Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

POKER DELUXE 200 ŻETONÓW (USZKODZONY)

Oceń produkt:
Ocena: brak
"Zakup w parze" Kupując ten produkt uzyskasz zniżkę na
KOŚCI ŻYWIOŁY Z LOGO BARD.PL 5%
Cena w sklepach firmowych:
125,00 PLN
Cena internetowa:
106,90 PLN
Oszczędzasz: 18,10 PLN
+ 42 pkt
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

CEL GRY
Gracze maj? do dyspozycji pi?? kart, z których próbuj? utworzy? jeden z kilku mo?liwych uk?adów tzw. figur pokerowych. Gracz, który ma najwy?szy uk?ad, wygrywa. Je?eli dwóch graczy ma taki sam uk?ad, wygrywa zazwyczaj ten, który ma wy?sze karty.
JAK SI? GRA

    Gra si? z tali? 52 kart. Karty maj? cztery kolory, ka?dy z nich po 13 warto?ci.
    Wszystkie kolory tej samej warto?ci s? sobie równe, ?aden z nich nie ma wy?szej warto?ci od pozosta?ych.
    As jest najwy?sz? kart?. Para (dwie karty tej samej warto?ci) jest najni?sz? kombinacj?. As mo?e by? równie? u?yty jako karta niska w stricie 5432A .

Uk?ady, które wygrywaj? mog? by? nast?puj?ce:

Straight Flush (poker)
Pi?? kart u?o?onych po kolei w jednym kolorze.
Poker (4 karty o tej samej warto?ci)
Uk?ad utworzony z czterech kart o tej samej warto?ci.
Full House (trójka oraz dwójka)
Utwórz trójk? (three of a kind) oraz par? (a pair) i masz full house.
Flush (Kolor)
Pi?? kart w tym samym kolorze.
Straigh (Strit)
Pi?? kart u?o?onych po kolei w ró?nym kolorze.
Trips (trójka)
Uk?ad tworzony trzema kartami o takiej samej warto?ci.
Two pairs (dwie pary)
Dwie pary czyli dwie pary kart o takiej samej warto?ci.
Pair (para)
Jedna para czyli dwie karty o takiej samej warto?ci.
High (wysoka karta)
Je?eli nie masz ?adnego uk?adu, liczy si? najwy?sza karta. Dwóch graczy porówna swoje najwy?sze karty, potem drugie najwy?sze itd.

POKER DELUXE:

    Aluminiowy profesjonalny kuferek
    Kostki do gry
    52 karty
    200 ?etonów 11,5 g

Producent: Albi