Akceptujemy platnosci.pl

UCZTA DLA ODYNA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
240,00 PLN
Cena internetowa:
219,90 PLN
Oszczędzasz: 20,10 PLN
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE
Skontaktuj się z Bard - Centrum Gier
sklep@bard.pl tel. 012 633-53-22
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Uczta dla Odyna jest sag? w formie gry planszowej. Jako przywódcy klanów b?dziecie rozwija? swoj? kultur?, prowadzi? wyprawy handlowe oraz pl?drowa? dalekie krainy tak, jak robili to niegdy? ludzie nazywani „wikingami” (okre?lenie, które w dzisiejszych czasach ma troch? inne znaczenie, ni? mia?o pod koniec pierwszego tysi?clecia). Kiedy przodkowie dzisiejszych Skandynawów wyprawiali si? na podbój, nazywali te podró?e Viking.

Wikingowie nie byli jednak zwyk?ymi piratami. Byli te? odkrywcami i osadnikami. Przyk?adowo, Leif Szcz??liwy (Eriksson) by? pierwszym europejczykiem w Ameryce, na d?ugo przed Kolumbem. Na terenach obecnej Normandii naje?d?ców nie nazwano wikingami, lecz Normanami. Jednym z nich by? Wilhelm Zdobywca, który w 1066 roku ruszy? przez kana? La Manche na podbój Anglii. Uda?o mu si? to, co troch? wcze?niej próbowa? nieskutecznie zrobi? król Norwegii: zdoby? koron? Anglii. Powód, dla którego wikingowie byli tak dzielnymi ?eglarzami by? prosty. Ocieplenie klimatu sprzyja?o wzrostowi populacji, wi?c ?niwa zacz??y by? niewystarczaj?ce. Musiano wi?c poszukiwa? ?yznych ziem, na których mo?na by si? osiedli? na d?u?ej.

W trakcie gry b?dziecie podbija? i eksplorowa? nowe terytoria. B?dziecie równie? bra? udzia? w czynno?ciach ?ycia codziennego. Zbieraj?c ró?nego rodzaju przedmioty, wzmocnicie swoj? pozycj? spo?eczn? i materialn?.

Zwyci?zc? zostanie osoba, której dobra zdobyte w trakcie gry b?d? warte najwi?cej.


Producent: Lacerta
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Uwe Rosenberg
Czas Gry: 30 - 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
25,90 PLN
JUŻ GRAM - MAŁY MIŚ
Termin wysyłki:
na zamówienie
Ma?y Mi? niedawno sko?czy? dwa latka – w ?wiecie misiów to ju? ca?kiem du?y ch?opczyk! Nasz bohater zawsze ma mnóstwo pomys?ów, jak ciekawie sp?dzi? dzie?.
Na zamówienie
Cena:
94,90 PLN
UBONGO PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Ubongo to ?wiatowy bestseller, który zdoby? popularno?? dzi?ki bardzo prostym zasadom i b?yskawicznej rozgrywce. Dwa poziomy trudno?ci ?amig?ówek umo?liwiaj? dostosowanie gry do wieku i do?wiadczenia graczy.
Na zamówienie
Cena:
169,90 PLN
ROLL PLAYER PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Roll Player to szybka i ?atwa do przyswojenia gra, która jednak potrafi by? zaskakuj?ca przy ka?dym kolejnym rzucie, a ?eby wygra?, trzeba b?dzie nie raz podrapa? si? po g?owie.
Dużo
Cena:
109,90 PLN
EPOKA KAMIENIA JUNIOR
Termin wysyłki:
24 godziny
Epoka Kamienia Junior autorstwa Marco Teubnera to urokliwa gra, w której każdy z graczy stara się jako pierwszy wybudować w swojej wiosce trzy chaty.
Na wyczerpaniu
Cena:
73,90 PLN
DZIEDZICTWO: TESTAMENT DIUKA DE CRECY - 5 RODZIN
5 Rodzin wprowadza do gry now? mechanik? swatania – wymiany cz?onków rodziny pomi?dzy graczami. Od tej pory gracze mog? oferowa? swoich bliskich innym graczom w zamian za ?etony przys?ug, które u?ywane s?...
Na wyczerpaniu
Polecamy!
Stań do walki o władzę!
Cena:
114,90 PLN
NAMIESTNIK
Termin wysyłki:
24 godziny
W czasie przebiegu gry na stole piętrzą się piramidy władzy i chwały, pełne pułapek i krwawych intryg, które w ostatecznym rozrachunku dla jednego z graczy oznaczaź będą zwycięstwo i tytuł...