Akceptujemy platnosci.pl

DOBBLE: 1, 2, 3

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
58,00 PLN
Cena internetowa:
53,90 PLN
Oszczędzasz: 4,10 PLN
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Dobble 1 2 3 to wspania?a gra dla dzieci, dostosowana do tego, by najm?odsi grali samodzielnie, ale te? na tyle elastyczna w swych zasadach, ?eby doro?li mogli bez problemów do??czy? si? do zabawy, a nawet mie? trudno?ci z wygran?!

Podstawowa zasada gry to znalezienie jak najszybciej symbolu, który ??czy dwie karty. Symbol zawsze jest tylko jeden, o czym nale?y pami?ta? i w to nie w?tpi? (bo nie raz si? zdarza, ?e nijak nie mo?na go zauwa?y? ;) )

W pude?ku znajdziecie zasady a? 5 mini-gier, w które mo?na gra? kartami Dobble 1 2 3, w tym jeden warian solo!

Przyk?adowa gra: G?sienica!

1) Przygotowanie do gry

Rozdaj wszystkim graczom tyle samo kart (w miar? mo?liwo?ci), a nast?pnie umie?? jedn?
odkryt? kart? na ?rodku sto?u. Ka?dy z graczy umieszcza przed sob? stos zakrytych kart.

2) Cel gry
By? pierwsz? osob?, która pozb?dzie si? wszystkich kart.

3) Jak gra??
Na znak ka?dy z graczy musi znale?? symbol ??cz?cy kart? ze ?rodka sto?u z kart? z wierzchu jego stosu. Gracz, który jako pierwszy nazwie wspólny symbol, k?adzie swoj? kart? obok karty le??cej na ?rodku sto?u. „G?sienica” zaczyna rosn??! Nowo po?o?ona karta staje si? wówczas kart?, z któr? gracze szukaj? wspólnego symbolu. W ten sposób powoli formuje si? coraz d?u?sza „g?sienica”.

4) Jak wygra??
Wygrywa osoba, która jako pierwsza pozb?dzie si? wszystkich swoich kart. Pozostali gracze kontynuuj? gr?, walcz?c o kolejne miejsca.

Dla utrudnienia zabawy symbole na kartach bywaj? obrócone i miewaj? inne rozmiary. Same karty s? okr?g?e i pe?ne kolorowych ilustracji, a ka?da z nich jest unikalna i ??czy si? z innymi kartami jednym i tylko jednym symbolem.

Czym "Dobble 123" ró?ni si? od "Dobble"?

Wszystkie symbole s? bardzo proste do nazwania, charakterystycznie narysowane, co pozwala dzieciom nie tylko szybko odnale?? w my?lach odpowiednie s?owo, by nazwa? symbol, ale te? utrwala im nazewnictwo.

Zawarto?? pude?ka:

  • 30 kart
  • instrukcja
  • wytrzyma?a, kolorowa puszka
Producent: Rebel
Wiek: 3+
Liczba Graczy: 1 - 5 graczy
Projektant: Denis Blanchot
Czas Gry: 5 - 10 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Guillaume Gille-Naves
Projektant: Igor Polouchine
Na zamówienie
Cena:
129,90 PLN
BRIGHT FUTURE PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Bright Future jest rozbudowan? gr? planszowo-karcian?, w której wcielasz si? w rol? Bohatera ocala?ego po nuklearnej apokalipsie. Zawarto?? pude?ka umo?liwia zabaw? na trzy ró?ne sposoby, dzi?ki czemu mo?esz si?...
Dużo
Cena:
29,90 PLN
ŁAP PSIAKA
Termin wysyłki:
24 godziny
?ap psiaka to niezwykle wci?gaj?ca gra, w której nale?y wykaza? si? refleksem i sprytem!
Na zamówienie
Cena:
72,90 PLN
TERRAFORMACJA MARSA - WENUS
Termin wysyłki:
na zamówienie
Oczy wszystkich spogl?daj? na Wenus.
Na wyczerpaniu
Cena:
84,90 PLN
STEAMROLLERS: MASZYNY PAROWE
Termin wysyłki:
24 godziny
SteamRollers: Maszyny parowe to interesuj?ca gra ko?ciana, w której zadaniem b?dzie stworzenie imperium kolejowego i wyprzedzenie konkurencji w zdobywaniu zlece? transportowych!
Na wyczerpaniu
Cena:
41,90 PLN
BUKIET
Termin wysyłki:
24 godziny
Piękna gra pełna kwiatów!
Dużo
Cena:
29,90 PLN
ŁAP PROSIAKA
Termin wysyłki:
24 godziny
?ap prosiaka to niezwykle wci?gaj?ca gra, w której nale?y wykaza? si? refleksem i sprytem!