Akceptujemy platnosci.pl

GHOST STORIES PL 2. EDYCJA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
165,00 PLN
Cena internetowa:
154,90 PLN
Oszczędzasz: 10,10 PLN
+ 61 pkt
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Wielu poleg?o k?ad?c kres rz?dom Wu-Fenga, W?adcy Dziewi?ciu Piekie?. Urna zawieraj?ca jego prochy zosta?a pochowana na cmentarzu w niewielkiej wiosce w ?rodkowym Cesarstwie. Lata mija?y, a przekl?te dziedzictwo popad?o w zapomnienie po?ród ?ywych. Ukryty w g??biach piekie? Wu-Feng nie zapomnia? niczego. Niestrudzone poszukiwania w ko?cu doprowadzi?y go do miejsca, gdzie ukryto urn?. Cie? jego poprzedniej inkarnacji ju? rozci?ga si? nad wie?niakami, nie?wiadomymi gro??cego im niebezpiecze?stwa.

Na szcz??cie Fat-Si (kap?ani taoistyczni) trzymaj? stra?, strzeg?c granicy pomi?dzy ?wiatami ?ywych i umar?ych. Uzbrojeni w odwag?, wiar? i moce, spróbuj? odes?a? reinkarnacj? Wu-Fenga z powrotem do piek?a.

Ghost Stories to gra kooperacyjna. Gracze jako dru?yna graj? przeciwko grze. Spotka ich wspólne zwyci?stwo b?d? razem ponios? pora?k?. W Ghost Stories mo?na gra? na czterech poziomach trudno?ci: Pocz?tkowym, Normalnym, Koszmarnym i Piekielnym.

Dlaczego zachwyci Ci? ta gra?

  • Wspania?a, klimatyczna szata graficzna szybko wprowadzi Ci? w nastrój obleganej przez duchy chi?skiej wioski. Ka?da karta jest warta uwagi równie? dzi?ki prezentacji widziade? znanych nie z europejskich poda? i legend, ale z chi?skiej kultury.
  • Gra jest prawdziwie kooperacyjna. Trzeba ustala? który z graczy co zrobi, jak wykorzysta swoje moce, jak korzysta? z mo?liwo?ci jakie daje wioska oraz kto wyegzorcyzmuje jakiego ducha. Tylko wspólne dzia?anie pozwoli Wam dotrwa? do spotkania z Wu-Fengiem i odpowiednio si? do niego przygotowa?!
  • Dzi?ki 8 dost?pnym postaciom, du?ej liczbie mo?liwych duchów i prostemu mechanizmowi ich wyk?adania oraz kilku dost?pnym inkarnacjom Wu-Fenga ka?da rozgrywka b?dzie si? znacz?co ró?ni?a od poprzedniej. A je?li to za ma?o - mo?ecie przenie?? rozgrywk? na kolejny poziom trudno?ci! Na najwy?szych gra jest piekielnie trudna.
  • Fakt i? gra nie zawiera ?adnych elementów j?zykowych i w ca?o?ci opiera si? na ikonkach sprawia, ?e rozgrywka przebiega p?ynnie.

Czym ró?ni si? druga edycja od pierwszej edycji?
Instrukcj? - ta zosta?a na nowo przeredagowana, poprawiono w niej stylistyk? i interpunkcj?, co pozwala jeszcze ?atwiej zapozna? si? z zasadami i szybko zasi??? do gry. Mechanika i zawarto?? pozosta?a niezmieniona.

Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Antoine Bauza
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na zamówienie
Cena:
138,90 PLN
ZMIENNICY
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Zmiennicy gracze prowadz?c swoje taksówki, zabieraj? i przewo?? pasa?erów (G?ównych Pasa?erów i ?ebków). Za ich przewiezienie otrzymuj? zap?at?. Musz? si? jednak spieszy?, gdy? telefon w centrali...
Na wyczerpaniu
Cena:
28,50 PLN
TACTIC LOTTO - POTWORY
Termin wysyłki:
24 godziny
Lotto Potwory to klasyczna gra dla najm?odszych cz?onków rodziny. 
Na zamówienie
Cena:
25,90 PLN
JUŻ GRAM - DOMKI
Termin wysyłki:
na zamówienie
Dzi?ki grze Domki dzieci poznaj? ró?ne zwierz?tka i dowiaduj? si?, w jakich mieszkaj? one domach. Zabawa ?wiczy s?ownictwo, spostrzegawczo?? i koordynacj? ruchow?.
Na zamówienie
Cena:
34,90 PLN
JUŻ CZYTAM - NOWA EDYCJA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Czy umiecie ju? czyta?, moi drodzy? Jeszcze nie? To nie problem!
Na zamówienie
Cena:
101,90 PLN
RUNE AGE WERSJA POLSKA
Termin wysyłki:
do 14 dni
Rune Age to gra dla 2 do 4 osób, o pot?dze i podboju, polegaj?ca na budowaniu talii. Ka?dy gracz dowodzi fantastycznym imperium na ziemiach Terrinoth, które musi doprowadzi? do bogactwa i dostatku. Oparta na...
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
103,90 PLN
FITS PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Kultowy Tetr i s na planszy!