Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

LONPOS 333 COCO CROSS

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
119,90 PLN
Cena internetowa:
111,90 PLN
Oszczędzasz: 8,00 PLN
+ 44 pkt
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Lonpos jest znan? i cenion? seri? ró?norodnych ?amog?ówek logicznych znanych na ca?ym ?wiecie, odpowiedni? zarówno dla doros?ych, jak i najm?odszych mi?o?ników gier opartych na logicznym my?leniu. W edycji 333 COCO CROSS, zadaniem gracza jest przeturlanie klocka o specyficznym kszta?cie w miejsce wskazane przez zadanie. Spraw? utrudniaj? przeszkody na planszy i ró?norodne kszta?ty klocków, ka?dy wymagaj?cy indywidualnego podej?cia i wykorzystania jego w?a?ciwo?ci. 

Zadania umieszczone w zestawie s? dopasowane do ró?nych grup wiekowych, dzieci maj? mo?liwo?? rozwija? podstawy logicznego my?lenia i orientacji przestrzennej a doro?li mog? ?wiczy? umys? w wolnym czasie. Badania dowiod?y, ?e regularne ?wiczenie umys?u przez kobiety w ci??y, pozytywnie wp?ywa na rozwój umys?owy dziecka.

W zestawie znajduj? si? 333 ?amig?ówki o zró?nicowanym poziomie trudno?ci.

Producent: Lonpose Europe
Wiek: 3+
Liczba Graczy: 1
Czas Gry: Nieograniczony :)
Instrukcja: Angielska
Wydanie: Angielskie
Dużo
Cena:
92,90 PLN
LONPOS 216
Termin wysyłki:
24 godziny
Du?y zestaw uk?adanek popularnej firmy Lonpos, idealny prezent na nadchodz?ce ?wi?ta!
Na zamówienie
Cena:
64,90 PLN
SZACHY SOLO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Szachy Solo wyró?nia oparcie na zasadach szachowych. Dzi?ki temu gra mo?e by? wspania?ym wsparciem i uzupe?nieniem nauki gry w szachy oraz rozwija? wyobra?ni? przestrzenn? i logiczne my?lenie jak i...
Na zamówienie
Cena:
24,90 PLN
OLD TOWN SOLO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Gracz wciela si? w rol? archeologa, który próbuje zrekonstruowa? jego wygl?d. Przy pomocy 60 kart ze wskazówkami nale?y rozwi?za? 14 zagadek, dotycz?cych po?o?enia konkretnych budynków.
Na wyczerpaniu
Cena:
44,90 PLN
CRYSTAL PUZZLE - MIŚ CZARNY
Termin wysyłki:
24 godziny
Puzzle w kszta?cie Misia.
Na zamówienie
Cena:
54,90 PLN
BRAINS: UŚMIECH PROSZĘ!
Termin wysyłki:
do 14 dni
50 ?amig?ówek od Reinera Knizii
Na wyczerpaniu
Cena:
111,90 PLN
LONPOS 333 COCO CROSS
Termin wysyłki:
24 godziny
Zestaw pasjonuj?cych zada? logicznych z serii Lonpos.