Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

ENCLAVE: ZAKON KRAŃCA ŚWIATA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
153,00 PLN
Cena internetowa:
140,90 PLN
Oszczędzasz: 12,10 PLN
+ 56 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Dwunastu przywódców religijnych zwanych Mistrzami Blasku zyska?o wielkie wp?ywy oraz mnóstwo wyznawców, aby w noc przesilenia niespodziewanie wywo?a? koniec ?wiata dok?adnie wed?ug przepowiedzianych przez siebie regu?.

W?a?ciwie sta?o si? wszystko, co tylko ludzie zdo?ali sobie wyobrazi?. A podczas tego dramatycznego spektaklu Mistrzowie Blasku odsiewali ziarno od plew. Zabierali wybranych, ?eby zbudowa? im nowe, mi?e piekie?ko w wy?szym wymiarze. Gdzie? w takim przedsionku do za?wiatów. Nie wiadomo, jak zdo?ali si? tam dosta? ani jakim sposobem potrafili wp?ywa? na rzeczywisto??. W ka?dym razie odpowiedni? moc mogli uzyska? wy??cznie dzi?ki ?cis?ej wspó?pracy.

Koniec ?wiata panów m?drali nie by? tak perfekcyjny, jak mo?na by si? spodziewa?. Wkrótce okaza?o si?, ?e niektórzy z ludzi pozostawionych w?asnemu losowi na zgliszczach minionego ?wiata potrafi? przenika? do rzeczywisto?ci Mistrzów Blasku. Mo?e moc, któr? Mistrzowie Blasku tchn?li w ?wiat, ?eby go rozwali?, zostawi?a jaki? trwa?y ?lad? A mo?e przej?cie po prostu nie jest takie trudne? Pierwszym cz?owiekiem, który odkry? u siebie te niezwyk?e zdolno?ci, by? Jonas Arvani. Nied?ugo potem przekona? si?, ?e nie jest jedyny i za?o?y? gildi?.
Umiej?tno?? dokonywania aborda?y, to znaczy skoków w wy?szy wymiar, w którym Mistrzowie Blasku zbudowali swoj? kalek? utopi?, sta?a si? wkrótce wielkim biznesem. Gildia mia?a twarde zasady, którym nie ka?dy móg? podo?a?. Zacz??y powstawa? konkurencyjne ugrupowania, mniej sprawne i mniej uczciwe.

Zadaniem pozyskiwaczy czy te? szkolonych w gildii grabie?ców jest wykradanie z enklawy Mistrzów Blasku wynalazków i urz?dze?, które w zrujnowanym ?wiecie zyskiwa?y rang? artefaktów. Najcenniejszymi pryzami, jakie mo?na wynie?? z aborda?u, s? schematy budowy urz?dze? pozwalaj?ce odtworzy? dan? rzecz, tak, aby znów mog?a s?u?y? ludziom.

I tak w grze planszowej ka?dy z graczy otrzymuje kart? pozyskiwacza wraz z maszyn? wspomagaj?c? aborda?e.

 • Podczas rozgrywki, która b?dzie trwa?a 6 tur, gracze maj? mo?liwo??:
 • ulepsza? swojego pozyskiwacza (psychika i kondycja fizyczna)
 • ulepsza? wyposa?enie maszyny do skoków (sarkofagu i sezamu)
 • zakupi? przedmioty umo?liwiaj?ce omini?cie pu?apek b?d?cych ?miertelnym zagro?eniem w enklawie Mistrzów Blasku
 • zakupi? niezb?dne medykamenty, aby chroni? swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne
 • wykona? aborda? do enklawy Mistrzów Blasku dla cennego pryzu jak i zdobycia wiedzy
 • wykona? zlecenie dla „Pasterza” bez ponoszenia ryzyka, lecz z mniejszymi korzy?ciami
 • uda? si? do wyroczni celem podejrzenia swojej przysz?o?ci, jak i przej?cia inicjatywy w kolejnej turze
 • skorzysta? z karty osoby lub lokacji na ?cie?ce „Ku Drzewu” b?d?cej g?ówn? osia prowadz?c? do zwyci?stwa, jakim jest zostanie „wybra?cem mistycznego Drzewa”
Producent: G3
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Krzysztof Wolicki
Czas Gry: 90 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
124,90 PLN
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU - INDIE I SZWAJCARIA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Wsi??? do Poci?gu: Indie i Szwajcaria to zestaw dwóch map, które odmieni? i uatrakcyjni? wasze rozgrywki w gr? Wsi??? do Poci?gu.
Niedostępny
Cena:
106,90 PLN
BLOOD BOWL MENEDŻER DRUŻYNY
Gra karciana Blood Bowl: Mened?er dru?yny to samodzielna gra karciana dla 2 do 4 mened?erów, przenosz?ca graczy do pe?nego emocji i przemocy sezonu rozgrywek Blood Bowl. Buduj swoj? dru?yn?, uzupe?niaj j? s?awnymi...
Niedostępny
The Voyages of Marco Polo
Cena:
139,90 PLN
MARCO POLO PL
Wyruszcie ?ladami Marco Polo na dalekowschodnie szlaki, gdzie poznacie rado?ci i smutki jego wielkiej podró?y. Rozwa?nie zaplanujcie swoje szlaki, handlujcie wielb??dami, z?otem oraz przyprawami aby sta? si?...
Na zamówienie
Cena:
164,90 PLN
DOMINION - PRZYSTAŃ
Termin wysyłki:
do 14 dni
Przysta? wprowadza zmiany w regu?ach rozgrywania tur. Dzi?ki temu planowa? nale?y naprawd? wiele tur naprzód – nieustannie ?ledzi? nale?y zarówno swoje ruchy, jak i przewidywa? (cz??ciowo znane) ruchy...
Na zamówienie
Cena:
89,90 PLN
ZAMEK KASTELINY
Termin wysyłki:
do 14 dni
Hurrra! Odnale?li?my magiczny zamek ksi??niczki Kasteliny. Zobaczcie, jak co? b?yszczy w oddali. Widzicie? Czy to klejnoty? Tak! To z pewno?ci? drogocenne szafiry, szmaragdy, rubiny i cytryny!
Na wyczerpaniu
Cena:
17,90 PLN
SQULA: WYPRAWY Z GEOGRAFIĄ
Termin wysyłki:
24 godziny
W tej grze, po?wi?conej krajom z ca?ego ?wiata, Twoim zadaniem jes zbieranie kompletów 4 kart, tak zwanych "kwartetów".