Akceptujemy platnosci.pl

TIME'S UP! - KIDS

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
105,00 PLN
Cena internetowa:
96,90 PLN
Oszczędzasz: 8,10 PLN
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

"Time’s Up! Kids" jest kooperacyjn? wersj? gry "Time’s Up!", przystosowan? do dzieci, które nie potrafi? jeszcze czyta?. Opisujcie i pokazujcie to, co znajdziecie na obrazkach kart, aby wspólnie osi?gn?? zwyci?stwo! ?pieszcie si? jednak, czas ucieka!

Podczas rozgrywki "Time’s Up! Kids" gracze maj? za zadanie wspólnie zmierzy? si? z czasem! Celem dla wszystkich jest uko?czenie obu rund rozgrywki przed up?ywem wyznaczonego czasu.

Regu?y gry s? dostosowane dla m?odszych dzieci (od 4 roku ?ycia), ale w instrukcji znajdziecie równie? wskazówki dotycz?ce gry ze starszymi dzie?mi (od 6 roku ?ycia).

Z 20 przetasowanych kart nale?y utworzy? zakryty stos i umie?ci? go w ?atwo dost?pnym dla wszystkich graczy miejscu.

 • Rozgrywka rozpoczyna si? po odwróceniu klepsydry!
 • Doros?y dobiera pierwsz? kart? z talii i opisuje obrazek dzieciom bez mówienia dok?adnie, co jest na obrazku. Doros?y nie mo?e te? pokaza? obrazka z karty pozosta?ym graczom.
 • Zadaniem wszystkich pozosta?ych graczy jest odgadni?cie obrazka przy pomocy opisu doros?ego.
 • PRZYK?AD : Po opisie taty dzieci musz? odgadn??, ?e tata wylosowa? kart? z obrazkiem krowy. Tata mo?e powiedzie? „Jest to zwierz?tko, które daje mleko, jest ?e?skim odpowiednikiem byka…”. Nie mo?e natomiast powiedzie? „To krowa”.
 • Dzieci mog? podejmowa? próby odgadni?cia has?a nieokre?lon? liczb? razy (ograniczeniem jest tylko czas).
 • Jak tylko has?o z karty zostanie odgadni?te, nale?y t? kart? umie?ci? ods?oni?t? po ?rodku sto?u i dobra? kolejn? kart?.


Dlaczego pokochasz t? gr??

 • Gra zawiera 220 kart z obrazkami, które gwarantuj? nieko?cz?c? si? zabaw?.
 • Nie ma momentu, gdy który? z graczy si? nudzi, czy mo?e pozwoli? sobie na odej?cie od sto?u. Wszyscy moga odgadywa? jednocze?nie!
 • Zakres obrazków jest tak szeroki, ?e mo?ecie do zabawy zaci?gn?? i rodziców i rodze?stwo i przyjació?. Wtedy dopiero b?dzie weso?o!
 • Praktyczna klepsydra odmierza czas i nie ma mowy o pomy?kach.
 • Gra mie?ci si? w niewielkim woreczku, ?atwym w transporcie, co pozwala zabra? j? ze sob? praktycznie wsz?dzie.
 • Skojarzenia, których u?ywaj? gracze powoduj? nieustanne wybuchy ?miechu. Je?li niewielka grupa zaczyna gra? w "Time's Up Kids", szybko do??cza do nich reszta obecnych. Nawet jako widz ma si? mnóstwo zabawy. :D

Zawarto?? pude?ka:

 • 220 kart
 • klepsydra odmierzaj?ca 10 minut
 • woreczek
 • instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 4+
Liczba Graczy: 2 - 12 graczy
Projektant: Peter Sarrett
Czas Gry: 20 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
TIK TAK BUM JUNIOR (NOWA EDYCJA)
Termin wysyłki:
do 14 dni
Szybka, zabawna i edukacyjna. ?wietnie ?wiczy kreatywno??, spontaniczno?? i s?ownictwo u dzieci.
Na zamówienie
Cena:
89,90 PLN
MUZA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Wystaw na próbę swoją kreatywność i intuicję, słuchaj uważnie i pozwól Muzie wskazać Ci drogę do Twojego arcydzieła.
Na zamówienie
Cena:
96,90 PLN
TIME'S UP! - KIDS
Termin wysyłki:
na zamówienie
"Time’s Up! Kids" jest kooperacyjn? wersj? gry "Time’s Up!", przystosowan? do dzieci, które nie potrafi? jeszcze czyta?. Opisujcie i pokazujcie to, co znajdziecie na obrazkach kart, aby wspólnie...
Na zamówienie
Cena:
59,90 PLN
TEMPO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Jeste?cie gotowi na szalony wy?cig s?owny? Narzu?cie innym w?asne Tempo, p?d?cie do mety po zwyci?stwo!