Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

PIĘĆ KLANÓW: DŻINY NAGALI

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
205,00 PLN
Cena internetowa:
189,90 PLN
Oszczędzasz: 15,10 PLN
Termin wysyłki: na zamówienie
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

Przemierzaj?c krain? 1001 Nocy, Twoja karawana zatrzymuje si? w os?awionym Su?tanacie Naqala. S?dziwy ju? Su?tan nagle zmar?, a miejsce po nim pozostaje wolne. Wyrocznie przepowiedzia?y, ?e na ziemie przyb?dzie ten, który zgromadzi poparcie wszystkich Pi?ciu Klanów i to on zajmie miejsce zmar?ego w?adcy.

Czy dasz rad? wype?ni? przepowiedni? i przej?? w?adze nad Su?tanatem Naqala?

W tej strategicznej grze gracze b?d? musieli podejmowa? wiele wa?nych decyzji, które wymagaj? od nich wi?cej ni? od standardowych gier typu worker-placement. Wszystko st?d, ?e tym razem robotnicy znajduj? si? od razu na planszy, a naszym zadaniem jest ich sprawne i efektywne przemieszczanie.

Oazy, wioski, targowiska i wiele ró?norodnych miejsc tylko czeka, a? przyb?d? do nich nowi pracownicy - cz?onkowie plemion. A to jak, kiedy i gdzie ich przeniesiesz wp?ywa bezpo?rednio na to, czy wygrasz, czy raczej poniesiesz kl?sk?.

 • Wezyrowie - zbieraj?c ich przed sob? otrzymasz dodatkowe punkty na koniec gry,
 • Starszyzna - równie? zapewniaj? punkty, ale pozwalaj? tak?e przywo?ywa? do pomocy pot??nych D?inów,
 • Kupcy - wracaj? z powrotem do woreczka zapewniaj?c karty zasobów,
 • Budowniczowie - wracaj? z powrotem do woreczka zapewniaj?c monety,
 • Zabójcy - wracaj? z powrotem do woreczka zabijaj?c pionki na planszy lub zgromadzone przez innych graczy.

Planuj?c zwyci?sk? strategi? nie mo?esz zapomina? o pot??nych magicznych istotach - D?inach. Je?eli Ty ich nie wykorzystasz, to przeciwnicy z pewno?ci? u?yj? ich pot??nych mocy i doprowadz? do Twojej zguby. Zawsze miej ich na oku, je?eli rzeczywi?cie liczysz na przej?cie Su?tanatu.

Pi?? Klanów to gra z bardzo wysok? jako?ci? komponentów, jasn? i przejrzyst? instrukcj? i mechanik?, która oferuje wiele dróg prowadz?cch do zwyci?stwa. Przemieszczanie pionków nie tylko wp?ywa na to, czy Ty otrzymasz punkty, ale tak?e zmienia ustawienie planszy dla przeciwników. Cz?sto trzeba zastanowi? si? nad tym, czy warto zrobi? co? dla siebie, czy tym razem zrobi? co? przeciwko innym.

Pi?? Klanów to arcyciekawa gra, któr? zaprojektowa? Bruno Cathala, maj?cy na swoim koncie wiele fantastycznych tytu?ów - Cyklady, Shadows over Camelot, Mr. Jacka, Ma?ego Ksi?cia i Abyss.

Zawarto?? pude?ka:

 • worek drewnianych pionków (16 ?ó?tych, 18 czerwonych, 18 niebieskich, 18 zielonych i 20 bia?ych)
 • 96 monet zwyci?stwa
 • 54 karty surowców
 • 30 p?ytek Sultanatu Naqala
 • 22 karty D?inów
 • 12 palm
 • 10 pa?aców
 • 5 kart kolejno?ci w turze
 • 2 zestawy znaczników (11 wielb??dów i 2 znaczniki tur)
 • 2 zestawy znaczników (8 wielb??dów i 1 znacznik tury)
 • 1 instrukcja
 • 1 tor punktacji
 • 1 znacznik licytacji
 • 1 znacznik kolejno?ci w turze
Producent: Rebel
Wiek: 13+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Bruno Cathala
Czas Gry: 40 - 80 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Cena:
74,90 PLN
CUBINGOS
Termin wysyłki:
24 godziny
Cubingos to pomys?owy trening spostrzegawczo?ci, pozwalaj?cy rozwin?? pr?dko?? kojarzenia obrazków oraz lepiej odnajdywa? si? w przestrzeni.
Na wyczerpaniu
Cena:
17,90 PLN
SQULA: WYZWANIA MATEMATYCZNE
Termin wysyłki:
24 godziny
Jak obliczy? wynik dzia?ania? Dzi?ki tej ekscytuj?cej grze z ?atwo?ci? opanujesz t? umiej?tno??.
Dużo
Cena:
74,90 PLN
WYSPA SZAMANA
Termin wysyłki:
24 godziny
Odkryj wyspę!
Na wyczerpaniu
Cena:
99,90 PLN
EKO PL
Termin wysyłki:
24 godziny
Na owianej tajemnic? pustyni Eko, do ?ycia budz? si? targane wiatrem piasek i ska?y. Formuj? si? w s?u?ebne zast?py czekaj?c na rozkaz.
Na zamówienie
Cena:
61,90 PLN
SPAGHETTI
Termin wysyłki:
na zamówienie
Spaghetti to nowatorska gra zr?czno?ciowa, która oddaje klimat smakowitej w?oskiej uczty.
Dużo
Cena:
41,90 PLN
DOMEK NA DRZEWIE
Termin wysyłki:
24 godziny
Stwórz naj?adniejszy i najlepiej wyposa?ony domek na drzewie. Uwaga! Pilnuj, aby podczas budowy drzewo nie przechyli?o si? w któr?? ze stron!