Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

SERIA GIPF 1 - GIPF

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
115,00 PLN
Cena internetowa:
106,90 PLN
Oszczędzasz: 8,10 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Zacz??o si? jeszcze przed Wielkim Wybuchem... Wtedy nie by?o jeszcze niczego: ani czasu, ani przestrzeni, ani materii... absolutnie nic, tylko potencja?, od którego wszystko wzi??o swój pocz?tek. Bez tego potencja?u, nie by?oby Wielkiego Wybuchu, ani niczego o istnieniu czego wiemy i mamy ?wiadomo?? w obecnym czasie. Graj?cy w GIPF reprezentuj? ten potencja?; pionki zwyci?zcy symbolizuj? przyczyn? Wielkiego Wybuchu, pocz?tku wszystkiego - równie? wszech?wiata, który nieustannie rozszerza si? od tamtego punktu. Wci?? dalej, i dalej...

GIPF jest gr? logiczn? dla dwóch graczy opart? na klasycznej koncepcji: gracze w turach, wprowadzaj? jednego pionka do gry, a? do ustawienia czterech w szeregu. Gdy tak si? stanie, wtedy gracze usuwaj? swój rz?d pionów i zdobywaj? wszystkie pionki przeciwnika, które stanowi? jego przed?u?enie. Taka zasada zdobywania pionów za ka?dym razem prowadzi do zupe?nie nowej sytuacji na planszy.

Celem gry jest ustawianie kolejnych rz?dów z?o?onych z przynajmniej 4 pionów w?asnego koloru i zdobywanie pionów przeciwnika tak, aby w efekcie ko?cowym nie mia? on ju? mo?liwo?ci wprowadzenia do gry ?adnych pionków.

GIPF jest prost? i wci?gaj?c? gr?, która ??czy klasyczne systemy z zupe?nie nowymi elementami. Pe?na niespodzianek i oferuj?ca nieograniczone mo?liwo?ci, ?wietnie przemawia do sporadycznych graczy, jak i szerokiego grona fanatyków.

W 1998 roku gra GIPF zosta?a uznana przez GAMES Magazine najlepsz? abstrakcyjn? gr? strategiczn?.

GIPF jest samodzieln? gr?, i przede wszystkim tak powinien by? postrzegany. Poza tym jest to równie? nazwa projektu, którego GIPF jest najwa?niejszym elementem. Projekt ten sk?ada si? z serii gier i dodatkowych elementów, które umo?liwiaj? ??czenie ich ze sob?, dzi?ki czemu, to sami gracze decyduj? w co tak naprawd? b?d? grali.

Zawarto?? pude?ka:

  • 1 plansza do gry
  • 18 bia?ych pionków
  • 18 czarnych pionków
  • 1 instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 9+
Liczba Graczy: 2 graczy
Projektant: Kris Brum
Czas Gry: 30 - 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dużo
Nowość
Cena:
41,90 PLN
KOLORY MAGII
Termin wysyłki:
24 godziny
Strategia, planowanie, emocje!
Dużo
Polska edycja gry Hanamikoji
Cena:
37,90 PLN
GEJSZE
Termin wysyłki:
24 godziny
Kto pierwszy zdob?dzie wzgl?dny pi?knych dam?
Dużo
Cena:
17,90 PLN
CARTAMUNDI SHUFFLE - JURASSIC WORLD
Termin wysyłki:
24 godziny
Zdaj si? na los i we? udzia? w pojedynku!
Na zamówienie
Cena:
79,90 PLN
BASILICA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Basilica to gra planszowa dla 2 graczy. Gracze wcielaj? si? w ?redniowiecznych mistrzów budowlanych, którzy maj? za zadanie wspólnie wznie?? katedr?. Zwyci?zca, który zdob?dzie wdzi?czno?? króla, mo?e by? tylko...
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
61,90 PLN
STAR REALMS
Termin wysyłki:
24 godziny
Star Realms to karciana gra bitewna oparta na mechanice rozbudowy talii.
Na wyczerpaniu
Cena:
49,90 PLN
KWIATKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Dbaj o kwiaty i stwórz w?asny, niepowtarzalny bukiet!