Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

UCZTA DLA ODYNA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
240,00 PLN
Cena internetowa:
219,90 PLN
Oszczędzasz: 20,10 PLN
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
Skontaktuj się z Bard - Centrum Gier
sklep@bard.pl tel. 012 633-53-22
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Uczta dla Odyna jest sag? w formie gry planszowej. Jako przywódcy klanów b?dziecie rozwija? swoj? kultur?, prowadzi? wyprawy handlowe oraz pl?drowa? dalekie krainy tak, jak robili to niegdy? ludzie nazywani „wikingami” (okre?lenie, które w dzisiejszych czasach ma troch? inne znaczenie, ni? mia?o pod koniec pierwszego tysi?clecia). Kiedy przodkowie dzisiejszych Skandynawów wyprawiali si? na podbój, nazywali te podró?e Viking.

Wikingowie nie byli jednak zwyk?ymi piratami. Byli te? odkrywcami i osadnikami. Przyk?adowo, Leif Szcz??liwy (Eriksson) by? pierwszym europejczykiem w Ameryce, na d?ugo przed Kolumbem. Na terenach obecnej Normandii naje?d?ców nie nazwano wikingami, lecz Normanami. Jednym z nich by? Wilhelm Zdobywca, który w 1066 roku ruszy? przez kana? La Manche na podbój Anglii. Uda?o mu si? to, co troch? wcze?niej próbowa? nieskutecznie zrobi? król Norwegii: zdoby? koron? Anglii. Powód, dla którego wikingowie byli tak dzielnymi ?eglarzami by? prosty. Ocieplenie klimatu sprzyja?o wzrostowi populacji, wi?c ?niwa zacz??y by? niewystarczaj?ce. Musiano wi?c poszukiwa? ?yznych ziem, na których mo?na by si? osiedli? na d?u?ej.

W trakcie gry b?dziecie podbija? i eksplorowa? nowe terytoria. B?dziecie równie? bra? udzia? w czynno?ciach ?ycia codziennego. Zbieraj?c ró?nego rodzaju przedmioty, wzmocnicie swoj? pozycj? spo?eczn? i materialn?.

Zwyci?zc? zostanie osoba, której dobra zdobyte w trakcie gry b?d? warte najwi?cej.


Producent: Lacerta
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Uwe Rosenberg
Czas Gry: 30 - 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
103,90 PLN
FITS PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Kultowy Tetr i s na planszy!
Na zamówienie
Cena:
154,90 PLN
GHOST STORIES PL 2. EDYCJA
Termin wysyłki:
na zamówienie
Ghost Stories to gra kooperacyjna. Gracze jako dru?yna graj? przeciwko grze. W Ghost Stories mo?na gra? na czterech poziomach trudno?ci: Pocz?tkowym, Normalnym, Koszmarnym i Piekielnym.
Na zamówienie
Cena:
116,90 PLN
OGRÓDEK
Termin wysyłki:
do 14 dni
Po cenionym Patchworku autor Uwe Rosenberg ponownie wzi?? na swój warsztat gr? kafelkow?. Tym razem, oprócz innego tematu oraz nowych wyzwa?, mo?emy bawi? si? tak?e w wi?kszym gronie!
Dużo
Cena:
25,90 PLN
JUŻ GRAM - MAMUSIE
Termin wysyłki:
24 godziny
Mamusie to pe?na ciep?a gra, która jednocze?nie bawi i uczy. W trakcie gry dzieci poznaj? ma?e i du?e zwierz?ta z ró?nych stron ?wiat.
Na zamówienie
Cena:
114,90 PLN
AGRICOLA PL: WERSJA RODZINNA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Agricola (wersja rodzinna) stwarza niepowtarzaln? okazj?, by wprowadzi? m?odych graczy w ?wiat ekscytuj?cych gier ekonomicznych zaprojektowanych przez Uwe Rosenberga.
Na wyczerpaniu
Cena:
129,90 PLN
UBONGO 3D PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Trójwymiarowe szaleństwo!