Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

TORRES PL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
149,90 PLN
Cena internetowa:
129,90 PLN
Oszczędzasz: 20,00 PLN
+ 51 pkt
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Seria niszczycielskich tornad wywo?anych przez wrogich magów podczas ostatniej wojny obróci?a wszystkie królewskie zamki w ruiny. Pozosta?y jedynie fundamenty tych ol?niewaj?cych budowli. Wojna pozbawi?a króla nie tylko zamków, ale tak?e m?odo?ci. Teraz podstarza?y ju? król musi wybra? sukcesora spo?ród swoich synów. Zaprz?g? wi?c ich do odbudowy zamków i obieca? tron temu, który odbuduje najwy?sze i najwi?ksze zamki.

Król b?d?c zm?czony wojn? wymaga, aby odbudowa przebiega?a w pokoju i w duchu wspó?pracy. W zwi?zku z tym ksi???ta nie mog? nawzajem atakowa? swoich zamków. Ka?dy ksi??? ma 6 rycerzy, którzy nadzoruj? budow?. Dwóch lub wi?cej ksi???t mo?e wspó?pracowa? ze sob? w zamku, a ich rycerze b?d? rywalizowa? o kontrol? najwy?szej wie?y. Król sp?dzi ka?dy rok w zamku i nagrodzi ksi???t, których rycerze b?d? go strzegli.

Raz do roku, król obje?d?a wszystkie zamki, aby oceni? post?p ka?dego z synów. Po tym jak zako?czy swoj? trzeci? podró?, wybierze swojego sukcesora!

Gra Torres zdoby?a najwa?niejsz? nagrod? bran?y planszówkowej - tytu? Gry Roku 2000 w Niemczech. Równie? GAMES Magazine przyzna?o jej 1 miejsce w 2000 roku. Deutscher SpielePreis przyzna?o jej w tym samym roku zaszczytne 2 miejsce.

Zawarto?? pude?ka:

  • plansza
  • 92 segmenty zamku
  • 28 rycerzy
  • król
  • 55 kart
Producent: Egmont
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Michael Kiesling
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Wolfgang Kramer
Na zamówienie
Cena:
30,90 PLN
SŁOŃCE I KSIĘŻYC
Termin wysyłki:
do 14 dni
S?o?ce i Ksi??yc to znakomita gra karciana, w której kolejne wschody i zachody S?o?ca oraz Ksi??yca prowadz? do zwyci?stwa. Uwa?aj na rywali - karty za?mienia mog? pokrzy?owa? ci plany!
Dużo
Cena:
34,90 PLN
13 DUCHÓW
Termin wysyłki:
24 godziny
Znajd? ducha, zanim on zauwa?y Ciebie!
Na zamówienie
Cena:
57,90 PLN
KOŚCI OBFITOŚCI
Termin wysyłki:
do 14 dni
Ko?ci obfito?ci to szybka i zabawna gra oparta na rzucaniu ko??mi.
Dużo
Nowość
Cena:
34,90 PLN
LEGENDY POLSKIE - SMOK WAWELSKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Smok Wawelski prześladuje gród króla Kraka. Pomóżcie pomysłowemu rzemieślnikowi w realizacji jego planu.
Na zamówienie
Cena:
24,90 PLN
KTO KOGO?
Termin wysyłki:
do 14 dni
Gracze, zagrywaj?c swoje karty w odpowiedniej kolejno?ci, tworz? ?a?cuchy pokarmowe. Musz? walczy? o przetrwanie i jednocze?nie stara? si? zdoby? jak najlepsze po?ywienie.
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - RYCERZE I ZAMKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra planowania i blefu. Gracze wcielaj? si? w rol? wodzów ?redniowiecznych armii. Aby wygra?, musz? jak najlepiej wykorzysta? umiej?tno?ci swoich wojowników piechurów, ?uczników czy konnych rycerzy, albo...