I SPÓŁKA
Termin wysyłki:
24 godziny
Kwadraty, prostok?ty i trójk?ty czyli… KÓ?KA I SPÓ?KA!
Na wyczerpaniu
Cena:
120,90 PLN
ZAKLĘTA WIEŻA
Termin wysyłki:
24 godziny
Uratuj Ksi??niczk?!
Na zamówienie
Cena:
34,90 PLN
SIEDEM
Termin wysyłki:
do 14 dni
Od zarania dziejów liczbie 7 przypisywano wyj?tkowe znaczenie i cechy magiczne.  W Siedem gracze dysponuj? wszystkimi nadprzyrodzonymi atrybutami siedmiu najs?ynniejszych liczb 7 w ca?ej historii ludzko?ci!
Na zamówienie
Cena:
86,90 PLN
CAPITAL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Wybuduj Warszaw? na nowo.
Na zamówienie
Nowość
Cena:
124,90 PLN
SPLENDOR PL: MIASTA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Poczwórna dawka ulepsze?!