Akceptujemy platnosci.pl

CAPITAL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
100,00 PLN
Cena internetowa:
86,90 PLN
Oszczędzasz: 13,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Warszawa to miasto wyj?tkowe. Mówi si? o nim, ?e „prze?y?o w?asn? ?mier?” i jest w tym sporo prawdy. Stolica Polski zosta?a w wi?kszo?ci zniszczona podczas drugiej wojny ?wiatowej, a jej odbudowa by?a wyj?tkowym procesem urbanistycznym. Miejska tkanka Warszawy to po??czenie wytwornych budynków z czasów saskich, architektury mi?dzywojennej, socjalistycznych bloków i wspó?czesnej zabudowy.

W grze Capital zadaniem gracza b?dzie budowa jednej z dzielnic Warszawy. Czy warto inwestowa? w dzielnice mieszkalne, a mo?e skupi? si? na kompleksach handlowych? Czy rozwini?cie transportu miejskiego b?dzie bardziej op?acalne ni? budowa obiektów kulturalnych? Postawi? na tereny zielone, czy mo?e na obiekty przemys?owe?

Gra dzieli si? na 6 epok. Ka?da z nich sk?ada si? z fazy budowania i fazy dochodu.
Podczas fazy budowania, poprzez mechanik? draftu, gracze wybior? 4 fragmenty dzielnicy, które umieszcz? przed sob?. Dzielnice sk?adaj? si? z ró?nych rodzajów obszarów m.in.: mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych, kulturalnych czy parków. Ka?dy z obszarów pe?ni w grze okre?lon? funkcj?.
Podczas fazy dochodu gracze zdobywa? b?d? monety i punkty zwyci?stwa. Te zapewni? im poszczególne rodzaje zabudowy, budynki u?yteczno?ci publicznej i kamienie milowe.

Gracze wspólnie buduj? Warszaw? na przestrzeni sze?ciu epok. Od pocz?tków sto?eczno?ci miasta u schy?ku XVI wieku, a? po czasy wspó?czesne. Ka?dy z nich tworzy przed sob? jedn? z dzielnic miasta. Na koniec ka?dej z sze?ciu epok gry dzielnice przynosz? graczom dochód oraz punkty zwyci?stwa. Gracz, który po sze?ciu epokach ma najwi?cej punktów zostaje zwyci?zc?.

Zawarto?? pude?ka:

  • plansza
  • 105 ?etonów miasta
  • 36 ?etonów monet
  • 4 figurki syrenek
  • instrukcja
  • 3 karty pomocy
Producent: Granna
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Filip Mi?u?ski
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dużo
Cena:
17,90 PLN
CARTAMUNDI SHUFFLE - OPERACJA
Termin wysyłki:
24 godziny
Czy jeste? dobrym chirurgiem? Zdob?d? wszystkie umiej?tno?ci medyczne, korzystaj ze sprzyjaj?cego Ci szcz?scia i staraj si? nie straci? swojej kolejki!
Na wyczerpaniu
Cena:
125,90 PLN
EKSPEDYCJA
Termin wysyłki:
24 godziny
Ekspedycja to familijna gra ko?ciano-przygodowa utrzymana w klimacie przygód Indiany Jonesa i Lary Croft.
Na zamówienie
Polecamy! Bestseller
Cena:
79,90 PLN
RANCHO
Termin wysyłki:
do 30 dni
Gra planszowa RANCHO to kontynuacja znanej i cenionej gry SUPERFARMER. 
Dużo
Cena:
139,90 PLN
ROSYJSKIE KOLEJE
Termin wysyłki:
24 godziny
W Rosyjskich Kolejach gracze rywalizują ze sobą o to, kto zbuduje największą i najnowocześniejszą sieć kolejową w Rosji. Aby osiągnąć sukces muszą w odpowiedni sposób gospodarować swoimi robotnikami....
Na zamówienie
Cena:
34,90 PLN
GANGI NOWEGO JORKU
Termin wysyłki:
na zamówienie
W grze Gangi Nowego Jorku gangsterzy wspinaj? si? po piramidzie u?o?onej z kart, która symbolizuje znan? dzielnic? szumowin The Five Points.
Na zamówienie
Cena:
34,90 PLN
SIEDEM
Termin wysyłki:
do 14 dni
Od zarania dziejów liczbie 7 przypisywano wyj?tkowe znaczenie i cechy magiczne.  W Siedem gracze dysponuj? wszystkimi nadprzyrodzonymi atrybutami siedmiu najs?ynniejszych liczb 7 w ca?ej historii ludzko?ci!