Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

TZOLK'IN: KALENDARZ MAJÓW

Oceń produkt:
Ocena: 6
Cena w sklepach firmowych:
155,00 PLN
Cena internetowa:
144,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
+ 57 pkt
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Staro?ytna cywilizacja Majów by?a znana ze swej unikalnej sztuki, bogatej architektury, wysoko rozwini?tej wiedzy matematycznej oraz zaawansowanej znajomo?ci ?wiata widzialnego. ?ycie cywilizacji obraca?o si? wokó? tajemniczego kalendarza Tzolk’in przedstawiaj?cego 260-dniowy cykl powi?zany z ruchem planet.

To dzi?ki niemu Majowie wiedzieli, kiedy przypada najlepszy czas na sadzenie ro?lin, odprawianie ceremonii, czy wznoszenie monumentów.

W grze wcielasz si? w rol? przywódcy jednego z plemion. Czy uda Ci si? sprowadzi? na swój lud przychylno?? bogów i doczesn? pomy?lno???

Sercem gry jest mechanizm z?batkowy, w którego centrum znajduje si? tytu?owy kalendarz steruj?cy obrotem pi?ciu kó? akcji. Planuj?c dzia?ania musisz zatem bra? pod uwag? stale zmieniaj?c? si? sytuacj? na planszy.

W swojej turze gracze mog? po?o?y? jednego lub wi?cej robotników na najni?szym wolnym miejscu na ko?ach lub podnie?? jednego lub wi?cej robotników. Gdy gracz podnosi robotnika, przeprowadza równie? spejaln? akcj? odpowiadaj?c? miejscu, z którego robotnik zosta? podniesiony. Akcie umieszczone na pó?niejszych obszarach obrotu s? du?o bardziej warto?ciowe, wi?c warto zatrzyma? robotnika na kole i pozwoli? by czas pracowa? na nasz? korzy??. Jednak gracze nie mog? zrezygnowa? ze swojej tury - je?li gracz wy?o?y? wszystkich robotników na ko?a, musi którego? podnie?? w kolejnej turze.

Gra ko?czy si? po jednym pe?nym obrocie centralnego ko?a. Gra oferuje wiele dróg do zwyci?stwa - sk?adanie ofiar bogom lub budowanie ?wi?ty? to przyk?adowe dwie spo?ród nich.

Zbieraj plony, pozyskuj surowce, wzno? budowle i unikaj gniewu bogów!

Zawarto?? pude?ka:

 • plansza g?ówna sk?adaj?ca si? z 4 cz??ci
 • 6 kó? z?batych ró?nej wielko?ci
 • 1 arkusz z naklejkami
 • 6 plastikowych zatrzasków
 • 24 robotników w 4 kolorach (po 6 na gracza)
 • 28 okr?g?ych znaczników w 4 kolorach (po 7 na gracza)
 • 4 znaczniki punktacji w 4 kolorach (po 1 na gracza)
 • 65 drewnianych kostek symbolizuj?cych surowce (drewno, kamie?, z?oto)
 • 13 kryszta?owych czaszek wykonanych z plastiku
 • 65 ?etonów kukurydzy o warto?ciach 1 (kosza) i 5 (koszy)
 • 28 ?etonów Urodzaju (16 ?etonów Zbioru Kukurydzy i 12 ?etonów Wycinki Drzew)
 • 21 p?ytek Dóbr Pocz?tkowych
 • 13 monumentów
 • 32 budynki podzielone na 2 epoki
 • 4 dwustronne plansze graczy w 4 kolorach
 • 1 znacznik Pierwszego Gracza
 • 1 instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Czas Gry: 90 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dużo
Cena:
20,90 PLN
GAME OVER PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Poczuj si? jak bohater gry komputerowej!
Dużo
Cena:
49,90 PLN
POTWORNE PORZĄDKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Wygra gracz, który pierwszy zrobi porz?dek w swoim pokoju.
Na wyczerpaniu
Cena:
74,90 PLN
CUBINGOS
Termin wysyłki:
24 godziny
Cubingos to pomys?owy trening spostrzegawczo?ci, pozwalaj?cy rozwin?? pr?dko?? kojarzenia obrazków oraz lepiej odnajdywa? si? w przestrzeni.
Na wyczerpaniu
Cena:
34,90 PLN
KOSMOPOLIS
Termin wysyłki:
24 godziny
Elegancka gra draftu i kosmicznego rozwoju.
Dużo
Niezależna gra
Cena:
69,90 PLN
DZIECI Z CARCASSONNE
Termin wysyłki:
24 godziny
Wieczorem dzieci wracają do domu – zmęczone, ale z licznymi opowieściami o cudownych wydarzeniach całego, długiego dnia. Nadchodzi wieczór z kolorowym świętem, jego ogromnymi ogniskami oraz jedzeniem z...
Na zamówienie
Cena:
184,90 PLN
T.I.M.E STORIES PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Witaj w T.I.M.E Stories  - narracyjnej grze planszowej.