Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

CAPITAL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
100,00 PLN
Cena internetowa:
86,90 PLN
Oszczędzasz: 13,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Warszawa to miasto wyj?tkowe. Mówi si? o nim, ?e „prze?y?o w?asn? ?mier?” i jest w tym sporo prawdy. Stolica Polski zosta?a w wi?kszo?ci zniszczona podczas drugiej wojny ?wiatowej, a jej odbudowa by?a wyj?tkowym procesem urbanistycznym. Miejska tkanka Warszawy to po??czenie wytwornych budynków z czasów saskich, architektury mi?dzywojennej, socjalistycznych bloków i wspó?czesnej zabudowy.

W grze Capital zadaniem gracza b?dzie budowa jednej z dzielnic Warszawy. Czy warto inwestowa? w dzielnice mieszkalne, a mo?e skupi? si? na kompleksach handlowych? Czy rozwini?cie transportu miejskiego b?dzie bardziej op?acalne ni? budowa obiektów kulturalnych? Postawi? na tereny zielone, czy mo?e na obiekty przemys?owe?

Gra dzieli si? na 6 epok. Ka?da z nich sk?ada si? z fazy budowania i fazy dochodu.
Podczas fazy budowania, poprzez mechanik? draftu, gracze wybior? 4 fragmenty dzielnicy, które umieszcz? przed sob?. Dzielnice sk?adaj? si? z ró?nych rodzajów obszarów m.in.: mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych, kulturalnych czy parków. Ka?dy z obszarów pe?ni w grze okre?lon? funkcj?.
Podczas fazy dochodu gracze zdobywa? b?d? monety i punkty zwyci?stwa. Te zapewni? im poszczególne rodzaje zabudowy, budynki u?yteczno?ci publicznej i kamienie milowe.

Gracze wspólnie buduj? Warszaw? na przestrzeni sze?ciu epok. Od pocz?tków sto?eczno?ci miasta u schy?ku XVI wieku, a? po czasy wspó?czesne. Ka?dy z nich tworzy przed sob? jedn? z dzielnic miasta. Na koniec ka?dej z sze?ciu epok gry dzielnice przynosz? graczom dochód oraz punkty zwyci?stwa. Gracz, który po sze?ciu epokach ma najwi?cej punktów zostaje zwyci?zc?.

Zawarto?? pude?ka:

  • plansza
  • 105 ?etonów miasta
  • 36 ?etonów monet
  • 4 figurki syrenek
  • instrukcja
  • 3 karty pomocy
Producent: Granna
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Filip Mi?u?ski
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
69,90 PLN
GWIAZDY SĄ W PORZĄDKU
Termin wysyłki:
24 godziny
Gdy Gwiazdy znajd? si? we w?a?ciwym po?o?eniu Wielki Przedwieczny powróci. Je?li nie znajd? - to mo?esz nimi troch? pokr?ci?!
Na zamówienie
Cena:
103,90 PLN
IMPERIALIZM: DROGA KU DOMINACJI
Termin wysyłki:
do 14 dni
Zdominuj ?wiat i zapisz sie na kartach historii!
Na zamówienie
Cena:
112,90 PLN
TIKAL PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Tikal jest gr? strategiczn?, ale jej poziom zaawansowania pozwala zagra? w ni? nie tylko "starym wyjadaczom", ale równie? graczom pocz?tkuj?cym.
Dużo
Cena:
40,90 PLN
BEYBLADE DOMINO
Termin wysyłki:
24 godziny
KLASYCZNA GRA W DOMINO Z BOHATERAMI BEYBLADE
Na wyczerpaniu
Cena:
92,90 PLN
ISTANBUL PL - GRA KOŚCIANA
Termin wysyłki:
24 godziny
Istanbul: Gra Ko?ciana to kolejna doskona?a pozycja z rodziny ekonomicznych eurogier Istanbul.
Na wyczerpaniu
Cena:
17,90 PLN
CARTAMUNDI SHUFFLE - PSI PATROL
Termin wysyłki:
24 godziny
Do??cz do Psiego Patrolu i jako pierwszy uko?cz dwie misje ratunkowe. Przyda Ci si? dobra pami??, aby znale?? wszystkie trzy karty postaci misji ratunkowej.