Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

HOLMES: SHERLOCK & MYCROFT

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
75,00 PLN
Cena internetowa:
69,90 PLN
Oszczędzasz: 5,10 PLN
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

24 lutego 1895 roku o ?wicie ca?y Londyn obudzi? olbrzymi huk. S?up dymu zwiastowa? katastrof? – w Pa?acu Westminsterskim wybuch?a bomba. S?u?by bezpiecze?stwa zareagowa?y b?yskawicznie, aresztuj?c wa??saj?cego si? w pobli?u miejsca zamachu Michaela Chapmana, m?odego robotnika powi?zanego z ruchami anarchistycznymi.

Mycroft Holmes prowadzi ?ledztwo z ramienia Korony. Próbuje ustali?, czy by? to zamach przeprowadzony tylko przez samotnego wilka, czy te? cz??? szerzej zakrojonego spisku. Z pocz?tku sprawa wygl?da na banaln?, Mycroft móg?by j? rozwi?za?, nie ruszaj?c si? z wygodnego fotela w Klubie Diogenesa… przynajmniej do czasu, gdy dowiaduje si?, ?e rodzice Michaela wynaj?li detektywa, który ma oczy?ci? z zarzutów ich syna. Tym detektywem jest nie kto inny jak brat Mycrofta, Sherlock Holmes. Rodzina Michaela to rolnicy pochodz?cy z Surrey. S? ?wi?cie przekonani o niewinno?ci syna.

Rozpoczyna si? pojedynek pomi?dzy dwoma najgenialniejszymi umys?ami Londynu. Bracia Holmes musz? udowodni? win? albo niewinno?? Michaela. Czy Chapman to tylko pechowy m?odzieniec, który zacz?? zadawa? si? z niew?a?ciwymi lud?mi, czy te? wyrachowany cz?onek anarchistycznej komórki terrorystycznej?

Gra "Holmes: Sherlock & Mycroft"  trwa 7 tur (co odpowiada siedmiu dniom ?ledztwa). Ka?dego ranka na ulicach Londynu b?dzie pojawia?a si? nowa, s?ynna posta? prosto z ksi??ek Artura Conana Doyla.

Ka?dy z graczy dysponuje 3 ?etonami akcji, które mo?e przemieszcza? pomi?dzy postaciami aby korzysta? z ich specjalnych zdolno?ci, pami?taj?c i? na jednej postaci gracz nie mo?e trzyma? dwóch ?etonów.

Dzi?ki temu i? postacie wchodz? do gry losowo, ka?da rozgrywka jest inna, gracze musz? inaczej zaplanowa? swoje dzia?ania i ruchy.

Oskar?ysz Michaela Chapmana czy oczy?cisz go z zarzutów?

Zawarto?? pude?ka:

  • plansza
  • 6 znaczników akcji
  • 12 kart postaci
  • 52 karty wskazówek
  • 24 znaczniki ?ledztwa
  • 3 karty opcjonalne
  • instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 graczy
Projektant: Diego Ibanez
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Polska edycja gry Hanamikoji
Cena:
37,90 PLN
GEJSZE
Termin wysyłki:
24 godziny
Kto pierwszy zdob?dzie wzgl?dny pi?knych dam?
Na zamówienie
Cena:
96,90 PLN
ABALONE CLASSIC PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Abalone to fascynuj?ca gra, w której proste zasady ??cz? si? z niezliczon? mnogo?ci? mo?liwo?ci.
Dużo
Cena:
42,90 PLN
SIATKA: PUNKT! SET! MECZ!
Termin wysyłki:
24 godziny
Siatka to dynamiczna gra symuluj?ca mecz siatkówki.
Na wyczerpaniu
Cena:
64,90 PLN
TAJNE AGENTKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Bezwzględna walka szpiegów w kimonach.
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
BASILICA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Basilica to gra planszowa dla 2 graczy. Gracze wcielaj? si? w ?redniowiecznych mistrzów budowlanych, którzy maj? za zadanie wspólnie wznie?? katedr?. Zwyci?zca, który zdob?dzie wdzi?czno?? króla, mo?e by? tylko...
Na zamówienie
Cena:
68,90 PLN
AGRICOLA: CHŁOPI I ICH ZWIERZYNIEC - JESZCZE WIĘCEJ BUDYNKÓW DO ZWIERZYŃCA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Jeszcze wi?cej budynków do zwierzy?ca to dwa dodatki gry Agricola: ch?opi i ich zwierzyniec. Wprowadzaj? one do gry 54 nowe budynki specjalne, dzi?ki którym gra staje si? jeszcze bardziej strategiczna.