Akceptujemy platnosci.pl

7 SAMURAJÓW

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
95,00 PLN
Cena internetowa:
89,90 PLN
Oszczędzasz: 5,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Wraz z grup? kompanów stanowicie ostatni? lini? obrony chroni?c? wiosk? pe?n? przera?onych rodzin przed armi? ??dnych krwi naje?d?ców. Walka wydaje si? by? z góry skazana na pora?k?: zaledwie siedmiu samurajów nie mo?e si? przecie? mierzy? z tuzinami agresywnych wrogów. Ta ocena sytuacji nie bierze jednak pod uwag? Waszych niezwykle wysokich zdolno?ci bojowych oraz umiej?tno?ci wspó?pracy - dzi?ki nim jeste?cie w stanie stawi? czo?a niemal ka?demu zagro?eniu! A nawet wówczas, gdy wszystko b?dzie si? wydawa?o stracone, Wasi wrogowie odkryj?, ?e w ka?dym z Was drzemie prawdziwa bestia, wojownicza dusza gotowa do uwolnienia pe?nej mocy!

7 Samurajów to gra kooperacyjna, w której gracze wcielaj? si? w role wojowników chroni?cych wie?niaków przed atakami okrutnych naje?d?ców. Gra trwa trzy rundy, podczas których gracze w swoich turach ci?gn? karty bandytów,  decyduj?c przy tym, czy chc? walczy? z naje?d?c?, chroni? wiosk?, czy te? mo?e pomóc innemu samurajowi, pozwalaj?c jednak w ten sposób wkra?? si? bandycie do osady.

Aby zwyci??y?, gracze musz? wspólnymi si?ami obroni? gospodarstwa i zamieszkuj?ce je rodziny. Walka b?dzie zaci?ta i wymagaj?ca, na szcz??cie samuraje dysponuj? ogromnym atutem, jakim jest ich "zwierz?cy" duch walki.

G?ówne wyzwanie gry to znalezienie balansu w swoich wyborach. Czy zdecydujesz si? walczy? z ka?dym wrogiem, aby jak najszybciej uwolni? swoj? zwierz?c? si??, przybli?aj?c si? jednak w ten sposób do ?mierci oraz nara?aj?c wiosk? na liczne straty, gdy? w ferworze walki nie b?dziesz w stanie jej chroni?? A mo?e lepiej skupi? si? na defensywie albo pomóc innym samurajom w walce, ryzykuj?c jednak, ?e gdy do walki wkrocz? najpot??niejsi przeciwnicy, nasz wojownik nie da rady stawi? im czo?a?

Ka?dy wróg to kolejny ci??ki wybór dla Ciebie, Twojej dru?yny i ca?ej wioski! Podczas kolejnych tur naje?d?cy b?d? niszczy? farmy i ogrodzenia, których z ka?d? chwil? b?dzie coraz mniej. Dlatego musisz zrobi? wszystko, by w ostatecznym rozrachunku przetrwa?a przynajmniej jedna farma, a tak?e rodzina, która b?dzie w stanie si? ni? zaj??. Czy dasz rad? stawi? czo?a z?u i oka?esz si? prawdziwym bohaterem?

Walcz odwa?nie, wspieraj swoich kompanów, ochro? wie?niaków. Zmie? si? w dzik? besti? i dokonaj spustoszenia w szeregach wroga. Poka?, ?e tkwi w Tobie prawdziwa dusza samuraja!

Dlaczego zachwyci Ci? ta gra?

 • Znakomita szata graficzna idealnie oddaje klimat gry i wprowadzi Ci? w rzeczywisto?? atakowanej przez naje?d?ców wioski.
 • 7 Samurajów to gra w pe?ni kooperacyjna. Gracze musz? ze sob? wspó?pracowa?, by wspólnymi si?ami odeprze? atak na wiosk? i uratowa? ?yj?ce w nim rodziny. Wspó?dzia?anie jest kluczem do zwyci?stwa.
 • Ka?dy z siedmiu dost?pnych samurajów charakteryzuje si? odmiennymi zdolno?ciami. Gracze musz? korzysta? z umiej?tno?ci swoich postaci, aby efektywnie chroni? wiosk?.
 • Gra nie zawiera ?adnych elementów j?zykowych - wszystkie komponenty opisane s? przy u?yciu intuicyjnych symboli, które z ?atwo?ci? mo?na zapami?ta? ju? po pierwszej rozgrywce. Dzi?ki temu rozgrywka przebiega szybko i p?ynnie.

Zawarto?? pude?ka:

 • 7 plansz Samurajów
 • 7 pionków Samurajów
 • 7 ?etonów Wsparcia
 • 6 ?etonów Gospodarstw
 • 10 znaczników Barykad
 • 3 ?etony Rodzin
 • 66 kart Naje?d?ców
 • plansza Wioski
 • znacznik aktywnego gracza
 • 7 znaczników Ran
Producent: Rebel
Wiek: 9+
Liczba Graczy: 1 - 7 graczy
Projektant: Antoine Bauza
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dostępny wkrótce
Cena:
209,90 PLN
KAWERNA: ROLNICY Z JASKIŃ

do 14 dni
Kawerna to od?wie?ona wersja Agricoli, której dodano pe?no nowych pomys?ów, które od d?u?szego czasu tkwi?y w g?owie Uwe Rosenberga. Dodano do niej m.in. jaskini?, nowe zwierz?ta i wyprawy na misje.
Na zamówienie
Cena:
89,90 PLN
7 SAMURAJÓW
Termin wysyłki:
do 14 dni
7 Samurajów to gra kooperacyjna, w której gracze wcielaj? si? w role wojowników chroni?cych wie?niaków przed atakami okrutnych naje?d?ców.