Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

GWIEZDNY WYŚCIG

Nowość
Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
69,90 PLN
Cena internetowa:
59,90 PLN
Oszczędzasz: 10,00 PLN
+ 23 pkt
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Dużo
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Stary ?wiat, jaki znali nasi przodkowie, przesta? istnie?. Ludzko?? dawno opu?ci?a uk?ad s?oneczny i wyruszy?a w drog? ku nowym gwiazdom. Mi?dzyplanetarne korporacje, za?o?one z my?l? o przetrwaniu ziemskiej cywilizacji, sta?y si? jedyn? szans? na przetrwanie ludzko?ci. Brak w?asnej floty statków sprawi? jednak, ?e walka mi?dzy nimi rozgorza?a na dobre… gwiezdny wy?cig w?a?nie si? rozpocz??. Tak narodzi?a si? nowa era i nowe regu?y rz?dz?ce w kosmosie.

Gwiezdny wy?cig to planszowa gra blefu polegaj?ca na zagrywaniu kart akcji i w?a?ciwym przesuwaniu poszczególnych ?etonów (lub grup ?etonów) na planszy w taki sposób, aby zako?czy? rund? b?d?c na najlepiej punktowanej pozycji na planszy. Gracze nie znaj? ?etonów swoich przeciwników musz? wi?c nie da? si? odkry? oraz spróbowa? zgadn?? ?etony innych.

Sta? na czele jednej z czterech korporacji i poprowad? flot? statków nale??c? do trzech niezale?nych ras: Terran, Balnearii oraz Krystallin w wyprawach na odleg?e planety. Tylko z ich pomoc? uda ci si? przemierzy? galaktyk? i zaopatrzy? planety w technologi? swojej korporacji. Wylosuj 2 karty misji, aby wynaj?? swoje statki. Zagrywaj karty akcji i wp?ywaj na wynik wy?cigu przesuwaj?c statki na planszy. Oddalaj je lub przybli?aj do planety, zamieniaj miejscami i zrealizuj swój plan podboju kosmosu. Pami?taj, ?e w gwiezdnych wyprawach przeszkadza? ci b?d? pozosta?e korporacje.

Tylko jeden statek mo?e dotrze? do planety! Czy b?dzie to statek wynaj?ty przez twoj? korporacj??

Zawarto?? pude?ka:

 • 44 karty Akcji
 • 9 kart Misji
 • 9 znaczników Statków
 • 9 plastikowych podstawek pod znaczniki Statków
 • 4 dwustronne ?etony punktacji
 • 1 ?eton punktacji „+120”
 • 1 plansza kosmosu
 • 4 dwustronne ?etony planet
 • 4 dwustronne ?etony Patrolu
 • 1 instrukcja
Producent: Fox Games
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Guillaume Fournier
Czas Gry: 20 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - DRAPACZE CHMUR
Termin wysyłki:
24 godziny
Zadaniem graczy jest zbudowanie jak najwy?szego wie?owca. Wszyscy gracze buduj? jednocze?nie, wybieraj?c kafelki z kolejnymi pi?trami ze wspólnego stosu. Wygra najszybszy i najbardziej spostrzegawczy architekt!
Na wyczerpaniu
Cena:
174,90 PLN
RAILROAD REVOLUTION PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Railroad Revolution idealnie oddaje klimat XIX-wiecznej Ameryki - czas wielkiego rozwoju, rozbudowy przemys?u oraz infrastruktury drogowo-kolejowej.
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
54,90 PLN
KARMAKA PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Karmaka jest strategiczn? gr? karcian?, w której gracze powoli wspinaj? si? po szczeblach Karmicznej Drabiny, rozpoczynaj?c gr? jako ma?e, niewiele znacz?ce ?uczki.
Dużo
Cena:
34,90 PLN
W CIENIU TRONU
Termin wysyłki:
24 godziny
W Cieniu Tronu to prosta i szybka gra karciana o tajnych stowarzyszeniach dzia?aj?cych w cieniu królewskiego tronu, którzy chc? przej?? w?adz? nad Starym Pa?stwem. Im wi?ksza liczba s?ug, szlachty i dostojników...
Na wyczerpaniu
Cena:
134,90 PLN
TAKENOKO PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Takenoko jest niebanaln? gr? o stosunkowo prostych zasadach, w któr? mo?na gra? w dowolnym gronie. W gr? mo?na gra? ju? z dzie?mi w wieku 8 lat, ale z do?wiadczenia wiemy, ?e przy pomocy rodziców ?wietnie...
Na wyczerpaniu
Cena:
33,90 PLN
WILK, KOZA I KAPUSTA
Termin wysyłki:
24 godziny
Jak przewie?? statkiem wilka, koz? i kapust?? To nie takie proste, poniewa? wilk ma apetyt na koz?, a koza ch?tnie schrupie kapust?!