Akceptujemy platnosci.pl

DOMEK

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
105,00 PLN
Cena internetowa:
96,90 PLN
Oszczędzasz: 8,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Wolisz mie? du?? sypialni? z ekskluzywnym ?ó?kiem z baldachimem czy preferujesz przestronny salon, w którym bez trudu zmie?ci si? pianino? Pami?taj, by przy projektowaniu swojego „Domku” dobrze wykorzysta? dost?pn? przestrze?, gdy? pó?niej niezwykle trudno wprowadzi? zmiany!

W ci?gu dwunastu rund zbierzesz tyle kart, by zape?ni? swoj? plansz? pokojami, wybra? kolor dachu i znale?? miejsce na stylowe lub praktyczne dodatki, tworz?c tym samym niepowtarzalny „Domek” z charakterem. Na koniec gracze porównuj? swoje dzie?a i zliczaj? punkty za funkcjonalno??, dobry projekt, jako?? dachu i wyko?czenie ca?o?ci.

Pi?kno i ró?norodno?? kart (prawie 100 unikalnych grafik) pot?guj? przyjemno?? p?yn?c? z ka?dej rozgrywki. Przejrzysta i bardzo spójna z tematem mechanika daje mo?liwo?? podejmowania za ka?dym razem nowych, ciekawych decyzji i budzi ch?? zagrania w „Domek” po raz kolejny… i kolejny.

W?a?nie tak powstaje „Domek” budowany z sercem!

Dlaczego pokochasz t? gr??

 • W pude?ku jest a? 108 ró?norodnych, przepi?knie narysowanych, pe?nych detali i nawi?za? kart, co sprawi, ?e ka?da nast?pna rozrywka b?dzie dla Was odkrywaniem gry na nowo, tworzeniem Waszego "Domku" po raz kolejny z takim samym entuzjazmem.
 • Jako gra praktycznie pozbawiona negatywnej interakcji, "Domek" idealnie sprawdza si?, gdy szukamy planszówki do grania w przyjaznej i ciep?ej atmosferze. Ka?dy buduje w?asny dom i na koniec gry ka?dy gracz ma komplet pomieszcze?. Nikt niczego nikomu nie mo?e zniszczy? ani specjalnie utrudni?.
 • Dzi?ki mo?liwo?ci ??czenia pomieszcze? w wi?ksze pokoje, obecno?ci elementów wyko?czeniowych oraz kart, które pomagaj? wprowadzi? zmiany do istniej?cego ju? uk?adu na planszy, gra daje pole do popisu osobom lubi?cym kombinowanie i planowanie.
 • Mechanika gry jest bardzo intuicyjna, do zabawy mo?na zaprosi? zupe?nych nowicjuszy, a przy niewielkiej pomocy osoby doros?ej nawet przedszkolaki. W ko?cu ka?dy jest w stanie wymy?li? jak udekorowa? dom!

Zawarto?? pude?ka:

 • plansza
 • 4 plansze gracza
 • 60 kart pokojów
 • 28 kart dachów
 • 20 kart narz?dzi, wyposa?enia i pomocników
 • 10 ?etonów wyposa?enia
 • znacznik pierwszego gracza w kszta?cie miniaturowego domku
 • notes do zapisywania wyników
 • instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 7+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Klemens Kalicki
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Dużo
Cena:
34,90 PLN
SZUKAJ, SZUKAJ
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra z serii Smok Obibok poleca!
Na zamówienie
Cena:
134,90 PLN
KRÓLESTWO W BUDOWIE
Termin wysyłki:
do 14 dni
Podczas rozgrywki w Królestwo w Budowie, gracze tworz? w?asne królestwa, rozwa?nie stawiaj?c nowe osady by na ko?cu rozgrywki posi??? jak najwi?cej z?ota. Kolejne rozgrywki znacz?co ró?ni? si? od poprzednich,...
Na wyczerpaniu
Cena:
49,90 PLN
BATYSKAF
Termin wysyłki:
24 godziny
Daj si? porwa? podwodnej przygodzie! Uwaga! Pe?ne zanurzenie!
Na wyczerpaniu
Cena:
57,90 PLN
DZIEŁA MISTRZÓW
Termin wysyłki:
24 godziny
W kurtuazyjnej atmosferze urokliwego kole?e?stwa tylko najsprytniejszy - lub maj?cy szcz??cie  - artysta mo?e co? zarobi?.
Na zamówienie
Cena:
99,90 PLN
CATAN PL - KUPCY I BARBARZYŃCY
Termin wysyłki:
na zamówienie
Rozbudujcie swoich „Osadników z Catanu” o 5 nowych przygód oraz 4 warianty dodatkowe. Dzi?ki temu dodatkowi mo?ecie zagra? w t? bestsellerow? gr? ju? w 2 osoby!
Na zamówienie
Cena:
129,90 PLN
SENTIENT PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Pozyskaj cenne roboty, skalibruj je i przyciągnij uwagę największych inwestorów, by poprowadzić ludzkość w nową erę świadomych robotów.