Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

ADRENALINA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
175,00 PLN
Cena internetowa:
161,90 PLN
Oszczędzasz: 13,10 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Adrenalina to planszowy odpowiednik komputerowych strzelanin, w którym trup ?ciele si? g?sto, a martwi zawodnicy b?yskawicznie wracaj? do gry, by m?ci? si? na swoich oprawcach!

W Adrenalinie ka?dy gracz wciela si? w jedn? z pi?ciu postaci i ma za zadanie zebra? jak najwi?cej punktów. Punkty otrzymujemy za pierwsze trafienie nieuszkodzonego przeciwnika, za zadanie najwi?kszej ilo?ci obra?e? oraz za najwi?cej strza?ów ko?cz?cych ?ywota.

Podczas swojej tury ka?dy z graczy ma dodyspozycji dwie akcje. Mo?na dowolnie je ??czy?, mo?na te? wykona? dwa razy t? sam?:
ruch - przesuwamy posta? o maksymalnie trzy pola w jednym z czterech kierunków,
podniesienie przedmiotu - (wykonywane w po??czeniu z ruchem) umo?liwia powi?kszenie arsena?u (mo?emy nosi? przy sobie 3 ró?ne giwery), uzupe?nienie amunicji, albo dobranie karty umiej?tno?ci,
atak - wr?cz, b?d? na dystans - deklarujemy, któr? z posiadanych broni b?dziemy atakowa?, wyznaczamy cel (mo?na strzela? zza rogu, nie wystawiaj?c si? pod luf? oponenta) i k?adziemy ?etony obra?e? w naszym kolorze na torze uszkodze? atakowanego - ?adnych rzutów kostk?! Wraz z otrzymywaniem obra?e? wzrasta wspó?czynnik adrenaliny - ranny gracz staje si? szybszy i mo?e wykonywa? wi?cej akcji ni? zdrowa jednostka.

Je?li naszym atakiem wyko?czyli?my przeciwnika - ?etony obra?e? zape?ni?y ca?kowicie jego tor uszkodze? - k?adziemy na nim czaszk? - zabicie go po raz kolejny przyniesie mniej punktów (po ?mierci gracze wracaj? do gry ca?kowicie wyleczeni - zupe?nie jak w komputerowych strzelankach).

Na ko?cu tury mo?emy prze?adowa? magazynki posiadan? amunicj?. Nast?pnie kolejny gracz zaczyna ?owy.

Gra ko?czy si? w momencie osi?gni?cia odgórnie ustalonego limitu "fragów" - po ukatrupieniu si? wzajemnie konkretn? ilo?? razy. Podliczamy punkty zebrane za krzywdzenie wrogów i wy?aniamy zwyci?zc?!

Adrenalina to soczysta, dynamiczna gra taktyczna gdzie trwa nieustanna walka na ?mier? i ?ycie, a interakcja mi?dzy graczami z tury na tur? staje si? coraz bardziej zaciek?a. Mnogo?? i zró?nicowanie uzbrojenia oraz dwustronna plansza zapewniaj? wiele godzin ekscytuj?cej zabawy!

 Uwaga! Do ka?dego egzemplarza gry dodajemy darmow? kart? promocyjn? - Pi?a ?a?cuchowa - a? do wyczerpania zapasu!

Zawarto?? pude?ka:

 • 1 dwucz??ciowa plansza (dwustronna)
 • 1 plansza z wariantami rozgrywki
 • 5 plansz graczy
 • 5 kafelków akcji
 • 1 znacznik gracza rozpoczynaj?cego
 • 86 ?etonów punktacji
 • 36 kafelków amunicji
 • 5 plastikowych figurek zawodników
 • 100 plastikowych ?etonów obra?e?
 • 45 plastikowych sze?cianów amunicji
 • 8 plastikowych czaszek
 • 21 kart uzbrojenia i 1 karta bota (61x103 mm)
 • 24 karty ulepsze? (43x67 mm)
 • 1 instrukcja
 • 1 przewodnik po uzbrojeniu
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 3 - 5 graczy
Projektant: Filip Neduk
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
29,90 PLN
TRZY ŻYCZENIA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Trzy ?yczenia to szybka gra karciana dla od 3 do 5 graczy, w któr? jedn? parti? rozgrywa si? nie d?u?ej ni? w 5 minut. Posiadaj?c bardzo proste zasady, ta gra blefu z elementami pami?ciowymi, jest bardziej gr? z...
Dużo
Cena:
51,90 PLN
GRA ZE ŚLIWKĄ NA OKŁADCE I LICZBA PI W TLE
Termin wysyłki:
24 godziny
Ciekawa gra z jeszcze ciekawsz? nazw? :)
Na zamówienie
Cena:
46,90 PLN
BOHATER DO WYNAJĘCIA
Termin wysyłki:
na zamówienie
Bohater do Wynaj?cia wrzuca Was w wir szale?czej zabawy, w której jako pierwsi musicie naj?? 6 ro?nych bohaterów. A nie b?dzie to takie ?atwe. Piromani, wied?my, czarni rycerze i wsz?dobylskie w?ciek?e kurczaki......
Na wyczerpaniu
Cena:
54,90 PLN
PĘDZĄCE JEŻE
Termin wysyłki:
24 godziny
Celem gry jest doprowadzenie jednego z je?y do jego ulubionej przek?ski. Gracze za pomoc? specjalnych kart, przemieszczaj? je?e po trasie wy?cigu. Przesuwaj? wszystkie je?e, jednocze?nie decyduj?c, jakie karty...
Na wyczerpaniu
Cena:
34,90 PLN
PAN TU NIE STAŁ! - CINKCIARZ
Termin wysyłki:
24 godziny
W Pan tu nie sta?: Cinkciarz gracze staj? si? cinkciarzami w czasach PRL i staraj? si? zarobi? jak najwi?cej na nielegalnej wymianie walut.
Na zamówienie
Cena:
174,90 PLN
KINGSPORT FESTIWAL
Termin wysyłki:
do 14 dni
W nieprzeniknionych ciemno?ciach Kingsport, milcz?cy podró?nicy zostali zawezwani do wzi?cia udzia?u w blu?nierczym obrz?dzie. Ich cel jest jeden: przyzwa? niewypowiedziane koszmary! Tymczasem niefrasobliwi Badacze...