Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

AGRICOLA PL: WERSJA RODZINNA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
125,00 PLN
Cena internetowa:
114,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Agricola (wersja rodzinna) stwarza niepowtarzaln? okazj?, by wprowadzi? m?odych graczy w ?wiat ekscytuj?cych gier ekonomicznych zaprojektowanych przez Uwe Rosenberga. Stworzona z my?l? o rozgrywkach dla jednej do czterech osób, otrzyma?a nowe, usprawnione zasady, umo?liwiaj?ce bardziej beztrosk? i relaksuj?c? rozgrywk?.

Twoim zadaniem jest rozbudowanie gospodarstwa, aby? wraz ze swoj? rodzin? mia? wszystko, czego potrzeba do dostatniego ?ycia.

Na pocz?tku twoja malutka drewniana chata ma tylko dwie izby, wi?c zapewnia schronienie dwóm pierwszym cz?onkom rodziny (rolnikowi i jego ?onie). Podczas rozgrywki b?dziesz dobudowywa? kolejne izby do swojej chaty, aby móc powi?kszy? rodzin?. Im wi?cej cz?onków liczy twoja rodzina, tym wi?cej akcji mo?esz wykona?. Jednak równocze?nie potrzebujesz wi?cej ?ywno?ci, aby wszystkich wy?ywi?. Aby j? zdoby?, b?dziesz uprawia? zbo?e na polach i hodowa? zwierz?ta. Pomocne w tym celu mog? okaza? si? niektóre usprawnienia.

Po 14 rundzie gra si? ko?czy, a wygrywa gracz, którego gospodarstwo jest warte najwi?cej punktów.

 • Agricola - kultowa gra ekonomiczna, teraz dost?pna jest w przyst?pnej wersji dla ca?ej rodziny.
 • Buduj w?asne gospodarstwo: pami?taj o izbach dla siebie i swojej rodziny, polach pod uprawy oraz pastwiskach dla swoich stad.
 • Pracuj w pocie czo?a: zarz?dzaj cz?onkami swojej rodziny, wysy?aj?c ich do pracy na wybranych polach akcji. Zdobywaj zbo?e, oraj i obsiewaj pola, a nawet zbuduj wiatrak!
 • Rozwijaj si? we wszystkich kierunkach: Znudzony upraw?? Hoduj zwierz?ta! Rozwijaj swoje gospodarstwo, z ka?d? rund? prosperuj?ce coraz lepiej. Agricola w wersji rodzinnej to sposób na wspólne sp?dzanie czasu niezale?nie od tego, czy wygrasz!

Zawarto?? pude?ka:

 • Drewniane znaczniki:
  • 1 znacznik rund
  • 20 cz?onków rodziny
  • 10 obór
  • 18 owiec
  • 15 dzików
  • 13 krów
  • 25 zbo?a
  • 30 drewna
  • 25 gliny
  • 15 trzciny
 • Plansze:
  • 1 plansza g?ówna
  • 2 dwustronne plansze rozszerzaj?ce plansz? g?ówn?
 • ?etony:
  • 4 chaty startowe
  • 12 izb glinianej/drewnianej chaty
  • 16 du?ych pastwisk
  • 20 ma?ych pastwisk
  • 11 usprawnie?
  • 9 ?etonów wielokrotno?ci
  • 5 ?etonów ?ebrania
  • 37 ?etonów „1 ?ywno??” (w instrukcji znajduje si? b??d, mówi?cy o 44 ?etonach)
  • 7 ?etonów „5 ?ywno?ci”
  • 1 kogut
Producent: Lacerta
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Uwe Rosenberg
Czas Gry: 45 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
31,90 PLN
SOMBRERO CZY MELONIK
Termin wysyłki:
24 godziny
Gazda w sombrero? Indianin w szkockim berecie? A mo?e kowboj w meloniku? Jakie stroje najlepiej pasuj? do postaci z poszczególnych krajów? 
Na wyczerpaniu
Cena:
134,90 PLN
SAGRADA PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Pomóż dokończyć budowę jednej z najbardziej epickich konstrukcji, jakie widział świat!
Na zamówienie
Cena:
116,90 PLN
OGRÓDEK
Termin wysyłki:
do 14 dni
Po cenionym Patchworku autor Uwe Rosenberg ponownie wzi?? na swój warsztat gr? kafelkow?. Tym razem, oprócz innego tematu oraz nowych wyzwa?, mo?emy bawi? si? tak?e w wi?kszym gronie!
Na zamówienie
Cena:
149,90 PLN
AEON'S END PL (2 EDYCJA)
Termin wysyłki:
do 14 dni
Aeon’s End to kooperacyjna gra karciana.
Dużo
Polecamy! Bestseller
Rzucaj, buduj, wygrywaj!
Cena:
139,90 PLN
DICE CITY + KARTY PROMO
Dice City  to niezwykła gra oparta na manipulacji kośćmi i modyfikowaniu rzutów, osadzona w klimacie średniowiecza, ozdobiona przepięknymi ilustracjami!
Na zamówienie
Cena:
138,90 PLN
ZMIENNICY
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Zmiennicy gracze prowadz?c swoje taksówki, zabieraj? i przewo?? pasa?erów (G?ównych Pasa?erów i ?ebków). Za ich przewiezienie otrzymuj? zap?at?. Musz? si? jednak spieszy?, gdy? telefon w centrali...