Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

TZOLK'IN: KALENDARZ MAJÓW

Oceń produkt:
Ocena: 6
Cena w sklepach firmowych:
155,00 PLN
Cena internetowa:
144,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
+ 57 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Staro?ytna cywilizacja Majów by?a znana ze swej unikalnej sztuki, bogatej architektury, wysoko rozwini?tej wiedzy matematycznej oraz zaawansowanej znajomo?ci ?wiata widzialnego. ?ycie cywilizacji obraca?o si? wokó? tajemniczego kalendarza Tzolk’in przedstawiaj?cego 260-dniowy cykl powi?zany z ruchem planet.

To dzi?ki niemu Majowie wiedzieli, kiedy przypada najlepszy czas na sadzenie ro?lin, odprawianie ceremonii, czy wznoszenie monumentów.

W grze wcielasz si? w rol? przywódcy jednego z plemion. Czy uda Ci si? sprowadzi? na swój lud przychylno?? bogów i doczesn? pomy?lno???

Sercem gry jest mechanizm z?batkowy, w którego centrum znajduje si? tytu?owy kalendarz steruj?cy obrotem pi?ciu kó? akcji. Planuj?c dzia?ania musisz zatem bra? pod uwag? stale zmieniaj?c? si? sytuacj? na planszy.

W swojej turze gracze mog? po?o?y? jednego lub wi?cej robotników na najni?szym wolnym miejscu na ko?ach lub podnie?? jednego lub wi?cej robotników. Gdy gracz podnosi robotnika, przeprowadza równie? spejaln? akcj? odpowiadaj?c? miejscu, z którego robotnik zosta? podniesiony. Akcie umieszczone na pó?niejszych obszarach obrotu s? du?o bardziej warto?ciowe, wi?c warto zatrzyma? robotnika na kole i pozwoli? by czas pracowa? na nasz? korzy??. Jednak gracze nie mog? zrezygnowa? ze swojej tury - je?li gracz wy?o?y? wszystkich robotników na ko?a, musi którego? podnie?? w kolejnej turze.

Gra ko?czy si? po jednym pe?nym obrocie centralnego ko?a. Gra oferuje wiele dróg do zwyci?stwa - sk?adanie ofiar bogom lub budowanie ?wi?ty? to przyk?adowe dwie spo?ród nich.

Zbieraj plony, pozyskuj surowce, wzno? budowle i unikaj gniewu bogów!

Zawarto?? pude?ka:

 • plansza g?ówna sk?adaj?ca si? z 4 cz??ci
 • 6 kó? z?batych ró?nej wielko?ci
 • 1 arkusz z naklejkami
 • 6 plastikowych zatrzasków
 • 24 robotników w 4 kolorach (po 6 na gracza)
 • 28 okr?g?ych znaczników w 4 kolorach (po 7 na gracza)
 • 4 znaczniki punktacji w 4 kolorach (po 1 na gracza)
 • 65 drewnianych kostek symbolizuj?cych surowce (drewno, kamie?, z?oto)
 • 13 kryszta?owych czaszek wykonanych z plastiku
 • 65 ?etonów kukurydzy o warto?ciach 1 (kosza) i 5 (koszy)
 • 28 ?etonów Urodzaju (16 ?etonów Zbioru Kukurydzy i 12 ?etonów Wycinki Drzew)
 • 21 p?ytek Dóbr Pocz?tkowych
 • 13 monumentów
 • 32 budynki podzielone na 2 epoki
 • 4 dwustronne plansze graczy w 4 kolorach
 • 1 znacznik Pierwszego Gracza
 • 1 instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Czas Gry: 90 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
38,90 PLN
OWIECZKA BEE BEE PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Si?gnij do we?nianego woreczka, aby znale?? odpowiednie ubrania dla swojej rodzinki. Pierwszy gracz, który znajdzie je wszystkie, a tak?e w?asn? owieczk?, zwyci??a.
Dużo
Cena:
29,90 PLN
NA WSI
Termin wysyłki:
24 godziny
Czeka Cię wspaniała przygoda w gospodarstwie.
Niedostępny
Polecamy! Bestseller
Cena:
119,90 PLN
MAJESTAT: KRÓLEWSKA KORONA
Rozgorzała walka o tron - zmobilizuj swoich mieszkańców i stwórz najbogatsze królestwo, by sięgnąć po koronę!
Dużo
Cena:
41,90 PLN
SEN
Termin wysyłki:
24 godziny
Stwórz w?asny sen! Podgl?daj i przejmuj sny rywali. Celem gry jest stworzenie snu z jak najmniejsz? liczb? kruków.
Na zamówienie
Cena:
129,90 PLN
SENTIENT PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Pozyskaj cenne roboty, skalibruj je i przyciągnij uwagę największych inwestorów, by poprowadzić ludzkość w nową erę świadomych robotów.
Na zamówienie
Cena:
96,90 PLN
SMOCZA DOLINA
Termin wysyłki:
do 14 dni
W pewnej odleg?ej dolinie, ukrytej przed wszystkimi, ?y?a sobie szcz??liwie ma?a smocza rodzinka. O jej istnieniu wiedzia?o tylko kilku wtajemniczonych magów. Oto dzisiaj m?ode smoczki po raz kolejny...