Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

T.I.M.E STORIES PL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
199,90 PLN
Cena internetowa:
184,90 PLN
Oszczędzasz: 15,00 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Witajcie agenci.

Wasze szkolenie dobieg?o ko?ca, lada moment dostaniecie swój pierwszy przydzia?. Wasze dru?yny zostan? przeniesione w czasie, a waszym zadaniem b?dzie odnale?? i zapobiec powstaniu paradoksu czasowego, jaki mo?e wyst?pi? w przesz?o?ci, ratuj?c tym samym tera?niejszo?? i przysz?o??.

Komunikujcie si? ze sob? i wspó?pracujcie tak, aby pokona? wszelkie niebezpiecze?stwa, które stan? wam na drodze.

Nie wiemy, gdzie wyst?pi paradoks i jaki b?dzie mia? charakter, wi?c zanim zaczniecie dzia?a?, musicie pozna? otoczenie i zidentyfikowa? swoje cele. Wykonajcie swoj? misj?, tak szybko, jak tylko jest to mo?liwe. Pami?tajcie, ?e mo?ecie podchodzi? do ka?dego zadania tyle razy, ile b?dzie to konieczne.

Ka?da iniekcja Tachionowa pozwalaj?ca na przeniesienie waszych umys?ów do cia? okre?lonych osób kosztuje niema?? fortun?, dlatego nie zawied?cie nas!

Witaj w T.I.M.E Stories - narracyjnej grze planszowej.

Jako cz?onkowie tajnej organizacji TIME b?dziecie odwiedza? przeró?ne lokacje w ramach podró?y do konkretnego momentu w historii ?wiata. Wasz cel jest jeden - odkry? tajemnic? i rozwik?a? zagadk? tak, aby osi?gn?? zamierzony efekt. Brzmi prosto. Brzmi trywalnie. Ale wcale T.I.M.E Stories takie nie jest.

B?dziecie prze?ywa? przygody w ró?nych ?wiatach, równie? rzeczywisto?ciach równoleg?ych do naszej, widz?c wszystko oczami swoich bohaterów. Czeka na was ca?e spektrum mo?liwo?ci - od walki, przeszukiwania, rozmów... a? do zada? pami?ciowych i takich w których musicie wykaza? si? sprytem.

Czas jest wasz? najcenniejsz? walut?, poniewa? maszyna przenosz?ca was wstecz, robi to tylko na jego okre?lon? ilo??. Oczywi?cie, zawsze mo?ecie wróci? do tej epoki z powrotem, jednak musicie zacz?? gr? od pocz?tku. Ka?da partia to niesamowite wydarzenie skupione nie tylko na mechanice gry, ale tak?e na odgrywaniu postaci.

Gracze b?d?  B?d? walczy?, prowadzi? poszukiwania, staraj?c si? wykorzysta? spryt i zdobywaj?c zaufanie poznanych postaci… oraz pozosta?ych agentów. Ka?dy gracz b?dzie mia? sposobno?? wcieli? si? w swoj? posta? i j? odgrywa? w takim zakresie, w jakim tylko b?dzie chcia?.

Wiele gier oferuje wysok? regrywalno??, ale to co oferuje TIME Stories to wielokrotne rozgrywki na jednym tylko scenariuszu. Jedno jest pewne - nie wygracie za pierwszym razem. Najpewniej nie wygracie te? po raz drugi czy trzeci. Ale wci?? musicie si? stara?, poniewa? w niedalekiej przysz?o?ci czekaj? na was ju? rozszerzenia zawieraj?ce dodatkowe misje. W podstawowej wersji gry znajdziemy jeden pot??ny scenariusz Asylum przenosz?cy nas do Pary?a 1921 roku.

Ka?dy scenariusz gry to nowy ?wiat, nowe postacie, nowe zasady, a tak?e nowe niespodzianki.

Edycja podstawowa zawiera system do gry T.I.M.E Stories oraz pierwszy scenariusz zatytu?owany Asylum.

Zawarto?? pude?ka:

 • 8 pionów Agentów
 • znacznik czasu
 • znacznik grupy
 • ko?? Kapitana czasu
 • 6 ko?ci akcji
 • 61 ?etonów tarcz
 • 140 ?etonów zasobów
 • 30 punktów ?ycia
 • 24 ?etony zada?
 • plansza
 • instrukcja
 • scenariusz "1921 n.e. Azyl"
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Peggy Chassenet
Czas Gry: 90 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Manuel Rozoy
Dostępny wkrótce
Cena:
154,90 PLN
EUROCASH

do 14 dni
Gra planszowa, która przez zabaw? uczy przedsi?biorczo?ci oraz pozytywnych nawyków finansowych.
Na zamówienie
Cena:
85,90 PLN
PENTAGO TRIPLE
Termin wysyłki:
do 14 dni
W Pentago Triple wyst?puj? 3 kolory kul oraz karty zada?, które urozmaicaj? zasady pierwowzoru i umo?liwiaj? gr? 4 osobom jednocze?nie.
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
10 MINUT
Termin wysyłki:
na zamówienie
Gra 10 minut doskonale ??czy ze sob? element blefu i dedukcji. Rozgrywka jest szybka i obfituje w du?o zwrotów akcji, które dostarczaj? graczom dreszczyku emocji. Przejrzyste zasady i ?wietny temat, oddany zarówno...
Na zamówienie
Cena:
85,90 PLN
CAPPUCCINO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Prosta, szybka i sprytna!
Na zamówienie
Cena:
99,90 PLN
GRAJECZKA
Termin wysyłki:
na zamówienie
Witajcie w Grajeczce, w magicznym królestwie, przez które odważna księżniczka, lojalny książę i przerażający smok podróżują w poszukiwaniu przygód.
Na wyczerpaniu
Cena:
114,90 PLN
GRETCHINY!
Termin wysyłki:
24 godziny
Zasiądź za kierownicą pojazdu zbudowanego ze wszystkiego, co akurat było pod ręką!