Akceptujemy platnosci.pl

TAJNIACY: DUET

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
70,00 PLN
Cena internetowa:
62,90 PLN
Oszczędzasz: 7,10 PLN
+ 25 pkt
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Dwoje tajniaków jest na tajnej misji w zat?oczonym mie?cie. Ka?dy z nich zna to?samo?? 9 agentów, z którymi drugi tajniak musi nawi?za? kontakt. Porozumiewaj?c si? za pomoc? zaszyfrowanych wiadomo?ci, przemykaj? pomi?dzy p?atnymi zabójcami wynaj?tymi przez ich wroga, by uko?czy? misj?, nim sko?czy si? czas.

Tajniacy: Duet to kooperacyjna gra s?owna dla 2 lub wi?cej graczy. Na karcie klucza znajduje si? 12 pól – 9 pól oznacza s?owa, które musi odgadn?? drugi tajniak, a 3 to s?owa, których musi si? wystrzega?. Aby naprowadzi? swojego partnera na konkretne s?owa (b?d? s?owo), dajesz mu jednowyrazowe wskazówki. Z kolei Twój partner daje Ci wskazówki do s?ów, które musisz odgadn??. Je?li obydwoje odgadniecie wszystkie s?owa, nim wykorzystacie wszystkie swoje tury, wygrywacie i mo?ecie razem ?wi?towa? zwyci?stwo! Has?a s? wieloznaczne, skojarzenia równie? – owocuje to rozgrywk? pe?n? ?miechu i emocji.

Je?li wiecie jak gra? w Tajniaków lub Tajniaków: Obrazki to musicie wiedzie?, ?e g?ówny pomys? jest taki sam, natomiast szczegó?y rozgrywki ju? inne:
Karta klucza jest dwustronna, aby obie strony sto?u mog?y dawa? sobie wskazówki na zmian?;
W grze pojawiaj? si? znaczniki czasu, które ograniczaj? liczb? tur;
S?owo, które jest zielonym agentem po Twojej stronie klucza, mo?e okaza? si? kim? zupe?nie innym w turach, w których to Ty zgadujesz...

Nowy wariant rozgrywki "Mapa Misji"
Tajniacy: Duet wprowadzaj? dobrze znan? zabaw? na wy?szy poziom. Nasza przygoda rozpoczyna si? w Pradze - stolicy Czech. Po tym jak sukcesem zako?czy si? nasza rozgrywka mo?emy przyst?pi? do kolejnych wyzwa? jakie daje nam Mapa Misji. Poziom kolejnych misji ro?nie wraz post?pem na kartach misji poprzez zmniejszanie liczby tur b?d? liczby b??dów jakie mo?emy pope?ni? podczas odgadywania. Gratka dla prawdziwych dedukcyjnych wyjadaczy.

Dlaczego pokochasz t? gr??

  • Dzi?ki zmiennym uk?adom kart na stole, wielu dwustronnym kartom kluczy, które mog? by? rozpatrywane na dwa sposoby, ka?da rozgrywka jest inna i stanowi nowe wyzwanie dla wszystkich graczy. Sprawia to, ?e w Tajniaków: Duet mo?na gra? nieustannie przez godzin? i d?u?ej, bez zm?czenia czy znu?enia rozgrywk?.
  • ??czenie losowych s?ów skojarzeniami, które dru?yna ma odgadn??, jest niez?? gimnastyk? umys?ow? i zmusza do szukania hase?, które w kreatywny sposób zainspiruj? dru?yn?.
  • Dwie dost?pne role teraz znajduj? si? w r?kach ka?dego z graczy. Oznacza to, ?e podczas partii uczestnicy b?d? odgadywa? i dawa? podpowiedzi podczas tej samej tury. Dzi?ki temu rozgrywka staje si? intensywniejsza, a gra nabiera lekko strategicznego charakteru.  
  • Je?eli posiadasz gr? Tajniacy lub Tajniacy: Obrazki mo?esz do woli miesza? karty z wszystkich pude?ek dzi?ki czemu powi?kszy si? pula hase?.  
  • Pomimo tego, ?e gra przeznaczona jest dla dwóch graczy, bez problemu mo?emy zaprosi? do rozgrywki wi?ksz? ich liczb?! Dzi?ki temu Tajniacy: Duet sprawdza si? tak?e jako gra imprezowa.
Producent: Rebel
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 2+
Projektant: Scot Eaton
Czas Gry: 15 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Vlaada Chvátil
Na zamówienie
Cena:
42,90 PLN
CZARNE HISTORIE - GŁUPIA ŚMIERĆ 2
Termin wysyłki:
na zamówienie
Czarne historie - G?upia ?mier? 2 to kolejna porcja groteskowych, absurdalnych i niewiarogodnych opowie?ci, które wydarzy?y si? naprawd?.
Na zamówienie
Cena:
62,90 PLN
TAJNIACY: DUET
Termin wysyłki:
na zamówienie
Fantastyczna dwuosobowa gra dedukcyjna
Na zamówienie
Cena:
42,90 PLN
CZARNE HISTORIE 7
Termin wysyłki:
do 14 dni
Gracze ponownie musz? zadawa? odpowiednie pytania, aby krok po kroku doj?? do w?a?ciwego rozwi?zania strasznych zagadek.
Na zamówienie
Cena:
42,90 PLN
CZARNE HISTORIE 8
Termin wysyłki:
na zamówienie
Czarne historie to zestaw 50 elektryzuj?cych, okropnych, a czasami makabrycznych opowie?ci, które faktycznie si? wydarzy?y albo… mog?y si? wydarzy?.
Niedostępny
Cena:
29,90 PLN
WIEŻA IMPREZOWA
To nowa ods?ona tradycyjnej Jengi w wydaniu na imprez?.
Na zamówienie
Cena:
4,90 PLN
CARTAMUNDI CZARNY PIOTRUŚ PREMIUM - PSI PATROL
Termin wysyłki:
na zamówienie
Rozdaj karty i rozpocznij gr?! Zbierz dwie takie same karty z wizerunkiem twoich ulubionych bohaterów i pozb?d? si? wszystkich kart jak najszybciej uwa?aj?c aby? nie zosta? Czarnym Piotrusiem.