Akceptujemy platnosci.pl

JOLLY ROGER PL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
27,00 PLN
Cena internetowa:
23,90 PLN
Oszczędzasz: 3,10 PLN
+ 9 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Ahoj, kapitanie! Twoja za?oga jest ju? gotowa na kolejn? wypraw?, aby zgarn?? wi?cej ?upów. Jednak kiedy rum zacznie szumie? w g?owach, a w kieszeniach zacznie brakowa? z?ota, do g?osu mog? doj?? buntownicy… Czy uda Ci si? utrzyma? swoj? pozycj? i doprowadzi? statek do Wyspy skarbów?

W grze Jolly Roger od 4 do 10 graczy wcieli si? w role za?ogi statku pirackiego. Na pocz?tku gry gracze losowo wybieraj? kapitana, który b?dzie dowodzi? kolejnymi wyprawami. Wybiera on spo?ród pozosta?ych graczy kwatermistrza: swojego wiernego pomocnika, który wyr?czy zapracowanego kapitana w takich czynno?ciach jak rozdzielanie zdobytych ?upów czy wymierzanie kar. Je?li nie sprawdzi si? w swojej funkcji, nic straconego - na pocz?tku kolejnej tury kapitan mo?e zwolni? obecnego kwatermistrza i wybra? na jego miejsce nowego.

W ka?dej turze kapitan wybiera cel wyprawy. Fort, Statek kupiecki oraz Przysta? pozwalaj? graczom na zdobycie cennych ?upów (oprócz z?ota mog? to by? klejnoty, zak?adniczki czy rum). Ka?dy gracz mo?e do?o?y? ze swojej r?ki do wspólnej puli karty Za?ogi, powi?kszaj?c tym samym grono piratów, którzy spróbuj? dop?yn?? do celu.

Piractwo nie jest jednak lekkim kawa?kiem chleba: nie wystarczy po prostu napa?? na jakie? miejsce, trzeba posiada? jeszcze wystarczaj?ce umiej?tno?ci.

W grze Jolly Roger na ka?dej karcie celu podana jest wymagana warto?? nawigacji, ostrza?u oraz walki wr?cz – jest to suma warto?ci umiej?tno?ci wszystkich kart Za?ogi, które zosta?y wy?o?one w danej turze. Gracze widz? jednak tylko rewers karty, gdzie pod ka?d? umiej?tno?ci? podany jest tylko szacunkowy zakres (np. ostrza? 3-6 oznacza, ?e warto?? ostrza?u na drugiej stronie karty jest liczb? mi?dzy 3 a 6) i musz? zdecydowa?, czy chc? ryzykowa?. Je?li ich za?oga oka?e si? za s?aba - z bogactwa nici!

Gracze mog? w ka?dej chwili wywo?a? na pok?adzie statku bunt, aby obali? kapitana i przej?? ster . W tym celu Pierwszy buntownik (czyli gracz, który wszcz?? bunt) nawo?uje pozosta?ych graczy, aby opowiedzieli si? po jego stronie lub po stronie kapitana. Zagrywaj?c karty za?ogi o ró?nej warto?ci, gracze staraj? si? zagwarantowa? swojemu faworytowi jak najwi?ksze poparcie. Je?li kapitan przegra, Pierwszy buntownik zostaje nowym kapitanem.

Celem gry jest zdobycie jak najwi?kszej ilo?ci z?ota. Nie jest to jednak ?atwe zadanie: cho? zdobywamy je wspólnymi si?ami, wcale nie oznacza to, ?e nasi wspólnicy nie okradn? nas pod os?on? nocy. Dlatego najbezpieczniej jest zakopywa? swoje ?upy na Wyspie Skarbów - tylko gruba warstwa ziemi mo?e uchroni? wasze bogactwa przed chciwym okiem innych piratów.

Los morskiego rozbójnika jest bardzo zmienny: w jednej chwili jeste? kapitanem, w drugiej zostajesz z niczym i szorujesz pok?ad. Czy uda Ci si? zosta? najbogatszym piratem i zapewni? sobie spokojn? przysz?o??? Przekonasz si? dzi?ki humorystycznej, karcianej grze negocjacyjnej Jolly Roger!

Producent: Galakta
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 4 - 10 graczy
Projektant: Loic Billiau
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Fabio Maiorana
Na zamówienie
Cena:
23,90 PLN
JOLLY ROGER PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Piractwo nie jest lekkim kawa?kiem chleba.
Na zamówienie
Cena:
124,90 PLN
KRAINA SNÓW
Termin wysyłki:
na zamówienie
Na?ó? opask? na oczy i ?pij dobrze!