Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

LOGICZNE


Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
  <  [1] [2] [3]  >  
Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
KRABY

Kraby to gra o po?awiaczach krabów. Staraj? si? oni zdoby? jak najwi?cej ma?ych skorupiaków. Maj? do swojej dyspozycji statki. Ka?dy statek ma trzy ?adownie. W jednaj ?adowni mo?e znajdowa? si? tyko jeden gatunek krabów. Na ?owisku ?yje pi?? gatunków, czyli? ka?dy gracz musi zdecydowa?, które kraby b?dzie ?owi?. Oczywi?cie najlepiej te, które przynios? najwi?ksze zyski. Po rozeznaniu, jak wygl?da ?owisko, gracz musi zdecydowa?, które kraby b?dzie ?owi?. Rybacy ?owi?cy te same kraby, to sprzymierze?cy. Innym mo?na troch? poprzeszkadza??

Na zamówienie
Do 30 dni
-
68,90 PLN
Do koszyka
KRONIKI ZBRODNI

Kroniki zbrodni to innowacyjne połączenie gry planszowej, aplikacji i wirtualnej rzeczywistości.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
134,90 PLN
Do koszyka
KRYPTOS (II EDYCJA)

W grze Kryptos b?dziecie mogli wzi?? bezpo?redni udzia? w wy?cigu wywiadów próbuj?c odszyfrowa? wrogie wiadomo?ci. Zwyci??y ta osoba, która za poprawne odszyfrowanie wiadomo?ci przeciwników zdob?dzie co najmniej 15 punktów.

Na zamówienie
do 14 dni
-
39,90 PLN
Do koszyka
LONPOS 111 - KOSMICZNE STWORKI

Gra logiczna Kosmiczne Stworki to wynik przesz?o dwudziestoletniej pracy nad stworzeniem rozwijaj?cej inteligencj? gry umys?owej. Uk?adanka opiera si? na 8 poziomach trudno?ci.

Dużo
24 godziny
-
46,90 PLN
Do koszyka
LONPOS 202 CRAZY COLLECT

?amig?ówka Crazy Collect zawiera ??cznie 202 zadania: 87 wyzwa? dwuwymiarowych i a? 115 trójwymiarowych! Szczególnie zatem polecana jest tym, którzy najbardziej lubi? uk?ada? piramidki.

Dużo
24 godziny
-
46,90 PLN
Do koszyka
LONPOS 216

Du?y zestaw uk?adanek popularnej firmy Lonpos, idealny prezent na nadchodz?ce ?wi?ta!

Dużo
24 godziny
-
92,90 PLN
Do koszyka
LONPOS 333 COCO CROSS

Zestaw pasjonuj?cych zada? logicznych z serii Lonpos.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
111,90 PLN
Do koszyka
LONPOS 864

Uk?adanka Lonpos 864 zosta?a zaprojektowana specjalnie, by ?wiczy? sprawno?? umys?ow? oraz wszystkie rodzaje inteligencji: logiczn?,  wizualno-przestrzenn? oraz ruchow?. Gra zawiera a? 864 dwuwymiarowe zadania podzielone na 8 poziomów trudno?ci.

Dużo
24 godziny
-
109,90 PLN
Do koszyka
MINI WOODEN PUZZLE

Ma?e ?amig?ówki wykonane z drewna, dost?pne w sze?ciu rodzajach.

Na zamówienie
na zamówienie
-
18,90 PLN
Do koszyka
NADZWYCZAJNI - STUDIO PROJEKTOWE: WYNALAZKI

Przed Tob? wymagaj?ce zadanie. Jeden z Nadzwyczajnych bohaterów potrzebuje Twojej pomocy przy zaprojektowaniu dla niego specjalnego wynalazku. 

Na zamówienie
do 14 dni
-
67,90 PLN
Do koszyka
NUMERABIS

Spostrzegawczo?? i umiej?tno?? logicznego my?lenia, a tak?e odrobina szcz??cia - to klucz do sukcesu nie tylko w tej grze!

Na zamówienie
na zamówienie
-
39,90 PLN
Do koszyka
OWCE NA WYPASIE

Na wielkiej, zielonej ??ce spotka?o si? kilka stad owiec. Jedno z nich nale?y do ciebie. Przemieszczaj swoje owce tak, aby zaj?? jak najwi?ksz? cz??? ??ki!

Dużo
24 godziny
-
84,90 PLN
Do koszyka
PARK NIEDŹWIEDZI

Uk?adanie nied?wiedziego zoo dla ca?ej rodziny!

Na zamówienie
na zamówienie
-
91,90 PLN
PATCHWORK PL

Stworzenie pi?knej ko?dry nie jest jednak ?atwe, wymaga wysi?ku i czasu, a dost?pne kawa?ki materia?u nie zawsze chc? do siebie pasowa?. Musisz wi?c wybiera? je bardzo uwa?nie i mie? solidny zapas guzików, który nie tylko pozwoli Ci zako?czy? ko?dr?, ale uczyni j? lepsz? i ?adniejsz? od r?kodzie? konkurencji.

Na zamówienie
do 14 dni
-
69,90 PLN
Do koszyka
PENTAGO

Genialnie zakr?cona gra logiczna!

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
82,90 PLN
Do koszyka
PENTAGO 2016

Genialnie zakr?cona gra logiczna!

Na zamówienie
do 14 dni
-
69,90 PLN
Do koszyka
PENTAGO TRIPLE

W Pentago Triple wyst?puj? 3 kolory kul oraz karty zada?, które urozmaicaj? zasady pierwowzoru i umo?liwiaj? gr? 4 osobom jednocze?nie.

Na zamówienie
do 14 dni
-
85,90 PLN
Do koszyka
SERIA GIPF 1 - GIPF

Niezwyk?a gra logiczna, pierwsza z serii GIPF.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
106,90 PLN
Do koszyka
SERIA GIPF 4 - DVONN

Doskona?a gra logiczna, czwarta z serii GIPF.

Na wyczerpaniu
24 godziny
-
106,90 PLN
Do koszyka
SZACHY PIATNIK

Szachy wykonane z drewna.

Na zamówienie
do 14 dni
-
109,90 PLN
Do koszyka
  <  [1] [2] [3]  >