Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

AEROPLANY: PIONIERZY LOTNICTWA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
66,00 PLN
Cena internetowa:
56,90 PLN
Oszczędzasz: 9,10 PLN
+ 22 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Lot to nie tylko genialny sposób komunikacji, ale równie? niezwyk?e prze?ycie. Od zarania dziejów ludzie marzyli o wzbiciu si? w powietrze i lataniu jak ptaki. Za pierwszy udany samolot uwa?a si? dopiero konstrukcj? braci Wright z 1903 r. Aeroplan by? wynalazkiem rewolucyjnym, gdy? przemieszcza? si? w powietrzu moc? w?asnego silnika, a nie jak wcze?niej balony i szybowce, tylko dzi?ki sile wiatru. Pierwsze aeroplany, chocia? wspó?czesnym zapiera?y dech w piersiach, osi?ga?y pr?dko?? nie wi?ksz? ni? 75 km/h i prezentowa?y si? niezbyt okazale: kryta p?ótnem drewniana konstrukcja bez jakiejkolwiek kabiny, wzmocniona sieci? linek, w?ród których na wiklinowym foteliku zasiada? pilot dysponuj?cy jedynie prostymi przyrz?dami umo?liwiaj?cymi sterowanie tym niezwyk?ym aparatem lataj?cym...

Po pierwszych wystawach i pokazach lotniczych nast?puje gwa?towny rozwój konstrukcji lotniczych i gwa?townie przyspiesza podczas I wojny ?wiatowej. Nastaje epoka podniebnych pionierów wielkich przelotów - pilotów-?mia?ków podejmuj?cych si? brawurowych wyczynów. W 1919 r. John Alcock i Arthur Brown samolotem Vickers Vimy jako pierwsi bez mi?dzyl?dowania pokonuj? Atlantyk z Nowej Funlandii do Irlandii, a w 1927 r. Charles Lindbergh samotnie przelatuje z Nowego Jorku do Pary?a.

Kolejne linie lotnicze powstaj? jak grzyby po deszczu. Gra „Aeroplany” pozwala odkry? ten fascynuj?cy czas – okres narodzin komercyjnej awiacji. Dzi?ki grze mo?esz pozna? i do?wiadczy? trudno?ci i triumfów pionierów pasa?erskich linii lotniczych, którzy budowali pierwsze lotniska i tworzyli pierwsze systemy obs?ugi lotów pasa?erskich w Europie i na ca?ym ?wiecie. Poznaj epok?, w której rozwój awiacji pasa?erskiej znacz?co zwi?kszy? mo?liwo?ci podró?y mi?dzykontynentalnych, a linie lotnicze rozpocz??y walk? o dominacj? w regionach ?wiata, które obs?uguj?, trwaj?c? a? do dzi?.

Zapraszamy na pok?ad!

Producent: Phalanx Games
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 3 - 5 graczy
Projektant: Martin Wallace
Czas Gry: 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
124,90 PLN
SZERYF Z NOTTINGHAM
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Szeryf z Nottingham wcielasz si? w rol? kupca staraj?cego si? dowie?? swoje towary na miejski targ. W tym celu musisz przekona? Szeryfa, aby Ci? wpu?ci? – i to za (prawie) ka?d? cen?!
Na zamówienie
Cena:
24,90 PLN
SHINOBI
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Shinobi gracze wcielaj? si? w role tajnych agentów najpot??niejszych klanów feudalnej Japonii. Ka?dy z graczy ma wp?yw na wszystkie pi?? klanów, lecz do ko?ca gry pozostaje zagadk?, który uczestnik...
Na wyczerpaniu
Cena:
51,90 PLN
GRA ZE ŚLIWKĄ NA OKŁADCE I LICZBA PI W TLE
Termin wysyłki:
24 godziny
Ciekawa gra z jeszcze ciekawsz? nazw? :)
Na zamówienie
Cena:
174,90 PLN
KINGSPORT FESTIWAL
Termin wysyłki:
do 14 dni
W nieprzeniknionych ciemno?ciach Kingsport, milcz?cy podró?nicy zostali zawezwani do wzi?cia udzia?u w blu?nierczym obrz?dzie. Ich cel jest jeden: przyzwa? niewypowiedziane koszmary! Tymczasem niefrasobliwi Badacze...
Na wyczerpaniu
Cena:
44,90 PLN
MILIONERZY I BANKRUCI
Termin wysyłki:
24 godziny
Milionerzy i Bankruci to pe?na emocji licytacyjna gra blefu, podczas której gracze-milionerzy rywalizuj? o najcenniejsze dobra luksusowe. Aby wygra?, musz? rozs?dnie inwestowa? swoje miliony oraz unika? z?odziei i...
Na zamówienie
Cena:
56,90 PLN
AEROPLANY: PIONIERZY LOTNICTWA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Gra „Aeroplany” pozwala odkry? okres narodzin komercyjnej awiacji. Dzi?ki grze mo?esz pozna? i do?wiadczy? trudno?ci i triumfów pionierów pasa?erskich linii lotniczych, którzy budowali pierwsze...