Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

TIMELINE - NAUKA I ODKRYCIA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
65,00 PLN
Cena internetowa:
59,90 PLN
Oszczędzasz: 5,10 PLN
+ 23 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Co odkryto najpierw: Ameryk? czy Australi?? Co wynaleziono wcze?niej: narkoz? czy insulin??

Wraz z gr? karcian? Timeline poznasz odpowiedzi na te, oraz tysi?ce innych pyta?, konfrontuj?c sw? wiedz? i domys?y z faktyczn? chronologi?.

Jednak pami?taj, nie musisz zna? faktycznych dat odkry?! Do zabawy potrzeba jedynie troch? logiki, rozs?dnego my?lenia i gotowo?ci do dobrej zabawy! :)

Na pocz?tku gry, wszyscy uczestnicy otrzymuj? tak? sam? liczb? kart, reprezentuj?cych rozmaite odkrycia naukowe i historyczne. Na odwrocie ka?dej karty znajduje si? data.

Rozgrywka rozpoczyna si? od po?o?enia na ?rodku sto?u jednej, losowo wybranej karty (z talii pozosta?ych, nieprzydzielonych graczom kart). Kart? t? nale?y po?o?y? dat? do góry, b?dzie ona punktem wyj?cia do chronologicznej linii, która podczas rozgrywki b?dzie stopniowo budowana przez graczy.

Ka?dy gracz w swojej turze wybiera jedn? z trzymanych na r?ku kart i umieszcza j? na lewo, lub na prawo od karty pocz?tkowej, zale?nie od tego, czy uwa?a ?e data odpowiadaj?ca zawarto?ci karty jest wcze?niejsza, czy pó?niejsza od daty pocz?tkowej. Nast?pnie dokonuje si? sprawdzenia, czy gracz mia? racj?. Je?li tak, karta pozostaje na stole, w przeciwnym razie jest odrzucana, za? gracz zmuszony jest poci?gn?? now?.

Czynno?? powtarzana jest przez kolejnych graczy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Im wi?cej kart na stole, tym trudniej jest poprawnie umie?ci? kolejn? kart?. Wygrywa gracz, który jako pierwszy zdo?a pozby? si? wszystkich kart.

Zawarto?? pude?ka:

  • 110 kart
  • instrukcja

 

Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 2 - 8 graczy
Projektant: Frédéric Henry
Czas Gry: 15 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
69,90 PLN
TIMELINE
Termin wysyłki:
24 godziny
Czy ?arówka zosta?a wynaleziona przed czy po okularach? Wraz z gr? Timeline poznasz odpowiedzi na to i setki innych pyta?, porównuj?c swoj? wiedz? lub przeczucia do historycznej rzeczywisto?ci.
Na wyczerpaniu
Cena:
49,90 PLN
FLIPER PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Fliper to szybka gra na refleks: kto pierwszy powi??e ze sob? symbole na odkrytej i zekrytej karcie?
Dużo
Cena:
53,90 PLN
DOBBLE
Termin wysyłki:
24 godziny
Spójrz na pierwsz? kart?, któr? trzymasz w r?ku oraz na t?, która le?y na ?rodku sto?u. Znajd? na nich wspólny symbol, nazwij go i szybko pozb?d? si? swojej karty. Teraz  nast?pna!    
Dużo
Cena:
37,90 PLN
POLSKA, GOLA! (POLSKA-HISZPANIA)
Termin wysyłki:
24 godziny
Najg?o?niejsza na ?wiecie gra pi?karska!
Na zamówienie
Cena:
115,90 PLN
7 CUDÓW ŚWIATA - BABEL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Babel sk?ada si? z dwóch rozszerze?, które mog? by? wykorzystane razem lub osobno. 
Na wyczerpaniu
Cena:
57,90 PLN
CARDLINE - DINOZAURY
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra "Cardline: Dinozaury" jest podobna do "Cardline: Zwierz?ta", ale jest o dinozaurach!