Współpraca

Wieczne promocje

Akceptujemy platnosci.pl

CALIGULA

Oceń produkt:
Ocena: brak
Cena w sklepach firmowych:
54,00 PLN
Cena internetowa:
44,90 PLN
Oszczędzasz: 9,10 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Opis produktu
  • Kupili też ...
  • Komentarze

It is the year 41 AD. The emperor Caligula has finally gone too far. An occasional political assassination you can understand, but his personal habits are too much to bear! It’s time that somebody step in and deal with the madman before it’s too late. And if you should happen to profit at the same time you rescue the Republic, well, who could complain about that?

Caligula puts you and your friends in the togas of the true powers in Imperial Rome: the guys holding the knives! Send your legates throughout the empire to further your own plans and seize valuable opportunities. Keep a wary eye on your rivals and make them pay dear for their gains. Marshal your resources with care, and when the moment is right, strike! Secure your favorite on the throne, and all the wealth and glory of Rome will be yours for the taking!

Caligula is the first game by Italian designer Pierluca Zizzi, and the sixth title from the up-and-coming young publisher Post Scriptum. ElfinWerks is pleased to be able to bring this exciting game of plots and politics to America. Do you have the savvy to navigate the treacherous politics of the Eternal City? Or will your rivals leave you banished from the halls of power? Take up your knives for the Republic (And for yourself!) in Caligula!


 

Jest rok 41 naszej ery. Cesarz Kaligula posun?? si? za daleko. Mo?na zrozumie? polityczne morderstwo raz na jaki? czas, jednak jego osobiste zwyczaje s? ju? zbyt trudne do zniesienia! Nadszed? czas, aby kto? wreszcie podj?? odpowiednie kroki i poradzi? sobie z tym szale?cem, zanim b?dzie za pó?no. A je?li ratuj?c Republik? jednocze?nie si? na tym troch? wzbogacisz... Có?, czy kto? b?dzie Ci mia? to za z?e?

 Gra Caligula obleka ciebie oraz pozosta?ych graczy w togi prawdziwych w?adców cesarskiego Rzymu: ludzi trzymaj?cych no?e! Rozsy?ajcie swych legatów po imperium, aby wprowadza? w ?ycie swe plany i wykorzystywa? cenne okazje. Obserwujcie uwa?nie konkurentów i pilnujcie, aby drogo p?acili za swe zyski. Ostro?nie zarz?dzajcie zasobami, a gdy nadejdzie ju? odpowiedni moment, uderzcie! Zabezpieczcie pozycj? swego faworyta na tronie, a ca?e bogactwo i chwa?a Rzymu b?d? nale?e? do was!

 Caligula jest pierwsz? gr? w?oskiego projektanta Pierluki Zizziego oraz szóstym tytu?em m?odego wydawnictwa Post Scriptum. Elfin Werks z przyjemno?ci? przedstawia t? pasjonuj?c?, pe?n? intryg i polityki gr? w Ameryce. Czy oka?ecie si? wystarczaj?co przebiegli, aby bezpiecznie porusza? si? po zdradzieckich meandrach polityki Wiecznego Miasta? Czy te? mo?e wasi rywale wygnaj? was z komnat w?adzy? Wznie?cie swe no?e za republik? (i za siebie!) w grze Caligula!

Producent: Nexus
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 2 - 5 graczy
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: PL
Wydanie: Angielskie
Na wyczerpaniu
Cena:
104,90 PLN
GAJA
Termin wysyłki:
24 godziny
Jeszcze nic nie istnieje, a czas dopiero rozpoczyna swój bieg. Powstaj? wody, l?dy i ?ycie. To Ty zdecydujesz jak b?dzie wygl?da? Gaja – Matka Ziemia i gdzie osiedl? si? pierwsi ludzie.
Na zamówienie
Cena:
69,90 PLN
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU - EUROPA 1912
Termin wysyłki:
do 14 dni
Dodatek Wsi??? do Poci?gu: Europa 1912 u?ywa a? 101 biletów - 46 biletów z podstawowej wersji gry oraz 55 zupe?nie nowych. Dodatek wprowadza tak?e magazyny i zajezdnie - nowe zasady i elementy, które mo?na...
Na wyczerpaniu
Cena:
33,90 PLN
BZZZ...PLASK!
Termin wysyłki:
24 godziny
Jest to wyj?tkowa gra imprezowa, w której wszyscy jednocze?nie staraj? si? ?apa? owady. Wszyscy gracze bacznie obserwuj? pojawiaj?ce si? owady. Niektóre z nich daj? punkty dodatnie, a inne ujemne.
Na zamówienie
Cena:
114,90 PLN
THE OTHERS PL - ZAZDROŚĆ
Termin wysyłki:
do 14 dni
Dodatkowa dru?yna dla gracza stoj?cego po stronie Siedmiu Grzechów
Dużo
Cena:
16,90 PLN
DOBRA CENA - CO SŁYCHAĆ NA FARMIE?
Termin wysyłki:
24 godziny
Gra imprezowa, w której wa?ne s? szybkie liczenie, spostrzegawczo?? i refleks. 
Na wyczerpaniu
Cena:
43,90 PLN
HANABI
Termin wysyłki:
24 godziny
Hanabi to gra, w której gracze nie graj? przeciw sobie, lecz wspó?pracuj? aby osi?gn?? wspólny cel. Jednak w tej grze karty trzymane s? tak, ?e widz? je pozostali gracze, a nie trzymaj?cy.