Akceptujemy platnosci.pl

TZOLK'IN: KALENDARZ MAJÓW

Oceń produkt:
Ocena: 6
Cena w sklepach firmowych:
155,00 PLN
Cena internetowa:
144,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
+ 57 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Staro?ytna cywilizacja Majów by?a znana ze swej unikalnej sztuki, bogatej architektury, wysoko rozwini?tej wiedzy matematycznej oraz zaawansowanej znajomo?ci ?wiata widzialnego. ?ycie cywilizacji obraca?o si? wokó? tajemniczego kalendarza Tzolk’in przedstawiaj?cego 260-dniowy cykl powi?zany z ruchem planet.

To dzi?ki niemu Majowie wiedzieli, kiedy przypada najlepszy czas na sadzenie ro?lin, odprawianie ceremonii, czy wznoszenie monumentów.

W grze wcielasz si? w rol? przywódcy jednego z plemion. Czy uda Ci si? sprowadzi? na swój lud przychylno?? bogów i doczesn? pomy?lno???

Sercem gry jest mechanizm z?batkowy, w którego centrum znajduje si? tytu?owy kalendarz steruj?cy obrotem pi?ciu kó? akcji. Planuj?c dzia?ania musisz zatem bra? pod uwag? stale zmieniaj?c? si? sytuacj? na planszy.

W swojej turze gracze mog? po?o?y? jednego lub wi?cej robotników na najni?szym wolnym miejscu na ko?ach lub podnie?? jednego lub wi?cej robotników. Gdy gracz podnosi robotnika, przeprowadza równie? spejaln? akcj? odpowiadaj?c? miejscu, z którego robotnik zosta? podniesiony. Akcie umieszczone na pó?niejszych obszarach obrotu s? du?o bardziej warto?ciowe, wi?c warto zatrzyma? robotnika na kole i pozwoli? by czas pracowa? na nasz? korzy??. Jednak gracze nie mog? zrezygnowa? ze swojej tury - je?li gracz wy?o?y? wszystkich robotników na ko?a, musi którego? podnie?? w kolejnej turze.

Gra ko?czy si? po jednym pe?nym obrocie centralnego ko?a. Gra oferuje wiele dróg do zwyci?stwa - sk?adanie ofiar bogom lub budowanie ?wi?ty? to przyk?adowe dwie spo?ród nich.

Zbieraj plony, pozyskuj surowce, wzno? budowle i unikaj gniewu bogów!

Zawarto?? pude?ka:

 • plansza g?ówna sk?adaj?ca si? z 4 cz??ci
 • 6 kó? z?batych ró?nej wielko?ci
 • 1 arkusz z naklejkami
 • 6 plastikowych zatrzasków
 • 24 robotników w 4 kolorach (po 6 na gracza)
 • 28 okr?g?ych znaczników w 4 kolorach (po 7 na gracza)
 • 4 znaczniki punktacji w 4 kolorach (po 1 na gracza)
 • 65 drewnianych kostek symbolizuj?cych surowce (drewno, kamie?, z?oto)
 • 13 kryszta?owych czaszek wykonanych z plastiku
 • 65 ?etonów kukurydzy o warto?ciach 1 (kosza) i 5 (koszy)
 • 28 ?etonów Urodzaju (16 ?etonów Zbioru Kukurydzy i 12 ?etonów Wycinki Drzew)
 • 21 p?ytek Dóbr Pocz?tkowych
 • 13 monumentów
 • 32 budynki podzielone na 2 epoki
 • 4 dwustronne plansze graczy w 4 kolorach
 • 1 znacznik Pierwszego Gracza
 • 1 instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Czas Gry: 90 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
179,90 PLN
QUADROPOLIS PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
W Quadropolis wcielisz si? w burmistrza nowoczesnego miasta: ustalisz jego strategi? rozwoju w oparciu o potrzeby mieszka?ców i spróbujesz pokona? konkurencj?, zlecaj?c architektom konstrukcj? ró?nych budynków.
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - WYPRAWA DO DŻUNGLI
Termin wysyłki:
24 godziny
Gracze wyruszaj? na wypraw? do d?ungli ?ladami staro?ytnej cywilizacji Majów. Staraj? si? odnale?? cenne skarby.
Na zamówienie
Cena:
69,90 PLN
KIWI: LEĆ, NIELOCIE, LEĆ!
Termin wysyłki:
do 14 dni
KIWI to weso?a gra rodzinna, w której licz? si? refleks, zr?czno?? i odrobina taktyki.
Na zamówienie
Cena:
61,90 PLN
SPAGHETTI
Termin wysyłki:
na zamówienie
Spaghetti to nowatorska gra zr?czno?ciowa, która oddaje klimat smakowitej w?oskiej uczty.
Dużo
Polecamy! Bestseller
Cena:
14,90 PLN
ZAGINIONE DZIEDZICTWO 3 - WIEŻA BIAŁOZŁOTA
Termin wysyłki:
24 godziny
Jedno z najsłynniejszych Zaginionych Dziedzictw to Wieża Białego Złota. Metal ten zwiększa efekty czarów i mocy magicznych, co czyni go niezwykle cennym. W niedługim czasie po odkryciu wieży rozwinęły się...
Na zamówienie
Cena:
85,90 PLN
APACZE I KOMANCZE
Termin wysyłki:
do 14 dni
Gracze s? wodzami india?skich plemion, które walcz? ze sob? o dominacj? na prerii. B?d? zdobywa? cenne zasoby, które pozwol? im na budow? nowych tipi oraz czó?en i umo?liwi? dalsz? ekspansj?. Wygra gracz, którego...