Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

CONCORDIA PL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
199,90 PLN
Cena internetowa:
172,90 PLN
Oszczędzasz: 27,00 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Dwa tysi?ce lat temu Imperium Rzymskie zajmowa?o wszystkie tereny dooko?a Morza ?ródziemnego. Na granicach panowa? pokój, a w prowincjach ?ad i porz?dek. Jednolite prawo, wspólna waluta i kwitn?ca ekonomia umacnia?y w?adz? dynastii panuj?cych w niezliczonych rzymskich miastach.

Przejmij w?adz? nad jedn? z tych dynastii, wysy?aj kolonialistów do najbardziej oddalonych terenów imperium, rozwijaj sie? handlow? i zaskarb sobie przychylno?? bogów - wszystko po to, by osi?gn?? zwyci?stwo i zapewni? wieczn? chwa?? i s?aw? swemu rodowi.

Concordia to strategiczna gra ekonomiczna osadzona w czasach Imperium Rzymskiego dla 2-5 graczy. Zamiast szuka? szcz??cia w rzutach ko?ci? i kartach, musicie polega? na swoich strategicznych umiej?tno?ciach. Dok?adnie obserwujcie, w któr? stron? rozwijaj? si? przeciwnicy i gdzie znajdziecie okazj?, by ich wyprzedzi?.

W grze b?dziemy wysy?a? kolonistów, aby zak?adali osady w ca?ym imperium, a z nich pozyskiwa? surowce (ceg?y, jedzenie, wino, narz?dzia i ubrania). Ka?dy z graczy startuje z identycznymi kartami na r?ce, w czasie gry pozyskuje za? nowe, pozwalaj?ce na:

  • wykonywanie akcji
  • zdobywanie punktów zwyci?stwa

Gra wymaga od graczy dalekosi??nego planowania i umiej?tno?ci przejrzenia zamiarów przeciwników. Ka?da partia jest inna - nie tylko ze wzgl?du na losowo?? w dost?pnych kartach, ale tak?e dzi?ki dwustronnej planszy. Cech? charakterystyczn? Concordii jest przejrzysto?? i prostota zasad, która pozwala szybko zasi??? do rozgrywki i wprowadzi? nowych graczy w ?wiat bardziej zaawansowanych tytu?ów.

Autorem Concordii jest Mac Gerdts, twórca tak znanych gier jak Antike, Imperial, Navegador czy Hamburgum. Ju? sam ten fakt, czyni z tej gry tytu?, któremu warto si? bli?ej przyjrze?.

Gra otrzyma?a wiele uznania w?ród mi?dzynarodowej publiczno?ci.

Producent: Egmont
Wiek: 13+
Liczba Graczy: 2 - 5 graczy
Projektant: Mac Gerdts
Czas Gry: 100 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - PIZZA XXL
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra imprezowa, o zwyci?stwie decyduje refleks i spostrzegawczo??. Zadaniem graczy jest przygotowanie jak najwi?kszej liczby pysznych pizz. 
Na zamówienie
Cena:
154,90 PLN
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU: USA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Nadszed? czas na now? "niewiarygodn? podró?". Stawka - 1 milion dolarów - zwyci?zca bierze wszystko. Cel: kto mo?e odwiedzi? kolej? najwi?cej miast w Ameryce Pó?nocnej, w 7 dni! Przygoda rozpoczyna si? ju? teraz...
Na wyczerpaniu
Cena:
62,90 PLN
DOBBLE - GDZIE JEST DORY?
Termin wysyłki:
24 godziny
Tematyczna seria "Dobble" nawi?zuj?ca do bajki Disney'a "Gdzie jest Dory", to wspania?a gra dla dzieci, dostosowana do tego, by najm?odsi grali samodzielnie, ale równie? na tyle elastyczna w swych zasadach, ?eby...
Na zamówienie
Cena:
89,90 PLN
EGO: LOVE PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Sprawd?, jak dobrze znasz swoj? drug? po?ówk?!
Niedostępny
Cena:
104,90 PLN
YETI
W Yeti b?dzie poszukiwa? tropów legendarnego stwora, robi? mu z ukrycia zdj?cia i wspina? si? na wierzcho?ek góry aby pobiera? punkty zwyci?stwa.
Na wyczerpaniu
Cena:
43,90 PLN
HANABI
Termin wysyłki:
24 godziny
Hanabi to gra, w której gracze nie graj? przeciw sobie, lecz wspó?pracuj? aby osi?gn?? wspólny cel. Jednak w tej grze karty trzymane s? tak, ?e widz? je pozostali gracze, a nie trzymaj?cy.