Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

WIEŻA IMPREZOWA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
35,00 PLN
Cena internetowa:
29,90 PLN
Oszczędzasz: 5,10 PLN
Dostępność: Niedostępny
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

To nowa ods?ona tradycyjnej Jengi w wydaniu na imprez?.

Zasady gry s? podobne, chodzi o to, ?eby ostro?nie wyci?ga? klocki. Jednak na ka?dym klocku s? zapisane zadania, które nale?y wykona?. Za niewykonanie zadania trzeba odda? fant / napi? si?. Przed rozpocz?ciem gry, zawodnicy ustalaj? zadanie g?ówne czyli zadanie, które b?dzie musia? wykona? zawodnik, który zburzy wie?? z klocków.

  1. Zbudujcie wie??
  2. Przygotujcie kieliszek z napojem wed?ug w?asnego ?yczenia. Przed gr? uzgodnijcie o co b?dziecie gra?, jak kara czy zadanie czeka na tego, który przewróci wie??.
  3. Pierwszy gracz zabiera jeden klocek (ale nie z najwy?szego uko?czonego pi?tra) i ustawia go na gór? wie?y wykonuj?c po tym zadanie na nim zapisane. Kolejna tura odbywa si? zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zawsze nalezy doko?czy? budowanie ca?e pi?tro wie?y, przed rozpocz?ciem nowego.
  4. Gracz, który przewróci wie?? wykonuje wcze?niej ustalone przez grup? zadanie!

Przed gr? ka?dy z graczy musi si? wyposa?y? w kieliszek/szklank? napoju.

Zawarto?? pude?ka:

  • 48 drewnianych klocków z zadaniami
Producent: Albi
Wiek: 18+
Liczba Graczy: 2+
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
42,90 PLN
CZARNE HISTORIE 9
Termin wysyłki:
do 14 dni
50 nowych, makabrycznych i mrocznych zagadek czeka na rozwi?zanie.
Niedostępny
Cena:
29,90 PLN
WIEŻA IMPREZOWA
To nowa ods?ona tradycyjnej Jengi w wydaniu na imprez?.
Na zamówienie
Cena:
42,90 PLN
SREBRNE HISTORIE
Termin wysyłki:
do 14 dni
Srebrne historie przenios? was z pr?dko?ci? ?wiat?a do najdalszych zakamarków kosmosu. Jeden skok i l?dujecie na Ksi??ycu... Spotkacie astronautów, naukowców, lunatyków i kosmitów. Uwa?ajcie jednak - w stanie...
Niedostępny
Cena:
42,90 PLN
RÓŻOWE HISTORIE
Ró?owe historie  zabior? was w ?wiat zaczarowanych spotka?, wspania?ych przygód, najlepszych przyjació?ek i denerwuj?cego rodze?stwa. Spotkacie tam czarownice i wró?ki, ksi??niczki i gwiazdy filmowe, ale...
Na zamówienie
Cena:
62,90 PLN
TAJNIACY: DUET
Termin wysyłki:
na zamówienie
Fantastyczna dwuosobowa gra dedukcyjna
Na wyczerpaniu
Cena:
52,90 PLN
COLLECTION CLASSIQUE - TOWER
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra dla Stawiaj?cych wysokie cele! Wyci?gnij klocek z ni?szego poziomu i po?ó? go na sam szczyt. Je?li wie?a si? nie wywróci, masz szanse na zwyci?stwo.