Akceptujemy platnosci.pl

WIEK ZŁODZIEI

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
180,00 PLN
Cena internetowa:
155,90 PLN
Oszczędzasz: 24,10 PLN
+ 62 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Poka?, ?e jeste? najlepszym z?odziejem w mie?cie! Wykorzystaj swoje specjalne zdolno?ci, przedmioty i wyj?tkowy system punktów akcji, aby przechytrzy? przeciwników i zdoby? najwi?cej z?ota i klejnotów. Omijaj stra?ników, traktuj kana?y jako tajne przej?cia, zastawiaj pu?apki, podrzucaj przeciwnikom truj?ce granaty, twórz zas?ony dymne w strategicznych miejscach i wykorzystaj jeszcze wiele innych narz?dzi, aby uciec z miasta z Klejnotem Cesarzy!

Wiek Z?odziei to strategiczno-przygodowa gra planszowa w klimacie fantasy, której akcja toczy si? w Hadrii, portowej metropolii le??cej na pó?nocnych rubie?ach pot??nego Cesarstwa. Ka?dy gracz wciela si? w rol? mistrza z?odziejskiego fachu i wyrusza dokona? naj?mielszej kradzie?y w swojej karierze.

W trakcie rozgrywki gracze dysponuj? unikalnymi umiej?tno?ciami swoich postaci oraz wachlarzem kart akcji, reprezentuj?cych manewry, skomplikowane urz?dzenia inspirowane wizjonerskimi pomys?ami renesansowych wynalazców, czy alchemiczne mikstury. Gracze zagrywaj? wybrane karty, a nast?pnie korzystaj? z dost?pnych Punktów Akcji (PA), aby zaplanowa? kolejno?? rozpatrywania swoich dzia?a?.

Po przygotowaniu planszy ka?dy z graczy wybiera (lub losuje) jednego z?odzieja, w którego si? wcieli. Ka?dy z?odziej to unikalna posta?, posiadaj?ca swoj? zdolno?? pasywn?, opisan? na jej arkuszu, oraz kart? umiej?tno?ci specjalnej, przypisan? do niego.

Po wybraniu swojego z?odzieja ka?dy gracz otrzymuje:

 • 2 podstawowe, sta?e karty akcji, dzi?ki którym zawsze b?dzie móg? si? poruszy? lub dobra? nowe karty,
 • 2 zwyk?e karty akcji, które zapewniaj? ró?norodne korzy?ci,
 • 10 Punktów Akcji (PA),
 • figurk? swojego z?odzieja i zas?onk?, za któr? b?dzie planowa? swoje ruchy.

Teraz gracze s? ju? gotowi i mog? zacz?? rozgrywk?!

Karty wydarze? steruj? przebiegiem i d?ugo?ci? rozgrywki. W ka?dej turze odkrywa si? 1 kart? wydarzenia z wierzchu talii wydarze? - ciszy lub alarmu. Zmienia ona warunki, w jakich toczy si? gra.

W kolejnych fazach ka?dy z graczy dobiera jedn? kart? akcji, a nast?pnie planuje swoje akcje. Gracze planuj? akcje jednocze?nie i w ca?kowitej tajemnicy.

Po wykonaniu swoich akcji, gracze przechodz? do fazy porz?dków, w której przygotowuj? si? do nast?pnej tury. Zu?yte karty akcji zostaj? odrzucone, z planszy usuwa si? wszystkie specjalne znaczniki, takie jak dym lub po?ar, przygotowuje si? swoj? pul? PA, a tak?e przekazuje si? znacznik pierwszego gracza osobie siedz?cej po lewej stronie aktualnego pierwszego gracza.

Zwyci??y ten ze z?odziei, który zdo?a umkn?? przez jedn? z czterech miejskich bram, zabieraj?c ze sob? Klejnot Cesarzy albo inny ?up o najwi?kszej warto?ci, liczonej w Punktach Zwyci?stwa (PZ). Ci przest?pcy, którzy pozostan? w mie?cie po rozpatrzeniu ostatniej karty wydarze?, zostan? schwytani i sko?cz? w lochach, a ich imiona zostan? usuni?te z archiwów wszechpot??nej Gildii.

