Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

TORRES PL

Nowość
Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
149,90 PLN
Cena internetowa:
129,90 PLN
Oszczędzasz: 20,00 PLN
+ 51 pkt
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Seria niszczycielskich tornad wywo?anych przez wrogich magów podczas ostatniej wojny obróci?a wszystkie królewskie zamki w ruiny. Pozosta?y jedynie fundamenty tych ol?niewaj?cych budowli. Wojna pozbawi?a króla nie tylko zamków, ale tak?e m?odo?ci. Teraz podstarza?y ju? król musi wybra? sukcesora spo?ród swoich synów. Zaprz?g? wi?c ich do odbudowy zamków i obieca? tron temu, który odbuduje najwy?sze i najwi?ksze zamki.

Król b?d?c zm?czony wojn? wymaga, aby odbudowa przebiega?a w pokoju i w duchu wspó?pracy. W zwi?zku z tym ksi???ta nie mog? nawzajem atakowa? swoich zamków. Ka?dy ksi??? ma 6 rycerzy, którzy nadzoruj? budow?. Dwóch lub wi?cej ksi???t mo?e wspó?pracowa? ze sob? w zamku, a ich rycerze b?d? rywalizowa? o kontrol? najwy?szej wie?y. Król sp?dzi ka?dy rok w zamku i nagrodzi ksi???t, których rycerze b?d? go strzegli.

Raz do roku, król obje?d?a wszystkie zamki, aby oceni? post?p ka?dego z synów. Po tym jak zako?czy swoj? trzeci? podró?, wybierze swojego sukcesora!

Gra Torres zdoby?a najwa?niejsz? nagrod? bran?y planszówkowej - tytu? Gry Roku 2000 w Niemczech. Równie? GAMES Magazine przyzna?o jej 1 miejsce w 2000 roku. Deutscher SpielePreis przyzna?o jej w tym samym roku zaszczytne 2 miejsce.

Zawarto?? pude?ka:

  • plansza
  • 92 segmenty zamku
  • 28 rycerzy
  • król
  • 55 kart
Producent: Egmont
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Michael Kiesling
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Wolfgang Kramer
Na zamówienie
Cena:
99,90 PLN
CATAN PL - KUPCY I BARBARZYŃCY
Termin wysyłki:
na zamówienie
Rozbudujcie swoich „Osadników z Catanu” o 5 nowych przygód oraz 4 warianty dodatkowe. Dzi?ki temu dodatkowi mo?ecie zagra? w t? bestsellerow? gr? ju? w 2 osoby!
Dużo
Cena:
84,90 PLN
OWCE NA WYPASIE
Termin wysyłki:
24 godziny
Na wielkiej, zielonej ??ce spotka?o si? kilka stad owiec. Jedno z nich nale?y do ciebie. Przemieszczaj swoje owce tak, aby zaj?? jak najwi?ksz? cz??? ??ki!
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
129,90 PLN
TORRES PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Wybuduj najwi?kszy zamek i zosta? nowym królem!
Na zamówienie
Cena:
164,90 PLN
DOMINION - PRZYSTAŃ
Termin wysyłki:
do 14 dni
Przysta? wprowadza zmiany w regu?ach rozgrywania tur. Dzi?ki temu planowa? nale?y naprawd? wiele tur naprzód – nieustannie ?ledzi? nale?y zarówno swoje ruchy, jak i przewidywa? (cz??ciowo znane) ruchy...
Na wyczerpaniu
Cena:
20,90 PLN
CARTAMUNDI 2 w 1 - AUTA
Termin wysyłki:
24 godziny
Przezyj niezwyk?a przygode z Zygzakiem Mcqueenem i innymi bohaterami z filmu.
Na wyczerpaniu
Cena:
124,90 PLN
PANDEMIC PL: CZAS CTHULHU
Termin wysyłki:
24 godziny
Pandemic: Czas Cthulhu jest gr? kooperacyjn?. B?dziesz walczy? z kultystami i przera?aj?cymi potworami, rodem z najbardziej mrocznego koszmaru, aby znale?? wskazówki niezb?dne do zapiecz?towania bram i powstrzymania...