Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU: DOOKOŁA ŚWIATA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
270,00 PLN
Cena internetowa:
254,90 PLN
Oszczędzasz: 15,10 PLN
+ 101 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Wsi??? do Poci?gu: Dooko?a ?wiata przenosi znan? wszystkim gr? na nowe terytoria! Tym razem b?dziemy podró?owa? dooko?a ?wiata i przez Wielkie Jeziora Ameryki Pó?nocnej, co oznacza szlaki wodne - tak wi?c przygotujcie si? na podró? pod ?aglami!

Tak jak we wszystkich innych grach tej serii, gracze zaczynaj? z biletami w r?ce, które pokazuj? im dwa miasta. W trakcie gry uczestnicy zbieraj? kolorowe karty, które pozwol? im zaj?? wybrane trasy na planszy, przy wykorzystaniu w?asnych znaczników poci?gów i statków. Dzia?ania te umo?liwiaj? im gromadzenie punktów zwyci?stwa.

W chwili gdy dowolnemu z graczy pozosta?o tylko 6 lub mniej niewykorzystanych znaczników, ka?dy z graczy dysponuje jeszcze dwiema turami, po czym gra si? ko?czy.

W tym momencie, je?li graczowi uda?o si? zbudowa? nieprzerwan? tras? pomi?dzy wskazanymi przez posiadan? kart? miastami, gracz otrzymuje dodatkowe punkty zwyci?stwa za zrealizowany bilet. Je?li nie - gracz odejmuje dok?adnie tak? liczb? punktów od aktualnego wyniku.

Wsi??? do Poci?gu: Dooko?a ?wiata wprowadza nowy element do znanej wszystkim mechaniki, poczynaj?c od dwóch osobnych talii kolorowych kart - statków i poci?gów. Trzy karty ka?dego typu s? odkrywane na pocz?tku gry i, gdy gracz dobierze karty, kolejne s? ods?aniane z talii, któr? ten gracz wybierze.  

Nowo?ci? s? karty biletów, które pokazuj? kilka miast. Je?li graczowi uda si? zbudowa? sie? po??cze? dok?adnie odzwierciedlaj?c? t? na karcie, uzyskuje on wi?cej ni? punktów ni? przy po??czeniu tych miast w dowolny inny sposób.

Dodatkowo ka?dy z graczy startuje z trzema portami. Wybudowanie ich daje dodatkowe punkty zwyci?stwa zale?ne od posiadanych biletów, ale ka?dy port niewybudowany odbiera 4 punkty zwyci?stwa.

Zawarto?? pude?ka:

  • 1 dwustronna plansza (?wiat / Wielkie Jeziora)
  • 165 kolorowych wagonów (po 33 niebieskie, czerwone, zielone, ?ó?te i czarne)
  • 250 kolorowych statków (50 w ka?dym kolorze)
  • 140 kart transportu (80 kart wagonów i 60 kart statków)
  • 120 kart biletów (65 dla mapy ?wiata, 55 dla Wielkich Jezior)
  • 15 portów (3 w ka?dym kolorze)
  • 5 znaczników punktacji
Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 2 - 5 graczy
Projektant: Alan R. Moon
Czas Gry: 90 - 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Nowość
Cena:
69,90 PLN
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU - EUROPA 1912
Termin wysyłki:
do 14 dni
Dodatek Wsi??? do Poci?gu: Europa 1912 u?ywa a? 101 biletów - 46 biletów z podstawowej wersji gry oraz 55 zupe?nie nowych. Dodatek wprowadza tak?e magazyny i zajezdnie - nowe zasady i elementy, które mo?na...
Na zamówienie
Cena:
89,90 PLN
EGO: LOVE PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Sprawd?, jak dobrze znasz swoj? drug? po?ówk?!
Na zamówienie
Cena:
114,90 PLN
THE OTHERS PL - ZAZDROŚĆ
Termin wysyłki:
do 14 dni
Dodatkowa dru?yna dla gracza stoj?cego po stronie Siedmiu Grzechów
Na zamówienie
Cena:
125,90 PLN
DESCENT PL - TRZĘSAWISKA TROLLI
Termin wysyłki:
do 14 dni
Dzi?ki rozszerzeniu Trz?sawiska Trolli do gry Descent: W?drówki w mroku 2. edycja wzbogacisz swoje kampanie o kolejne emocjonuj?ce przygody, a rozgrywk? o nowych bohaterów, potwory, klasy, przygody i wiele innych...
Na wyczerpaniu
Cena:
86,90 PLN
OSTATNIA WOLA - UTRATA POSADY
Termin wysyłki:
24 godziny
Prawnicy niespodziewanie doszukali si? w testamencie wuja Stefana dodatkowej klauzuli. Okaza?o si?, ?e nie wystarczy wydanie wszystkich pieni?dzy. Dodatkowym warunkiem odziedziczenia fortuny jest... utrata posady.
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - PIRACKIE SKARBY
Termin wysyłki:
24 godziny
Pirackie Skarby w serii "dobra gra w dobrej cenie" to pewno??, ?e b?dziesz si? dobrze bawi?! Gracze, korzystaj?c z fragmentów mapy, staraj? si? jak najszybciej odnale?? pirackie skarby ukryte na wyspie.