Wiek Z?odziei to wyj?tkowa gra, której akcja dzieje si? w oryginalnym uniwersum. Zapraszamy was do ?wiata, który jest po??czeniem klasycznego steampunku z wizjonerskimi projektami Leonarda da Vinci i odrobin? magii.

Nakr?cane, drewniane sowy, tresowane szczury, zabójcze kusze r?czne, miotacze sieci, proste, mechaniczne maszyny, arsena? granatów, ciasne uliczki pe?ne niebezpiecze?stw, dumne posiad?o?ci i pa?ace w bogatej dzielnicy - to tylko kilka z rzeczy, którymi mo?na nakre?li? ogólny charakter Wieku Z?odziei. Wkroczcie do tego ?wiata, a na pewno nie wrócicie z pustymi r?koma!

Zawarto?? pude?ka:

 • instrukcja
 • plansza do gry
 • 6 plastikowych figurek z?odziei
 • 20 figurek stra?y miejskiej
 • 2 figurki kapitanów
 • 6 kart postaci
 • dwustronna karta stra?y
 • 4 zas?onki graczy
 • 10 ?ó?tych kamieni szlachetnych
 • 4 zielone kamienie szlachetne
 • 1 czerwony klejnot Imperatora
 • 40 znaczników akcji podstawowych (AP)
 • 3 znaczniki AP klejnotu Imperatora
 • 8 tymczasowych znaczników AP
 • 2 ko?ci K8
 • 84 karty akcji
 • 23 karty wydarze?
 • 3 karty dystryktów
 • 51 ?etonów miasta
 • 4 ?etony organizacyjne
 • 15 ?etonów dymu
 • 5 ?etonów ognia
 • 4 ?etony kradzie?y
 • 1 ?eton mistrza w?amywa?
 • 1 ?eton kradzieja rozpoczynaj?cego
Producent: Galakta
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: S?awomir St?pie?
Czas Gry: 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Polecamy! Bestseller
Cena:
79,90 PLN
RANCHO
Termin wysyłki:
do 30 dni
Gra planszowa RANCHO to kontynuacja znanej i cenionej gry SUPERFARMER. 
Na zamówienie
Cena:
129,90 PLN
TORRES PL
Termin wysyłki:
na zamówienie
Wybuduj najwi?kszy zamek i zosta? nowym królem!
Dostępny wkrótce
Cena:
99,90 PLN
LISEK CHYTRUSEK

do 14 dni
Rzucaj jajkami w Liska Chytruska i przeganiaj go z okolic Twojego kurnika. Ka?dy celny strza? odsuwa od Ciebie niebezpiecze?stwo. Jednak wystarczy jedno trafienie przeciwnika, by lis zawróci?!
Na wyczerpaniu
Cena:
57,90 PLN
DZIEŁA MISTRZÓW
Termin wysyłki:
24 godziny
W kurtuazyjnej atmosferze urokliwego kole?e?stwa tylko najsprytniejszy - lub maj?cy szcz??cie  - artysta mo?e co? zarobi?.
Na zamówienie
Cena:
59,90 PLN
GWIEZDNY WYŚCIG
Termin wysyłki:
do 14 dni
Poprowad? flot? statków na odleg?e planety.
Na wyczerpaniu
Cena:
99,90 PLN
MAŁPIE FIGLE
Termin wysyłki:
24 godziny
Ma?pie figle to wyj?tkowa gra zr?czno?ciowa dla ca?ej rodziny. Gracze umieszczaj? w ?apkach ma?p kokosy i strzelaj? nimi jak z katapulty. Je?li kokos trafi do kosza, gracz zabiera go. Kto pierwszy zdob?dzie...