Współpraca

Akceptujemy platnosci.pl

BASILICA

Oceń produkt:
Ocena: 5
Cena w sklepach firmowych:
86,00 PLN
Cena internetowa:
79,90 PLN
Oszczędzasz: 6,10 PLN
Termin wysyłki: do 14 dni
Dostępność: Na zamówienie
 • Opis produktu
 • Kupili też ...
 • Komentarze

W pewnym ?redniowiecznym mie?cie powstaje katedra, wi?ksza i wspanialsza, ni? jakakolwiek ?wi?tynia, któr? pielgrzym móg?by sobie wyobrazi?. Wznosi j? jednak nie jeden architekt, lecz dwóch. Jeden z nich otrzyma? zlecenie od króla, drugi od biskupa tej diecezji. Król lubi i szanuje tutejszego biskupa i chcia?by unikn?? zatargów z Ko?cio?em, jednak nie chce rezygnowa? ze swojego udzia?u w tym dziele. W?adca postanawia, ?e budowniczowie wspólnie zaprojektuj? katedr? i razem b?d? nadzorowa? wznoszenie ?wi?tyni na chwa?? Bo??. Ten, który b?dzie lepiej zarz?dza? prac? budowniczych i wzniesie wi?ksz? cz??? katedry, zostanie godnie wynagrodzony, a jego rzemie?lnicy b?d? mogli spa? spokojnie, nie martwi?c si? o chleb ni dach nad g?ow?.

Basilica to gra planszowa dla 2 graczy. Gracze wcielaj? si? w ?redniowiecznych mistrzów budowlanych, którzy maj? za zadanie wspólnie wznie?? katedr?. Zwyci?zca, który zdob?dzie wdzi?czno?? króla, mo?e by? tylko jeden.

Gracze musz? m?drze planowa? swoje ruchy, gdy? ka?dy b??d zostanie wykorzystany przez przeciwnika. Wyka? si? sprytem i przebieg?o?ci?, starannie planuj swoje posuni?cia, aby zdoby? wieczn? chwa??.

Plan katedry powstaje poprzez uk?adanie na stole ?etonów, przedstawiaj?cych ró?ni?ce si? od siebie wystrojem i architektur? cz??ci katedry. Nast?pnie gracze rozmieszczaj? na nich piony – zespo?y budowniczych: majstrów, kamieniarzy i cie?li, którzy b?d? realizowa? projekt.

Gracze d??? do tego, by równocze?nie osi?gn?? dwa cele: Po pierwsze, aby ?etony katedry tworzy?y jak najwi?ksze obszary w jednym stylu, czyli kolorze, a po drugie, aby posiada? w ka?dym z takich obszarów wi?cej pionów od przeciwnika.

 

Up?yw czasu symbolizuje specjalny pion króla poruszany wzd?u? toru punktacji. Co kilka posuni?? król napotyka jedno z pól oznaczaj?cych wizyt? w?adcy. W czasie królewskiej wizyty dokonuje si? oceny post?pu prac i przyznaje graczom punkty zwyci?stwa. Ka?dy uczestnik otrzymuje punkty stosownie do rozmiaru i liczby kontrolowanych obszarów. Im wi?ksze i liczniejsze s? obszary znajduj?ce si? pod kontrol? gracza, tym wi?ksza nagroda. Ten, kto do ko?ca gry uzbiera najwi?cej punktów, zwyci??y.

 

 

 

Zawarto?? pude?ka:

 • 58 dwustronnych ?etonów katedry
 • 12 pionów Budowniczych
 • 1 pion króla
 • 2 ?etony monet
 • 4 ?etony witra?y
 • 4 ?etony rusztowa?
 • 8 ?etonów awansu
 • 2 ?etony punktacji
 • plansza
 • instrukcja
Producent: Rebel
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 graczy
Czas Gry: 45 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena:
41,90 PLN
KRUKI
Termin wysyłki:
24 godziny
Odwiedź krainy ze snu!
Na zamówienie
Cena:
69,90 PLN
PATCHWORK PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Stworzenie pi?knej ko?dry nie jest jednak ?atwe, wymaga wysi?ku i czasu, a dost?pne kawa?ki materia?u nie zawsze chc? do siebie pasowa?. Musisz wi?c wybiera? je bardzo uwa?nie i mie? solidny zapas guzików, który...
Na zamówienie
Cena:
286,90 PLN
BITWA PIĘCIU ARMII
Termin wysyłki:
do 14 dni
Bitwa Pi?ciu Armii to strategiczna gra dla dwóch graczy, oparta na wielkim finale HOBBITA autorstwa by J.R.R. Tolkiena, zaprojektowana i wyprodukowana przez twórców nagrodzonej gry planszowej WOJNA O PIER?CIE?.
Na zamówienie
Cena:
42,90 PLN
GOOOL!
Termin wysyłki:
do 14 dni
Wielka pi?ka na ma?ej planszy.
Na zamówienie
Cena:
54,90 PLN
STAR WARS: PRZEZNACZENIE STARTER - KYLO REN
Termin wysyłki:
na zamówienie
Zestaw startowy do gry ko?ciano-karcianej Star Wars: Przeznaczenie, w której przejmiecie kontrol? nad najpopularniejszymi postaciami uniwersum Gwiezdnych Wojen i we?miecie udzia? w pojedynku, którego stawk? jest...
Na wyczerpaniu
Cena:
106,90 PLN
SERIA GIPF 1 - GIPF
Termin wysyłki:
24 godziny
Niezwyk?a gra logiczna, pierwsza z serii GIPF.