Akceptujemy platnosci.pl

WOJNA NARODÓW

Polska edycja gry Nations
Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
239,90 PLN
Cena internetowa:
225,90 PLN
Oszczędzasz: 14,00 PLN
+ 90 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Od pocz?tków pierwszych cywilizacji, przez histori? post?pu, ludzko?? gromadzi?a si? w wi?kszych lub mniejszych grupach, aby wspólnie ?y?, walczy? i budowa?. Te najwi?ksze z nich, walcz?c z si?ami natury i innymi nacjami potrafi?y zapewni? sobie przetrwanie.

W grze Wojna Narodów ka?dy z graczy b?dzie prowadzi? w?asn? cywilizacj? przez okres od staro?ytno?ci, do epoki industrializacji. Wraz ze wzrostem jej populacji, musi zadba? o jej wewn?trzn? stabilizacj? i wystarczaj?c? ilo?? po?ywienia dla jej obywateli. Musi zbudowa? efektywn? gospodark?. Ale przede wszystkim chce zadziwi? ?wiat swoimi osi?gni?ciami i zbudowa? dziedzictwo, które nada jego cywilizacji miano najwspanialszego narodu w dziejach!

Wojna Narodów to gra planszowa dla od 1 do 5 graczy o czasie rozgrywki wynosz?cym 40 minut na gracza.

Gracze staj? na czele ró?nych cywilizacji i prowadz? je od czasów antycznych a? do wybuchu I Wojny ?wiatowej. Cywilizacje bezustannie ze sob? rywalizuj?, dbaj?c równocze?nie o zrównowa?ony rozwój, ochron? przed zewn?trznymi i wewn?trznymi zagro?eniami oraz zaspokajajanie najwa?niejszych potrzeb swoich obywateli.
Akcja gry obejmuje cztery epoki: Staro?ytno??, ?redniowiecze, Renesans i Rewolucj? przemys?ow?. Ka?da epoka to 2 rundy przeznaczone na rozwój, wspó?zawodnictwo i produkcj?. Ka?da runda przynosi ze sob? nowe ryzyko, ale i nowe mo?liwo?ci. Gracze, bacz?c na siebie nawzajem, tego pierwszego musz? si? wystrzega?, a drugie wykorzystywa?. Pot?ga militarna kosztuje, ale pozwala unikn?? wyniszczaj?cych wojen, podbija? bogate kolonie oraz uzyskiwa? wp?ywy, dzi?ki którym cywilizacja b?dzie mog?a w przysz?ych rundach przeprowadza? swoje dzia?ania wcze?niej od konkurentów.

Podczas gry nacje b?d? zdobywa? i traci? punkty zwyci?stwa. Szczególne wa?ne jest gromadzenie Ksi?g (symbolizuj?cych narodowe dziedzictwo), gdy? na koniec ka?dej epoki gracze zdobywaj? punkty za ka?d? nacj? o skromniejszym dziedzictwie od naszej. Na koniec gry ka?dy gracz sumuje zdobyte przez siebie punkty pochodz?ce z ró?nych ?róde? i ten, który zdob?dzie ich najwi?cej wygra gr? jako przywódca najwspanialszej cywilizacji w historii!

Ale uwaga, Wojna Narodów to wymagaj?ca gra, szczególnie dla pocz?tkuj?cych graczy. Czasem mo?ecie mie? poczucie, i? gracie nie tylko przeciwko innym graczom, ale tak?e przeciwko samej grze. Tak?e bardziej zaawansowanym graczom zalecamy na pocz?tek rozgrywk? na ?atwiejszym poziomie, a tak?e nie u?ywanie kart drugiego ani trzeciego poziomu zaawansowania, przynajmniej podczas kilku pierwszych partii.

Zawarto?? pude?ka:

 • plansza z punktacj?
 • plansza rozwoju
 • 5 dwustronnych planszy graczy
 • 5 kart rozkazów
 • 296 kart rozwoju
 • 48 kart wydarze?
 • 240 ?etonów
 • 107 drewnianych znaczników
 • notes do punktacji
 • kostka
 • instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 1 - 5 graczy
Projektant: Einar i Robert Rosén
Czas Gry: 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Nina i Rustan Håkansson
Dużo
Cena:
29,90 PLN
ŁAP PROSIAKA
Termin wysyłki:
24 godziny
?ap prosiaka to niezwykle wci?gaj?ca gra, w której nale?y wykaza? si? refleksem i sprytem!
Na zamówienie
Cena:
114,90 PLN
AGRICOLA TORFOWISKO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Agricola: Torfowisko jest rozszerzeniem gry Agricola, zdobywcy tytułu Gra Roku 2009 w Polsce oraz Deutscher Spielepreis 2008 w Niemczech. Życie z torfowiskiem w gospodarstwie nie jest proste. Każdy gracz...
Na zamówienie
Cena:
129,90 PLN
BRIGHT FUTURE PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Bright Future jest rozbudowan? gr? planszowo-karcian?, w której wcielasz si? w rol? Bohatera ocala?ego po nuklearnej apokalipsie. Zawarto?? pude?ka umo?liwia zabaw? na trzy ró?ne sposoby, dzi?ki czemu mo?esz si?...
Na wyczerpaniu
Cena:
29,90 PLN
ŁAP PSIAKA
Termin wysyłki:
24 godziny
?ap psiaka to niezwykle wci?gaj?ca gra, w której nale?y wykaza? si? refleksem i sprytem!
Na wyczerpaniu
Cena:
41,90 PLN
BUKIET
Termin wysyłki:
24 godziny
Piękna gra pełna kwiatów!
Na zamówienie
Cena:
53,90 PLN
DOBBLE: 1, 2, 3
Termin wysyłki:
na zamówienie
Dobble 1 2 3 to wspania?a gra dla dzieci, dostosowana do tego, by najm?odsi grali samodzielnie, ale te? na tyle elastyczna w swych zasadach, ?eby doro?li mogli bez problemów do??czy? si? do zabawy, a nawet mie?...