Akceptujemy platnosci.pl

7 CUDÓW ŚWIATA: POJEDYNEK

Oceń produkt:
Ocena: 5
Cena w sklepach firmowych:
115,00 PLN
Cena internetowa:
106,90 PLN
Oszczędzasz: 8,10 PLN
+ 42 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Poprowad? swoj? cywilizacj? ku ?wietno?ci, dbaj?c o jej rozwój militarny i naukowy oraz konstruuj?c niezwyk?e Budowle i Cuda.

7 Cudów ?wiata: Pojedynek to gra dla 2 graczy, która wykorzystuje niektóre z g?ównych za?o?e? bestselleru 7 Cudów ?wiata, ale oferuje równie? nowe wyzwania, specjalnie dopasowane do gry dwuosobowej.

W tej grze istniej? 3 drogi do zwyci?stwa:

 • dominacja militarna,
 • dominacja naukowa,
 • zwyci?stwo cywilne.

Gra wprowadza nowatorski sposób dobierania kart, przed gr? - uk?adamy je wed?ug podanego wzoru, a dobiera? wolno nam tylko te, które nie s? przykrywane przez inne karty. Wybieraj?c jedn? z nich, odkrywamy kolejne, czyni?c je dost?pnymi dla mojego przeciwnika, co podczas gry prowadzi do trudnych wyborów i dylematów.

Gracze b?d? ze sob? rywalizowa? o karty rozmaitych budowli, próbuj?c blokowa? ich dost?pno?? przeciwnikowi, a dobieraj?c te, które zapewni? im najwi?ksze korzy?ci.

 • Zdobywaj?c czerwone karty gracze "przepychaj?" znacznik konfliktu w stron? swojego przeciwnika, a gdy dotrze on do jego stolicy natychmiast wygrywaj? gr?. Po drodze zdobywaj? ?etony, które dodatkowo spowalniaj? przeciwnika zabieraj?c mu posiadane monety,
 • Zdobyte w trakcie gry karty naukowe, zielone, pozwalaj? nam na kupowanie ?etonów rozwoju, dzi?ki którym wydatnie powi?kszamy przewag? nad naszym przeciwnikiem,
 • Dzi?ki kartom ?ó?tym, handlowym, otrzymywa? b?dziemy wi?cej monet, które s? bardzo cenn? walut? w grze, która wydatnie wspomaga nabywanie surowców,
 • Karty niebieskie, kulturowe, zapewni? nam wyra?ny zastrzyk punktów zwyci?stwa,
 • Zagrywanie wszystkich kart b?dzie uzale?nione od posiadania w swoim mie?cie odpowiedniej kombinacji br?zowych i szarych kart zapewniaj?cych dop?yw niezb?dnych surowców do jego rozbudowy,
 • Je?li wszystko pójdzie po naszej my?li to na koniec gry w trzeciej erze b?dziemy mogli tak?e zdoby? karty gildii, fioletowe, dzi?ki którym b?dziemy mogli podsumowa? swoje dokonania zdobywaj?c punkty za okre?lon? ga??? rozwoju, wie?cz?c budow? naszego miasta.

To jednak nie wszystko, bowiem ka?dy z graczy rozpoczyna gr? tak?e z 4 cudami ?wiata (wybranymi spo?ród 12 dost?pnych), ka?dy z nich posiada odmienne umiej?tno?ci i pomaga rozwin?? si? w konkretnej dziedzinie. Mo?na je wznosi? podczas gry otrzymuj?c przywileje, ale spo?ród 8 cudów w grze, tylko 7 zostanie wybudowanych. Spiesz si? wi?c, aby ubiec swojego przeciwnika.

7 Cudów ?wiata: Pojedynek to dwuosobowa gra o prostej mechanice, która oferuje graczom bardzo wiele ciekawych wyborów, jednocze?nie posiadaj?c kilka dróg wiod?cych do zwyci?stwa.

Zawarto?? pude?ka:

 • 66 kart Budowli
 • 7 kart Gildii
 • 12 kart Cudów
 • 4 znaczniki militarne
 • 10 ?etonów post?pu
 • 1 pion konfliktu
 • 31 monet
 • 1 notes punktacji
 • 1 instrukcja
 • 1 podsumowanie
 • plansza do gry
Producent: Rebel
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 graczy
Projektant: Antoine Bauza
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Bruno Cathala
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
BASILICA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Basilica to gra planszowa dla 2 graczy. Gracze wcielaj? si? w ?redniowiecznych mistrzów budowlanych, którzy maj? za zadanie wspólnie wznie?? katedr?. Zwyci?zca, który zdob?dzie wdzi?czno?? króla, mo?e by? tylko...
Na zamówienie
Cena:
54,90 PLN
STAR WARS: PRZEZNACZENIE STARTER - REY
Termin wysyłki:
do 14 dni
Zestaw startowy do gry ko?ciano-karcianej Star Wars: Przeznaczenie, w której przejmiecie kontrol? nad najpopularniejszymi postaciami uniwersum Gwiezdnych Wojen i we?miecie udzia? w pojedynku, którego stawk? jest...
Na zamówienie
Cena:
134,90 PLN
SZACHY PIATNIK(DUŻE)
Termin wysyłki:
do 14 dni
Szachy wykonane z drewna.
Na zamówienie
Cena:
12,90 PLN
WARCABY MINI
Termin wysyłki:
Do 30 dni
Kieszonkowa wersja popularnej gry
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
41,90 PLN
KRUKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Odwiedź krainy ze snu!
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
GOOOL!: MISTRZOSTWA
Termin wysyłki:
na zamówienie
GOOOL! MISTRZOSTWA to rozbudowana wersja bestsellerowej gry „Goool!” Wi?ksze boisko, 11 zawodników w ka?dej dru?ynie, dodatkowe zasady (aut, przej?cie pi?ki, rzut ro?ny, parady bramkarzy i inne) zapewni?...