Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

ADRENALINA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
175,00 PLN
Cena internetowa:
161,90 PLN
Oszczędzasz: 13,10 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Adrenalina to planszowy odpowiednik komputerowych strzelanin, w którym trup ?ciele si? g?sto, a martwi zawodnicy b?yskawicznie wracaj? do gry, by m?ci? si? na swoich oprawcach!

W Adrenalinie ka?dy gracz wciela si? w jedn? z pi?ciu postaci i ma za zadanie zebra? jak najwi?cej punktów. Punkty otrzymujemy za pierwsze trafienie nieuszkodzonego przeciwnika, za zadanie najwi?kszej ilo?ci obra?e? oraz za najwi?cej strza?ów ko?cz?cych ?ywota.

Podczas swojej tury ka?dy z graczy ma dodyspozycji dwie akcje. Mo?na dowolnie je ??czy?, mo?na te? wykona? dwa razy t? sam?:
ruch - przesuwamy posta? o maksymalnie trzy pola w jednym z czterech kierunków,
podniesienie przedmiotu - (wykonywane w po??czeniu z ruchem) umo?liwia powi?kszenie arsena?u (mo?emy nosi? przy sobie 3 ró?ne giwery), uzupe?nienie amunicji, albo dobranie karty umiej?tno?ci,
atak - wr?cz, b?d? na dystans - deklarujemy, któr? z posiadanych broni b?dziemy atakowa?, wyznaczamy cel (mo?na strzela? zza rogu, nie wystawiaj?c si? pod luf? oponenta) i k?adziemy ?etony obra?e? w naszym kolorze na torze uszkodze? atakowanego - ?adnych rzutów kostk?! Wraz z otrzymywaniem obra?e? wzrasta wspó?czynnik adrenaliny - ranny gracz staje si? szybszy i mo?e wykonywa? wi?cej akcji ni? zdrowa jednostka.

Je?li naszym atakiem wyko?czyli?my przeciwnika - ?etony obra?e? zape?ni?y ca?kowicie jego tor uszkodze? - k?adziemy na nim czaszk? - zabicie go po raz kolejny przyniesie mniej punktów (po ?mierci gracze wracaj? do gry ca?kowicie wyleczeni - zupe?nie jak w komputerowych strzelankach).

Na ko?cu tury mo?emy prze?adowa? magazynki posiadan? amunicj?. Nast?pnie kolejny gracz zaczyna ?owy.

Gra ko?czy si? w momencie osi?gni?cia odgórnie ustalonego limitu "fragów" - po ukatrupieniu si? wzajemnie konkretn? ilo?? razy. Podliczamy punkty zebrane za krzywdzenie wrogów i wy?aniamy zwyci?zc?!

Adrenalina to soczysta, dynamiczna gra taktyczna gdzie trwa nieustanna walka na ?mier? i ?ycie, a interakcja mi?dzy graczami z tury na tur? staje si? coraz bardziej zaciek?a. Mnogo?? i zró?nicowanie uzbrojenia oraz dwustronna plansza zapewniaj? wiele godzin ekscytuj?cej zabawy!

 Uwaga! Do ka?dego egzemplarza gry dodajemy darmow? kart? promocyjn? - Pi?a ?a?cuchowa - a? do wyczerpania zapasu!

Zawarto?? pude?ka:

 • 1 dwucz??ciowa plansza (dwustronna)
 • 1 plansza z wariantami rozgrywki
 • 5 plansz graczy
 • 5 kafelków akcji
 • 1 znacznik gracza rozpoczynaj?cego
 • 86 ?etonów punktacji
 • 36 kafelków amunicji
 • 5 plastikowych figurek zawodników
 • 100 plastikowych ?etonów obra?e?
 • 45 plastikowych sze?cianów amunicji
 • 8 plastikowych czaszek
 • 21 kart uzbrojenia i 1 karta bota (61x103 mm)
 • 24 karty ulepsze? (43x67 mm)
 • 1 instrukcja
 • 1 przewodnik po uzbrojeniu
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 3 - 5 graczy
Projektant: Filip Neduk
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
25,90 PLN
ZERO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Proste zasady i emocjonuj?ca rozgrywka. „Zero” jest gr? karcian? ??cz?c? taktyk?, blef i obserwacj?.
Na zamówienie
Cena:
54,90 PLN
FLUXX PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
FLUXX to ?atwa do opanowania gra karciana o ci?gle zmieniaj?cych si? zasadach.
Na wyczerpaniu
Cena:
34,90 PLN
PAN TU NIE STAŁ! - CINKCIARZ
Termin wysyłki:
24 godziny
W Pan tu nie sta?: Cinkciarz gracze staj? si? cinkciarzami w czasach PRL i staraj? si? zarobi? jak najwi?cej na nielegalnej wymianie walut.
Na wyczerpaniu
Cena:
161,90 PLN
ADRENALINA
Termin wysyłki:
24 godziny
Adrenalina to planszowy odpowiednik komputerowych strzelanin, w którym trup ?ciele si? g?sto, a martwi zawodnicy b?yskawicznie wracaj? do gry, by m?ci? si? na swoich oprawcach!
Na wyczerpaniu
Cena:
55,90 PLN
MARE BALTICUM
Termin wysyłki:
24 godziny
W grze Mare Balticum ka?dy z graczy wciela si? w rol? kapitana floty rybackich kutrów. Jego zadaniem jest po?ów ryb we wzburzonych wodach Morza Ba?tyckiego. Na jakie ryby zapolowa?? A mo?e machn?? r?k? na ten...
Na zamówienie
Cena:
24,90 PLN
SHINOBI
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Shinobi gracze wcielaj? si? w role tajnych agentów najpot??niejszych klanów feudalnej Japonii. Ka?dy z graczy ma wp?yw na wszystkie pi?? klanów, lecz do ko?ca gry pozostaje zagadk?, który uczestnik...