Akceptujemy platnosci.pl

DIXIT 6: WSPOMNIENIA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
84,00 PLN
Cena internetowa:
77,90 PLN
Oszczędzasz: 6,10 PLN
Dostępność: Niedostępny
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Daj znów ponie?? si? wyobra?ni i wyrusz na poszukiwanie nowych skojarze?. Przy pomocy nowych kart Wasze rozgrywki w Dixit b?d? jeszcze ciekawsze.

Dixit 6 to 84 nowe karty, których autorami s? Carine Hinder i Jérôme Pélissier.

Dixit to gra skojarze?, której niezwyk?a oprawa graficzna, proste zasady oraz nieograniczona niczym wyobra?nia tworz? nowy wymiar rozrywki.


Na czym to polega?

Ka?dy gracz w swojej turze staje si? bajarzem. Wybiera spo?ród swoich 6 obrazków jeden i wymy?la do niego skojarzenie. Zdanie mo?e by? pojedynczym s?owem, d?wi?kiem, cytatem - nie ma tu ogranicze?, mo?na nawet co? za?piewa?! Nast?pnie pozostali gracze wybieraj? spo?ród swoich kart tak?, która ich zdaniem najlepiej pasuje do has?a bajarza i k?ad? zakryt? na stole. Bajarz przetasowuje wszystkie te karty, ??cznie ze swoj? i uk?ada je na stole, odkrywaj?c. Gracze (poza bajarzem) w tajemnicy g?osuj?, która karta jest t? kart?, do której bajarz wymy?la? skojarzenie. Kiedy wszyscy dokonaj? wyboru, rozpoczyna si? przyznawanie punktów.

Je?li nikt nie zgadnie, która karta nale?a?a do bajarza, bo jego skojarzenie by?o zbyt abstrakcyjne, to nie otrzymuje on ?adnych punktów, a nagradzani s? pozostali gracze. Podobnie je?li wszystkie g?osy wska?? kart? bajarza – to znaczy, ?e skojarzenie by?o za proste, albo zbyt dos?owne. W innych kombinacjach przydzielane s? punkty i uwaga, je?li którykolwiek z graczy zag?osuje na zagran? przez Ciebie kart?, bo zagra?e? co? co jego zdaniem lepiej pasowa?o do skojarzenia to dostajesz bonusowe punkty!

Warto wi?c sprytnie zagrywa? karty, próbuj?c zmyli? innych graczy, jednocze?nie zachowuj?c te, do których mamy ciekawe skojarzenie i czekaj?c z ich zagraniem do momentu, a? przyjdzie Twoja kolej.

Pami?taj, ?e jeden obraz jest wart wi?cej ni? tysi?c s?ów!

Autorem gry jest Jean Louis Roubira, lekarz pracuj?cy w szpitalu w Poitiers z m?odymi pacjentami prze?ywaj?cymi trudno?ci w ?rodowisku szkolnym i poza nim. Po kilku rozgrywkach w Dixit zaobserwowano u nich znaczn? popraw? formu?owanych wypowiedzi oraz relacji z innymi lud?mi. Gra mo?e s?u?y? równie? jako narz?dzie pedagogiczne i terapeutyczne.

Uwaga! To nie jest samodzielna gra! Do rozgrywki wymagana jest gra Dixit lub Dixit: Odyssey.

Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 3 - 6 graczy
Projektant: Jean-Louis Roubira
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
VUDULHU PL
Termin wysyłki:
na zamówienie
Vudulhu to szalona gra imprezowa, w której każdy staje na głowie, jednak nie po to, aby wygrać, lecz dopiec przeciwnikom!
Na zamówienie
Cena:
51,90 PLN
GŁODOSTWORY
Termin wysyłki:
do 14 dni
Nakarm je, zanim sam staniesz si? posi?kiem!
Na zamówienie
Cena:
38,90 PLN
KTO TO ZROBIŁ?
Termin wysyłki:
na zamówienie
Kto to zrobił? to dynamiczna i bardzo prosta karcianka, w której liczy się refleks, szybkość reakcji i zapamiętywanie.
Na zamówienie
Cena:
54,90 PLN
MUNCHKIN ZOMBIE PL 2 - KOSI, KOSI ŁAPCI
Termin wysyłki:
do 30 dni
Brakowa?o ci w twoich rozgrywkach  Munchkina Zombie  ?wie?ego powiewu zgnilizny i rozk?adu? Z nowym dodatkiem dostajesz 110 kart, pe?nych trupiego humoru i karcianych flaczków...tfu...smaczków.
Na zamówienie
Cena:
29,90 PLN
ZŁODZIEJE!
Termin wysyłki:
do 14 dni
Z?odzieje to ma?a, prosta gra karciana dla od 3 do 6 graczy, w której gracze wcielaj? si? w role z?odziejaszków chc?cych umkn?? ob?awie.
Niedostępny
Cena:
77,90 PLN
DIXIT 6: WSPOMNIENIA
Daj znów ponie?? si? wyobra?ni i wyrusz na poszukiwanie nowych skojarze?. Przy pomocy nowych kart Wasze rozgrywki w Dixit b?d? jeszcze ciekawsze.