Akceptujemy platnosci.pl

MAMY SZPIEGA 2

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
79,00 PLN
Cena internetowa:
72,90 PLN
Oszczędzasz: 6,10 PLN
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Oto Mamy Szpiega! 2 - kontynuacja bestsellerowej gry towarzyskiej, w której liczy si? spryt, blef i szybkie kojarzenie faktów. Druga ods?ona to a? 20 ca?kowicie nowych lokacji, w których odbywa? si? b?d? pojedynki mi?dzy szpiegami, a agentami kontrwywiadu. Tym razem b?dziecie mieli okazj? odwiedzi? winnic?, uda? si? na koncert rockowy albo jazzowy, udacie si? tak?e na wycieczk? autobusem, a niewykluczone, ?e i w wi?zieniu znajdzie si? zadanie dla tajniaków!

Mamy Szpiega! 2 oferuje rozgrywk? w jeszcze wi?kszym gronie, ni? mia?o to miejsce w pierwszej cz??ci gry: tym razem w zabawie mo?e uczestniczy? nawet 12 osób!. Rzecz jasna, przy tak du?ym gronie, samotny szpieg mia?by ci??kie zadanie, by ukry? swoj? prawdziw? to?samo??... dlatego w ka?dym zestawie kart lokacji znajduj? si? 2 karty szpiega. Przed rozpocz?ciem rozgrywki nale?y ustali?, ilu szpiegów b?dzie bra?o udzia? w grze - jeden albo dwóch.
 
Je?li w grze bierze udzia? 6 lub mniej osób, sugerowana liczba szpiegów to 1. Powy?ej 9 osób zaleca si? gr? z 2 szpiegami. Oczywi?cie ostateczna decyzja o liczbie szpiegów zale?y od graczy. Nale?y jednak pami?ta?, ?e w rozgrywce 12-osobowej zawsze bierze udzia? 2 szpiegów.

Zadaniem szpiega (b?d? szpiegów) b?dzie dowiedzie? si?, w jakiej lokacji toczy si? bie??ca runda, natomiast misj? pozosta?ych graczy b?dzie domy?lenie si?, który spo?ród graczy jest szpiegiem. Aby tego dokona?, gracze b?d? wzajemnie zadawa? sobie pytania.

Forma i tre?? pyta?, jak i odpowiedzi, s? dowolne, nale?y jednak pami?ta?, by jak najlepiej dopasowa? je do swojej roli. Jako agenci kontrwywiadu konieczne jest udzielanie takich odpowiedzi, które z jednej strony poka?? nasz? wiedz? co do aktualnej lokacji, ale jednocze?nie nie zdradz? za du?o szpiegom. Z kolei szpieg b?dzie stara? si? udziela? ogólnikowych odpowiedzi, natomiast jego pytania b?d? mia?y na celu wyci?gn?? z innych graczy jak najwi?cej informacji.

Szpiedzy wygrywaj?, gdy uda im si? ukry? to?samo?? do ko?ca rundy, przerzuci? podejrzenia na agenta kontrwywiadu, b?d? te? gdy uda im si? odkry? bie??c? lokacj?. Z kolei gracze nieb?d?cy szpiegami wygrywaj?, gdy w trakcie rundy lub na jej koniec uda si? poprawnie wskaza? co najmniej jednego szpiega, albo gdy szpieg nieopatrznie wyjawi swoj? to?samo?? b??dnie odgaduj?c miejsce, w którym znajduje si? grupa.

W zale?no?ci od tego, kto i w jaki sposób wygra? rund?, gracze otrzymuj? punkty. Zwyci?zc? zostaje gracz, który po ustalonej liczbie rund posiada najwi?cej punktów.

Spostrzegawczo??, koncentracja, kojarzenie faktów oraz spryt - podczas rozgrywki b?dziecie potrzebowa? tych wszystkich cech.

Miejcie si? na baczno?ci - szpiedzy s? w?ród Was!

Zawarto?? pude?ka:

  • 240 kart
  • 20 woreczków strunowych
  • instrukcja
Producent: Rebel
Liczba Graczy: 3 - 12 graczy
Projektant: Alexandr Ushan
Czas Gry: 10 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
125,90 PLN
DIXIT: ODYSSEY
Termin wysyłki:
do 14 dni
Z Dixit Odyssey odkryjesz na nowo magiczny ?wiat Dixit – najcz??ciej nagradzanej gry ostatnich lat. Daj ponie?? si? wyobra?ni, odkrywaj?c tajemnice nowych kart. Tylko uwa?aj, ?eby nie wpa?? w pu?apki zastawiane...
Na zamówienie
Cena:
72,90 PLN
MAMY SZPIEGA 2
Termin wysyłki:
na zamówienie
Oto Mamy Szpiega! 2 - kontynuacja bestsellerowej gry towarzyskiej, w której liczy si? spryt, blef i szybkie kojarzenie faktów.
Na zamówienie
Cena:
59,90 PLN
UNANIMO PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
?wietna gra imprezowa, w której ka?dy stara si? wymy?li?, co i komu b?dzie si? z czym kojarzy?!