Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

AGRICOLA PL: WERSJA RODZINNA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
125,00 PLN
Cena internetowa:
114,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Agricola (wersja rodzinna) stwarza niepowtarzaln? okazj?, by wprowadzi? m?odych graczy w ?wiat ekscytuj?cych gier ekonomicznych zaprojektowanych przez Uwe Rosenberga. Stworzona z my?l? o rozgrywkach dla jednej do czterech osób, otrzyma?a nowe, usprawnione zasady, umo?liwiaj?ce bardziej beztrosk? i relaksuj?c? rozgrywk?.

Twoim zadaniem jest rozbudowanie gospodarstwa, aby? wraz ze swoj? rodzin? mia? wszystko, czego potrzeba do dostatniego ?ycia.

Na pocz?tku twoja malutka drewniana chata ma tylko dwie izby, wi?c zapewnia schronienie dwóm pierwszym cz?onkom rodziny (rolnikowi i jego ?onie). Podczas rozgrywki b?dziesz dobudowywa? kolejne izby do swojej chaty, aby móc powi?kszy? rodzin?. Im wi?cej cz?onków liczy twoja rodzina, tym wi?cej akcji mo?esz wykona?. Jednak równocze?nie potrzebujesz wi?cej ?ywno?ci, aby wszystkich wy?ywi?. Aby j? zdoby?, b?dziesz uprawia? zbo?e na polach i hodowa? zwierz?ta. Pomocne w tym celu mog? okaza? si? niektóre usprawnienia.

Po 14 rundzie gra si? ko?czy, a wygrywa gracz, którego gospodarstwo jest warte najwi?cej punktów.

 • Agricola - kultowa gra ekonomiczna, teraz dost?pna jest w przyst?pnej wersji dla ca?ej rodziny.
 • Buduj w?asne gospodarstwo: pami?taj o izbach dla siebie i swojej rodziny, polach pod uprawy oraz pastwiskach dla swoich stad.
 • Pracuj w pocie czo?a: zarz?dzaj cz?onkami swojej rodziny, wysy?aj?c ich do pracy na wybranych polach akcji. Zdobywaj zbo?e, oraj i obsiewaj pola, a nawet zbuduj wiatrak!
 • Rozwijaj si? we wszystkich kierunkach: Znudzony upraw?? Hoduj zwierz?ta! Rozwijaj swoje gospodarstwo, z ka?d? rund? prosperuj?ce coraz lepiej. Agricola w wersji rodzinnej to sposób na wspólne sp?dzanie czasu niezale?nie od tego, czy wygrasz!

Zawarto?? pude?ka:

 • Drewniane znaczniki:
  • 1 znacznik rund
  • 20 cz?onków rodziny
  • 10 obór
  • 18 owiec
  • 15 dzików
  • 13 krów
  • 25 zbo?a
  • 30 drewna
  • 25 gliny
  • 15 trzciny
 • Plansze:
  • 1 plansza g?ówna
  • 2 dwustronne plansze rozszerzaj?ce plansz? g?ówn?
 • ?etony:
  • 4 chaty startowe
  • 12 izb glinianej/drewnianej chaty
  • 16 du?ych pastwisk
  • 20 ma?ych pastwisk
  • 11 usprawnie?
  • 9 ?etonów wielokrotno?ci
  • 5 ?etonów ?ebrania
  • 37 ?etonów „1 ?ywno??” (w instrukcji znajduje si? b??d, mówi?cy o 44 ?etonach)
  • 7 ?etonów „5 ?ywno?ci”
  • 1 kogut
Producent: Lacerta
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Uwe Rosenberg
Czas Gry: 45 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
119,90 PLN
DZIEDZICTWO - TESTAMENT DIUKA DE CRECY
Termin wysyłki:
24 godziny
Dziedzictwo: Testament Diuka de Crecy pozwala graczom zbudowa? pot??n? dynasti? w XVIII-wiecznej Francji. Poprzez trzy kolejne generacje gracze b?d? – wcielaj?c si? w rol? patrona rodu – budowali koneksje...
Na zamówienie
Cena:
114,90 PLN
AGRICOLA PL: WERSJA RODZINNA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Agricola (wersja rodzinna) stwarza niepowtarzaln? okazj?, by wprowadzi? m?odych graczy w ?wiat ekscytuj?cych gier ekonomicznych zaprojektowanych przez Uwe Rosenberga.
Na wyczerpaniu
Cena:
73,90 PLN
DZIEDZICTWO: TESTAMENT DIUKA DE CRECY - 5 RODZIN
5 Rodzin wprowadza do gry now? mechanik? swatania – wymiany cz?onków rodziny pomi?dzy graczami. Od tej pory gracze mog? oferowa? swoich bliskich innym graczom w zamian za ?etony przys?ug, które u?ywane s?...
Na zamówienie
Cena:
25,90 PLN
JUŻ GRAM - DOMKI
Termin wysyłki:
na zamówienie
Dzi?ki grze Domki dzieci poznaj? ró?ne zwierz?tka i dowiaduj? si?, w jakich mieszkaj? one domach. Zabawa ?wiczy s?ownictwo, spostrzegawczo?? i koordynacj? ruchow?.
Na wyczerpaniu
Cena:
25,90 PLN
JUŻ GRAM - PLASTUSIE
Termin wysyłki:
24 godziny
Memo Plastusie to gra, która przypadnie do gustu najm?odszym graczom. Zapewnia dobr? zabaw?, ?wicz?c pami?? i koncentracj?
Na zamówienie
Cena:
34,90 PLN
JUŻ CZYTAM - NOWA EDYCJA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Czy umiecie ju? czyta?, moi drodzy? Jeszcze nie? To nie problem!