Akceptujemy platnosci.pl

KRAINA SNÓW

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
135,00 PLN
Cena internetowa:
124,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
+ 49 pkt
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Zapad?a noc, a Ty smacznie ?pisz. To ?wietna pora na odwiedziny duchów snów, które b?d? próbowa? wp?yn?? na Twój sen. W mi?y lub odrobin? z?o?liwy sposób…

Ws?uchaj si? w g?os wró?ek, ale strze? si? chochlików i diablików. Czy o ?wicie b?dziesz pami?ta? swój sen?

W grze Kraina Snów jeden z graczy staje si? ?ni?cym i zakrywa oczy przepask?. Pozostali gracze wcielaj? si? w role duszków sennych i b?d? opisywa? pieknie zilustrowane karty wy??cznie pojedynczymi s?owami, tak by naprowadzi? ?ni?cego na odgadywane has?o. Niektórzy gracze wciel? si? w role diablików, które próbuj? zwie?? ?ni?cego na manowce, a w?ród graczy znale?? si? mo?e tak?e psotliwy chochlik!

Na czym to polega?
Rozgrywka w Krain? Snów trwa tyle rund, ilu graczy uczestniczy w grze. Ka?da runda sk?ada si? z 2 faz: nocy i dnia. Ka?dej nocy jeden z graczy jest ?ni?cym i próbuje odgadn?? elementy wyst?puj?ce w jego ?nie na podstawie podpowiedzi pozosta?ych. Ka?dego dnia wró?ki i ?ni?cy otrzymuj? punkty za ka?dy element, który ?ni?cemu uda?o si? poprawnie odgadn??, a ?ni?cy, je?li zapami?ta? odgadni?te has?a i opowiedzia? swój sen, otrzymuje tak?e dodatkowe punkty.

Gdy opowiadacie swoje sny, nie wahajcie si? doda? im dramatyzmu. Niech Wasze odpowiedzi zainspiruj? Was do snucia zabawnej, szalonej, groteskowej opowie?ci…

W moim ?nie widzia?am PSA, który walczy? z WAMPIREM o HAMBURGERA, za? w tle KOGUT gra? na B?BNACH.

Gracze b?d?cy diablikami próbuj? zmyli? ?ni?cego wypowiadaj?c has?a niepasuj?ce do ilustracji na karcie, lub wr?cz celowo kieruj?c jego sny w podobnym, ale mylnym kierunku. Samolot wszak ?atwo mo?e si? sta? ?mig?owcem, bo gdy dobre duszki wypowiedzia?y s?owa "lata", "maszyna" i "pilot" to wystarczy tylko dobrze dobra? czwarte s?owo, na przyk?ad "wirnik", by sen ?ni?cego odp?yn?? w zupe?nie innym kierunku.

Gdy w?ród graczy zdarzy si? chochlik, to b?dzie on mia? za zadanie sprawi? by snów, które ?ni?cy odgad?, by?o tyle samo ile tych przez niego zapomnianych, za co otrzyma punkty - tym wi?cej im obie warto?ci b?d? sobie bli?sze.

Gra si? ko?czy, gdy ka?dy z graczy wcieli si? raz w ?ni?cego. Ka?dy z graczy sumuje swoje punkty, pami?taj?c, aby odj?? po 1 punkcie za ka?d? karn? kart?, któr? ma przed sob?. Gracz z najwi?ksz? liczb? punktów zostaje zwyci?zc?.

Kraina Snów to prosta, urocza i marzycielska gra towarzyska dla od 4 do 10 graczy.

Zawarto?? pude?ka:

 • 11 kart duchów
 • (5 wró?ek, 4 diabliki i 2 chochliki)
 • 110 dwustronnych kart snów
 • (ka?da karta przedstawia 4 has?a)
 • 94 ?etony punktów
 • ?ó?ko i wezg?owie
 • plansza
 • maska ?ni?cego
 • klepsydra
 • instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 4 - 10 graczy
Projektant: Chris Darsaklis
Czas Gry: 40 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
124,90 PLN
KRAINA SNÓW
Termin wysyłki:
na zamówienie
Na?ó? opask? na oczy i ?pij dobrze!
Na zamówienie
Cena:
23,90 PLN
JOLLY ROGER PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Piractwo nie jest lekkim kawa?kiem chleba.