Akceptujemy platnosci.pl

CONCORDIA PL

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
199,90 PLN
Cena internetowa:
172,90 PLN
Oszczędzasz: 27,00 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

Dwa tysi?ce lat temu Imperium Rzymskie zajmowa?o wszystkie tereny dooko?a Morza ?ródziemnego. Na granicach panowa? pokój, a w prowincjach ?ad i porz?dek. Jednolite prawo, wspólna waluta i kwitn?ca ekonomia umacnia?y w?adz? dynastii panuj?cych w niezliczonych rzymskich miastach.

Przejmij w?adz? nad jedn? z tych dynastii, wysy?aj kolonialistów do najbardziej oddalonych terenów imperium, rozwijaj sie? handlow? i zaskarb sobie przychylno?? bogów - wszystko po to, by osi?gn?? zwyci?stwo i zapewni? wieczn? chwa?? i s?aw? swemu rodowi.

Concordia to strategiczna gra ekonomiczna osadzona w czasach Imperium Rzymskiego dla 2-5 graczy. Zamiast szuka? szcz??cia w rzutach ko?ci? i kartach, musicie polega? na swoich strategicznych umiej?tno?ciach. Dok?adnie obserwujcie, w któr? stron? rozwijaj? si? przeciwnicy i gdzie znajdziecie okazj?, by ich wyprzedzi?.

W grze b?dziemy wysy?a? kolonistów, aby zak?adali osady w ca?ym imperium, a z nich pozyskiwa? surowce (ceg?y, jedzenie, wino, narz?dzia i ubrania). Ka?dy z graczy startuje z identycznymi kartami na r?ce, w czasie gry pozyskuje za? nowe, pozwalaj?ce na:

  • wykonywanie akcji
  • zdobywanie punktów zwyci?stwa

Gra wymaga od graczy dalekosi??nego planowania i umiej?tno?ci przejrzenia zamiarów przeciwników. Ka?da partia jest inna - nie tylko ze wzgl?du na losowo?? w dost?pnych kartach, ale tak?e dzi?ki dwustronnej planszy. Cech? charakterystyczn? Concordii jest przejrzysto?? i prostota zasad, która pozwala szybko zasi??? do rozgrywki i wprowadzi? nowych graczy w ?wiat bardziej zaawansowanych tytu?ów.

Autorem Concordii jest Mac Gerdts, twórca tak znanych gier jak Antike, Imperial, Navegador czy Hamburgum. Ju? sam ten fakt, czyni z tej gry tytu?, któremu warto si? bli?ej przyjrze?.

Gra otrzyma?a wiele uznania w?ród mi?dzynarodowej publiczno?ci.

Producent: Egmont
Wiek: 13+
Liczba Graczy: 2 - 5 graczy
Projektant: Mac Gerdts
Czas Gry: 100 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
186,90 PLN
STATKI, ŁUPY, KOŚCIOTRUPY
Termin wysyłki:
24 godziny
Zosta? kapitanem pirackiej ?ajby! Zrekrutuj dzieln? za?og?, zbuduj unikatowy statek i ruszaj na przygody!
Na zamówienie
Cena:
25,90 PLN
PENTOS
Termin wysyłki:
do 30 dni
Wreszcie nadszed? czas wyczekiwanego przez wszystkich corocznego Festiwalu Czarów! Podczas pokazu magicznego kunsztu w szranki stajecie Wy: Uczniowie Czarnoksi??nika! 
Na wyczerpaniu
Cena:
86,90 PLN
OSTATNIA WOLA - UTRATA POSADY
Termin wysyłki:
24 godziny
Prawnicy niespodziewanie doszukali si? w testamencie wuja Stefana dodatkowej klauzuli. Okaza?o si?, ?e nie wystarczy wydanie wszystkich pieni?dzy. Dodatkowym warunkiem odziedziczenia fortuny jest... utrata posady.
Na wyczerpaniu
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - SŁOWOSTWORKI
Termin wysyłki:
24 godziny
S?owoStworki w serii "dobra gra w dobrej cenie" to reedycja popularnej gry S?owoStwory! Zadaniem graczy jest wymy?lanie s?ów zaczynaj?cych si? na dan? liter? i nale??cych do okre?lonej kategorii (np. miasto na...
Na zamówienie
Cena:
219,90 PLN
ROLL FOR THE GALAXY PL
Termin wysyłki:
na zamówienie
Roll for the Galaxy to ko?ciana edycja ?wiatowego bestsellera Race for the Galaxy, gdzie gracze konkuruj? ze sob? w budowie kosmicznej cywilizacji.
Na zamówienie
Cena:
40,90 PLN
TARANTULA TANGO
Termin wysyłki:
do 14 dni
W tango z tarantul?