Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

POKER CASINO 300 ŻETONÓW

Oceń produkt:
Ocena: brak
"Zakup w parze" Kupując ten produkt uzyskasz zniżkę na
KOŚCI ŻYWIOŁY Z LOGO BARD.PL 5%
Cena w sklepach firmowych:
155,00 PLN
Cena internetowa:
134,90 PLN
Oszczędzasz: 20,10 PLN
Dostępność: Niedostępny
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

W pokera gra si? na ca?ym ?wiecie a teraz pokerowa gor?czka pojawi?a si? równie? u nas. Je?eli lubisz zabaw? z pogranicza hazardu oraz umiesz przewidywa? reakcje przeciwnika, to poker jest przeznaczony w?a?nie dla ciebie. Nie zapominaj o ”poker face” – spokojnie blefuj, ryzykuj, kombinuj i myl przeciwnika. Ale uwaga nawet najlepszy matematyk nie wie jak gra? dalej, je?eli nie dostanie dobrych kart.

CEL GRY
Gracze maj? do dyspozycji pi?? kart, z których próbuj? utworzy? jeden z kilku mo?liwych uk?adów tzw. figur pokerowych. Gracz, który ma najwy?szy uk?ad, wygrywa. Je?eli dwóch graczy ma taki sam uk?ad, wygrywa zazwyczaj ten, który ma wy?sze karty.

JAK SI? GRA
Gra si? z tali? 52 kart. Karty maj? cztery kolory, ka?dy z nich po 13 warto?ci.
Wszystkie kolory tej samej warto?ci s? sobie równe, ?aden z nich nie ma wy?szej warto?ci od pozosta?ych.
As jest najwy?sz? kart?. Para (dwie karty tej samej warto?ci) jest najni?sz? kombinacj?. As mo?e by? równie? u?yty jako karta niska w stricie 5432A .

W pokera gra si? na ca?ym ?wiecie a teraz pokerowa gor?czka pojawi?a si? równie? u nas. Je?eli lubisz zabaw? z pogranicza hazardu oraz umiesz przewidywa? reakcje przeciwnika, to poker jest przeznaczony w?a?nie dla ciebie. Nie zapominaj o ”poker face” – spokojnie blefuj, ryzykuj, kombinuj i myl przeciwnika. Ale uwaga nawet najlepszy matematyk nie wie jak gra? dalej, je?eli nie dostanie dobrych kart.

Uk?ady, które wygrywaj? mog? by? nast?puj?ce:

Straight Flush (poker)
Pi?? kart u?o?onych po kolei w jednym kolorze.
Poker (4 karty o tej samej warto?ci)
Uk?ad utworzony z czterech kart o tej samej warto?ci.
Full House (trójka oraz dwójka)
Utwórz trójk? (three of a kind) oraz par? (a pair) i masz full house.
Flush (Kolor)
Pi?? kart w tym samym kolorze.
Straigh (Strit)
Pi?? kart u?o?onych po kolei w ró?nym kolorze.
Trips (trójka)
Uk?ad tworzony trzema kartami o takiej samej warto?ci.
Two pairs (dwie pary)
Dwie pary czyli dwie pary kart o takiej samej warto?ci.
Pair (para)
Jedna para czyli dwie karty o takiej samej warto?ci.
High (wysoka karta)
Je?eli nie masz ?adnego uk?adu, liczy si? najwy?sza karta. Dwóch graczy porówna swoje najwy?sze karty, potem drugie najwy?sze itd.

POKER CASINO:

  • Aluminiowy profesjonalny kuferek
  • Kostki do gry
  • 52 karty
  • 300 ?etonów 11,5 g
Producent: Albi