Akceptujemy platnosci.pl

OGRÓDEK

Oceń produkt:
Ocena: 6
Cena w sklepach firmowych:
130,00 PLN
Cena internetowa:
116,90 PLN
Oszczędzasz: 13,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Oto ogród pe?en kwiatów, w którym dziko rosn?ce ro?liny zape?niaj? ?cie?ki, porastaj? murki i ?ywop?oty. Jako ambitni ogrodnicy macie za zadanie wype?ni? kwiatami i ozdobami ka?dy zak?tek Waszej cz??ci ogródka. Musicie by? kreatywni, bo miejsca nie jest du?o. Aby zaprojektowa? rabatki, które zakwitn? kolorowym i ró?norodnym kwieciem, b?dziecie mieli do dyspozycji wiele rodzajów ro?lin, a tak?e klosze i doniczki. I nie zapomnijcie o misce wody dla szwendaj?cych si? tu i ówdzie kotów!

W grze Ogródek wcielacie si? w rol? ogrodników. Ka?dy z Was ma swoje grz?dki, które nale?y odpowiednio rozplanowa? i obsadzi? kwiatkami. Nie b?dzie to proste zadanie, bo musimy uwzgl?dnia? kszta?ty dost?pnych kwiatów, uwa?a? na wcze?niej posadzone ro?liny, oraz ?ciga? si? z innymi graczami po co atrakcyjniejsze ?etony. Na szcz??cie do pomocy mamy jeszcze zapas doniczek oraz... koty.

Po cenionym Patchworku autor Uwe Rosenberg ponownie wzi?? na swój warsztat gr? kafelkow?. Tym razem, oprócz innego tematu oraz nowych wyzwa?, mo?emy bawi? si? tak?e w wi?kszym gronie!

Zawarto?? pude?ka:

 • 1 dwustronna plansza rozsadnika
 • 36 kafelków (puzzli) z kwiatami
 • 9 kwietników (z jasn? i ciemn? stron?)
 • 1 du?y ?eton parasola
 • 30 okr?g?ych ?etonów kotów
 • 16 okr?g?ych ?etonów doniczek
 • 2 ?etony Gniazdo Os
 • 4 Sto?y Sadzenia z punktacj? (po 1 dla ka?dego gracza)
 • 12 pomara?czowych kostek punktacji doniczek (po 3 dla ka?dego gracza)
 • 12 niebieskich kostek punktacji (po 3 dla ka?dego gracza)
 • 1 ?eton taczki
 • 1 instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Uwe Rosenberg
Czas Gry: 45 - 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
114,90 PLN
SANTA MARIA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Santa Maria to jedna z najlepiej przyjętych gier targów Spiel 2017 w Essen.
Na zamówienie
Cena:
138,90 PLN
ZMIENNICY
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Zmiennicy gracze prowadz?c swoje taksówki, zabieraj? i przewo?? pasa?erów (G?ównych Pasa?erów i ?ebków). Za ich przewiezienie otrzymuj? zap?at?. Musz? si? jednak spieszy?, gdy? telefon w centrali...
Na zamówienie
Cena:
30,90 PLN
RODZINKI
Termin wysyłki:
do 30 dni
"Rodzina to mama i tata. Mam te? siostr? no i brata". Ta znana wyliczanka znajduje równie? zastosowanie w opisie ?wiata zwierz?t. Poznaj prawid?a nim rz?dz?ce!
Na zamówienie
Cena:
24,90 PLN
MOJE DINOZAURY
Termin wysyłki:
do 14 dni
Pude?ko zawiera dwie gry wykorzystuj?ce puzzlowe uk?adanki oraz dwa modele 3D dinozaurów do samodzielnego z?o?enia. Ponadto do zestawu do??czone s? naklejki z du?ymi i ma?ymi dinozaurami.
Dostępny wkrótce
Cena:
25,90 PLN
RZYMIANIE DO DOMU!

do 14 dni
Rzymianie do domu!  to szybka, zabawna i zadziorna gra karciana dla 1-4 graczy wieku powy?ej 10 lat na oko?o 10 minut.
Na zamówienie
Cena:
29,90 PLN
MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Wyj?tkowa gra dla przedszkolaków.